Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Znani prvi podatki o vpisu v srednje šole 2023/24: kje v naših krajih in na Celjskem lahko bodoči dijaki pričakujejo omejitev vpisa?


Objavljeni so prvi podatki o številu prijav na slovenske srednješolske programe. Pred kratkim se je namreč iztekel rok, do katerega so se lahko osnovnošolci prijavili na srednje šole

Do 24. aprila imajo sedaj ti možnost, da spremenijo svojo prijavo. Malo pred tem, 19. aprila, pa bodo objavljene še spremembe obsega vpisa po srednješolskih programih. Za vas smo zbrali seznam vseh srednješolskih programov po Kozjanskem in na Celjskem, kamor se je vpisalo več devetošolcev, kot je razpisanih mest.

Srednješolski programi, kjer je vpisanih več, kot je na voljo prostih mest

V spodnjem grafu preverite število vpisanih ter število prostih mest za izbrane srednješolske programe na Šolskem centru Rogaška Slatina ter Šolskem centru Šentjur. Dodani pa so podatki o številu vpisanih ter številu prostih mest na nekaterih drugih srednjih šolah po Savinjski regiji. V nadaljevanju so navedeni vsi srednješolski programi po Savinjskem, kamor se je vpisalo več devetošolcev, kot je prostih mest.

Srednji šoli na Kozjanskem:

Šolski center Rogaška Slatina:

 • program Tehnik optik – vpisanih je 14 devetošolcev več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 42)

Šolski center Šentjur:

 • program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev – vpisanih je 18 devetošolcev več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 26; število vpisanih devetošolcev: 44)
 • program Veterinarski tehnik – vpisanih je 6 devetošolcev več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 34)
Ostale srednje šole na Celjskem:

Gimnazija Celje – Center:

 • program Gimnazija – vpisanih je 21 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 112; število vpisanih devetošolcev: 133)
 • program Predšolska vzgoja – vpisanih je 23 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 84; število vpisanih devetošolcev: 108)
 • program Umetniška gimnazija – Likovna smer – vpisana sta 2 devetošolca več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 30)

I. gimnazija v Celju:

 • program Gimnazija (športni oddelek) – vpisanih je 33 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 18; število vpisanih devetošolcev: 51)

Šolski center Celje, Gimnazija Lava:

 • program Gimnazija – vpisanih je 19 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 112; število vpisanih devetošolcev: 131)
 • program Tehniška gimnazija – vpisanih je 6 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 34)

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja:

 • program Gradbeni tehnik – vpisanih je 10 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 66)

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo:

 • program Elektrikar – vpisanih je 15 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 26; število vpisanih devetošolcev: 41)
 • program Elektrotehnik – vpisanih je 21 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 77)
 • program Kemijski tehnik – vpisana sta 2 devetošolca več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 30)
 • program Tehnik računalništva – vpisanih je 18 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 74)

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko:

 • program Avtoserviser – vpisanih je 6 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 52; število vpisanih devetošolcev: 78)
 • program Frizer – vpisanih je 32 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 78; število vpisanih devetošolcev: 110)
 • program Logistični tehnik – vpisanih je 8 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 36)
 • program Preoblikovalec tekstilij – vpisanih je 6 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 16; število vpisanih devetošolcev: 22)

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije:

 • program Inštalater strojnih inštalacij – vpisanih je 5 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 26; število vpisanih devetošolcev: 31)
 • program Medijski tehnik – vpisanih je 16 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 72)
 • program Mehatronik operater – vpisani so 3 devetošolci več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 26; število vpisanih devetošolcev: 29)
 • program Pomočnik v tehnoloških procesih – vpisani so 3 devetošolci več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 16; število vpisanih devetošolcev: 19)
 • program Strojni tehnik – vpisanih je 6 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 62)
 • program Tehnik mehatronike – vpisanih je 17 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 45)

Srednja zdravstvena šola Celje:

 • program Zdravstvena nega – vpisanih je 16 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 140; število vpisanih devetošolcev: 156)
 • program Kozmetični tehnik – vpisanih je 30 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 86)

Ekonomska šola Celje:

 • program Ekonomski tehnik – vpisanih je 20 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 56; število vpisanih devetošolcev: 76)

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje:

 • program Farmacevtski tehnik – vpisanih je 7 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 35)

Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje:

 • program Fotografski tehnik – vpisanih je 6 devetošolcev več kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 34)

Šolski center Slovenske Konjice:

 • program Strojni tehnik – vpisan je 1 devetošolec več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 28; število vpisanih devetošolcev: 29)

Šolski center Velenje, Gimnazija:

 • program Gimnazija (športni oddelek) – vpisanih je 6 devetošolcev več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 18; število vpisanih devetošolcev: 24)

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti:

 • program Pomočnik v biotehniki in oskrbi – vpisanih je 9 devetošolcev več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 16; število vpisanih devetošolcev: 25)

Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje:

 • program Avtoserviser – vpisanih je 8 devetošolcev več, kot je bilo razpisanih mest (število prostih mest: 26; število vpisanih devetošolcev: 34)

Na programih, kateri niso zapisani odzgoraj, je vpisanih manj devetošolcev, kolikor je bilo razpisanih prostih mest. Natančne podatke zasedenosti za vsak srednješolski program po celotni državi lahko preverite na tej strani.

Pomembni datumi za bodoče dijake

Do zadnjega ponedeljka v aprilu imajo dijaki možnost prenesti prijavo za vpis, nato pa se bodo kar že v začetku maja začela nacionalna preverjanja znanja.

 • 19. april 2023: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2023/24 (www.mizs.gov.si)
 • 24. april 2023 do 14. ure: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole
 • 4. maj 2023: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 8. maj 2023: NPZ iz matematike
 • 10. maj 2023: NPZ iz tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik)
 • 16. maj 2023: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 24. maj 2023: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • 29. maj 2023: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico
 • 31. maj 2023: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu
 • 31. maj do 2. junija 2023: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 15. junij 2023: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 16. do 21. junij 2023 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2023 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 23. junija 2023 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 30. junij 2023 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 3. julij 2023 do 15. ure: objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)
 • 31. avgust 2023: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta