Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prosta mesta na srednjih šolah naše regije za šolsko leto 2023/24: letos več dijakov, v Celju nova srednješolska programa


Znani so podatki številu letošnjih prostih mest za vpis na slovenske srednje šole. Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.571 učencev in učenk (2022: 19.881, 2021: 19.191, 2020: 18.053, 2019: 17.684), ki se bodo potegovali za skupno 25.560 (lani 25.198) vpisnih mest na srednjih šolah.

V Savinjski regiji je za 2.701 bodočega dijaka razpisanih 3.324 mest, če se bodo odločili šolanje nadaljevati na Celjskem.

Preverite tudi nekaj pomembnih datumov za prvi vpisni krog.

Znani so podatki o številu razpisanih mest v srednjih šolah za šolsko leto 2023/24, kamor se bo najkasneje do 3. aprila 2023 lahko vpisalo 21.571 učencev, ki bodo letos končali osnovno šolo. Vse srednje šole v Sloveniji bodo skupno ponudile 25.560 vpisnih mest, kar je nekaj sto vpisnih mest več kot lani. Tudi letos gre pričakovati omejitev vpisa na programih, ki so tradicionalno najbolj zaželeni.

Od skupno 25.560 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 700 mest (enako tudi lani)v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.872 mest (enako tudi lani), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.344 mest (lani 10.176), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.966 mest (lani 5.976), od tega v zasebnih šolah 476 (lani 504). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.678 mest (lani 1.474). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.644 mest (lani 7.450).

Na celjskih srednjih šolah letos dva nova izobraževalna programa

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje bo z novim šolskim letom prvič ponujala dva nova izobraževalna programa, ki ju prej v Celju še ni bilo. Ponudili bodo program farmacevtskega tehnika, ki se lahko po štirih letih šolanja zaposli v lekarnah, trgovinah s prehrambnimi dodatki ali zdravstvenimi pripomočki ter v farmacevtskih podjetjih. Seveda pa lahko s končano poklicno maturo dijaki po želji tudi nadaljujejo šolanje.

Še en nov program bo letos biotehniška gimnazija. Zanimanje za gimnazije je že tradicionalno visoko, kar je še eden izmed razlogov, da je Celje dobilo še eno gimnazijo. Na šoli računajo, da se bo pri vpisu poznalo, da je bodočih dijakov letos več kot lani. Ta program se bo od drugih gimnazij razlikoval z uvedbo predmetov kot je biotehnika, mikrobiologija ter podobno.

Za oba programa bo na voljo en oddelek, v katerem bo 28 prostih mest.

Kakšno je število bodočih dijakov in vpisnih mest v naši regiji?

V Savinjski regiji bo osnovno šolo letos končal predvidoma 2.701 učenec. Tem bo za šolsko leto 2023/24 na voljo 3.324 vpisnih mest.

Na območju Kozjanskega in Obsotelja je na voljo 334 prostih mest, ki jih ponujata Šolski center Rogaška Slatina (156 mest) in Šolski center Šentjur (178 mest).

Izmed vseh ponujenih programov na našem območju največ vpisnih mest ponujajo na ŠC Rogaška Slatina za program Gimnazija, za ta program bo na voljo 56 mest (dva oddelka). Na šolskem centru ponujajo po en oddelek (26 oz. 28 mest) v programih Tehnik optik, Tehnik steklarstva in Steklar, ki se bo izvajal tudi v vajeniški obliki. Prav tako pa se lahko bodoči dijaki vpišejo v program Športna gimnazija, za katerega je razpisanih 18 mest.

Na ŠC Šentjur za programe Veterinarski tehnik, Živilski prehranski tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Pek, Slaščičar ter Mehanik kmetijskih in delovnih strojev ponujajo 26 ali 28 mest. Za program Pomočnik v biotehniki in oskrbi pa je razpisanih 16 prostih mest.

Koliko prostih mest je drugod na Celjskem?

Tudi letos največ vpisnih mest razpisujejo na I. gimnaziji v Celju za program Gimnazija, kjer je na voljo 140 prostih mest. Pet oddelkov je prav tako razpisanih na Srednji zdravstveni šoli Celje za štiriletni program Zdravstvena nega.

Po štiri oddelke (112 prostih mest) za program Gimnazija ponujajo na Gimnaziji Celje-Center ter Gimnaziji Lava.

Po tri oddelke (84 prostih mest) ponujajo na Gimnaziji Celje-Center za program Pedagoška vzgoja, Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje za štiriletni program Gastronomija in turizem ter na ŠC Velenje za program Gimnazija.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko za triletni program Frizer razpisuje 78 prostih mest.

Po dva oddelka z med 52 in 56 prostimi vpisnimi mesti ponujajo: Ekonomska šola Celje za programe Trgovec, Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija; Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje za program Gastronomske in hotelske storitve; Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje za programa Bolničar-negovalec in Kozmetični tehnik; Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja (ŠC Celje) za program Gradbeni tehnik; Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (ŠC Celje) za programa Elektrotehnik in Tehnik računalništva; Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠC Celje) za programa Strojni tehnik in Medijski tehnik; Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (ŠC Celje) za program Avtoserviser; ŠC Slovenske Konjice-Zreče za program Gimnazija; Elektro in računalniška šola (ŠC Velenje) za program Tehnik računalništva.

Na preostalih srednjih šolah savinjske regije za posamezne programe razpisujejo za enega (do 28) vpisnih mest. Podrobnosti na strani Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport.

Kljub presežku vpisnih mest nad številom bodočih dijakov pa se v najbolj zaželenih programih tudi letos pričakuje omejitev vpisa. Tradicionalno so najbolj zaželeni programi, ki jih ponujajo gimnazije. Če pa gre sklepati po preteklih letih, pa lahko omejitve vpisa pričakujemo tudi na nekaterih naravoslovno-tehničnih programih.

Pomembni datumi za bodoče dijake

Informativni dnevi so mimo, odvijajo pa se že posebni preizkusi nadarjenosti, znanja in spretnosti, ki jih zahtevajo nekateri programi šolanja. Bliža pa se tudi sam vpis v srednje šole. V nadaljevanju preverite pomembne datume, ki si jih je bodočim dijakom vredno zapomniti.

 • 3. april 2023: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2023/2024
 • 7. april 2023 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 19. april 2023: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2023/2024 (www.mizs.gov.si)
 • 24. april 2023 do 14. ure: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole
 • 4. maj 2023: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 8. maj 2023: NPZ iz matematike
 • 10. maj 2023: NPZ iz tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik)
 • 16. maj 2023: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 24. maj 2023: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • 29. maj 2023: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico
 • 31. maj 2023: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu
 • 31. maj do 2. junija 2023: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 15. junij 2023: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 16. do 21. junij 2023 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2023 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 23. junija 2023 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 30. junij 2023 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 3. julij 2023 do 15. ure: objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)
 • 31. avgust 2023: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta