To so prvošolčki s Kozjanskega in Obsotelja 2021 (foto)

3. 9. 2021 21:16

Tudi letošnji začetek šolskega leta, drugi zapored, se bo začel v znamenju obvladovanja epidemije novega koronavirusa. Vznemirjenje in pričakovanja otrok kljub temu niso nič manjši. V prvi vrsti pa verjetno pri večini prevladuje želja, da bi epidemijo končno premagali, ter da bi šolsko leto minilo brez pouka na domu.

Na Kozjansko.info smo tudi letos “pokukali” v osnovne šole Kozjanskega in Obsotelja. Preverili smo, koliko učencev se je usedlo v šolske klopi na našem območju, že tradicionalno pa vam predstavljamo tudi letošnje junake prvih razredov.

Občina Bistrica ob Sotli:

Na OŠ Bistrica ob Sotli je v šolskem letu 2021/22 vpisanih 134 učencev. V prvi razred je vpisanih 17 učencev. V preteklem šolskem letu je bilo vpisanih 127 učencev, od tega v prvem razredu 13 učencev.

1. razred OŠ Bistrica ob Sotli z učiteljico in vzgojiteljico
Občina Dobje:

Letos majo na OŠ Dobje vpisanih 121 učencev, sedem manj kot preteklo leto, predvsem zaradi manj številčne generacije prvošolcev. Imajo namreč le 9 prvošolčkov, od teh se eden šola na domu. V Enoto vrtec Dobje pa je vpisanih 84 otrok v pet oddelkov.

Prvošolčki OŠ Dobje
Občina Kozje:

Na OŠ Kozje so letos vpisali le 8 prvošolcev (2 učenki in 6 učencev). Vseh otrok je 110, kar je eden več kot lansko šolsko leto.

Prvošolci OŠ Kozje z razredničarko Darjo Jug

OŠ Lesično:

Prvošolci OŠ Lesično
Občina Podčetrtek:

Na OŠ Podčetrtek je letos vpisanih 328 učencev, od tega na Podružnični OŠ Pristava pri Mestinju 54. Sprejeli so 43 prvošolcev, na matični OŠ Podčetrtek jih prvi razred obiskuje 30, na podružnični OŠ Pristava pri Mestinju pa 13 učencev. Tako kot že zadnjih pet let, se je v Podčetrtku tudi v letošnjem letu število učencev povečalo, imajo kar 19 učencev več kot lani.

Prvošolčki OŠ Podčetrtek in POŠ Pristava pri Mestinju. 1. a: razredničarka Darja Žlender, 1. b: razredničarka: Renata Mastnak in 1. c: razredničarka Suzana Pirman
Prvošolčki OŠ Podčetrtek in POŠ Pristava pri Mestinju. 1. a: razredničarka Darja Žlender, 1. b: razredničarka: Renata Mastnak in 1. c: razredničarka Suzana Pirman
Prvošolčki OŠ Podčetrtek in POŠ Pristava pri Mestinju. 1. a: razredničarka Darja Žlender, 1. b: razredničarka: Renata Mastnak in 1. c: razredničarka Suzana Pirman
Dva razreda prvošolcev OŠ Podčetrtek in en razred prvošolcev POŠ Pristava pri Mestinju
Občina Rogaška Slatina:

Na I. OŠ Rogaška Slatina imajo v tem šolskem letu vpisanih 31 prvošolcev, kar je enako kot v prejšnjem šolskem letu.

I. OŠ Rogaška Slatina – 1.b.
I. OŠ Rogaška Slatina – 1.a.

Na II. OŠ Rogaška Slatina imajo letos 48 prvošolcev, kar je 21 manj kot lani. 38 jih obiskuje centralno šolo, 6 POŠ Kostrivnica in 4 POŠ Sveti Florijan.

III. OŠ Rogaška Slatina letos nima prvošolčkov. Trenutno imajo skupaj 50 učencev, 45 na matični šoli in 5 v dislocirani enoti v Podčetrtku.

Občina Šentjur:

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo skupno obiskovalo 589 otrok, od tega 76 POŠ Blagovna. Matična šola ima 53, podružnica pa 16 vpisanih prvošolcev.

OŠ Hruševec Šentjur bo skupno obiskovalo 418 otrok, od tega 13 POŠ Kalobje. Matična šola ima vpisanih 41 prvošolcev, na Kalobju bodo štirje prvošolčki.

OŠ Slivnica pri Celju ima skupno 277 učencev, od tega 23 na POŠ Loka in 15 na POŠ Prevorje. Prvošolcev bo skupno 36, od tega 11 v Loki, en na Prevorju, 24 pa na matični šoli.

Prvošolci OŠ Gorica pri Slivnici
Prvošolci POŠ Loka
Prvošolka POŠ Prevorje

OŠ Dramlje bo skupno obiskovalo 230 učencev, od tega je vpisanih 23 prvošolcev.

OŠ Blaža Kocena Ponikva ima vpisanih skupno 215 učencev, od tega bo 21 prvošolcev. Skupaj je sta letos na šoli dva učenca več kot lani.

OŠ Planina pri Sevnici bo obiskovalo 131 šolarjev, od tega 23 prvošolcev, kar je 14 več kot lani. Lani je bilo na šoli 115 učencev.

Vrtec Šentjur šolsko leto pričenja z 11 enotami in 43 oddelki. Obiskovalo jih bo skupno 757 otrok, od tega 174 novincev. Nekaj otrok bo starostni pogoj za vpis izpolnilo šele v septembru, zato se bo število vpisanih še spreminjalo. Za 22 otrok (19 iz občine Šentjur in 3 iz drugih občin), ki bodo 1. septembra izpolnili starostni pogoj, bi Vrtec Šentjur lahko zagotovil vpis, vendar starši želijo zgolj vpis izrecno v izbrane enote.

Občina Rogatec:

V šolskem letu 2021/2022 bo na celotnem zavodu VIZ OŠ Rogatec osnovno šolo obiskovalo 261 učencev, od tega bo na matični šoli Rogatec 224, na POŠ Dobovec 13 učencev in na POŠ Donačka Gora 24 učencev. Prvošolcev je skupaj 28, od tega 17 na matični šoli, 6 v POŠ Dobovec in 5 v POŠ Donačka Gora. Preteklo šolsko leto 2020/2021 smo imeli manj otrok, in sicer skupaj 259, prvošolcev je bilo tudi manj, in sicer 25.

Podružnična šola Dobovec – učiteljica Jelka CVEK
Podružnična šola Donačka Gora . učiteljica Klavdija ČERNELIČ
Matična šola Rogatec – učiteljici Tatjana DRAVINSKI DELIMAR, Simona GRETIĆ
Občina Šmarje pri Jelšah:

Na OŠ Šmarje pri Jelšah in POŠ so skupaj letos sprejeli 996 učencev, od tega imamo 95 prvošolcev. Na centralni šoli so 3 oddelki 1. razredov (56 učencev), vsaka podružnica ima ravno tako oddelek, a z bistveno manj učenci (to je 39 prvošolcev): POŠ Šentvid 12 ; POŠ Sveti Štefan 12, POŠ Zibika 7, POŠ Kristan Vrh 2 učenca, POŠ Mestinje 4 učence, POŠ Sladka Gora 2. Lani je bila številka 995 učencev, prvošolcev ps malo več – 113.

POŠ Sveti Štefan – učiteljici: Marta Rihter, Katja Koren
POŠ Zibika – učiteljici: Danica Žurga, Patricija Babnik
Centralna šola 1. c – učiteljici: Andreja Cajzek Brajlih, Davorina Krajnčan Pur
POŠ Kristan Vrh – učiteljica: Maja Sekirnik
POŠ Šentvid – učiteljica: Mojca Lupšina
Centralna šola 1. b – učiteljici: Špela Jagodič Kunej, Vanesa Kidrič
POŠ Mestinje – učiteljica: Romana Kocijan
POŠ Sladka Gora – učiteljica: Marjanca Krameršek
Centralna šola 1. a – učiteljici: Brigita Krmpotić, Silvica Mesiček Schmid

*fotografije nekaterih šol še pričakujemo

B.S., foto: osnovne šole Kozjanskega in Obsotelja

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X