Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Minister Počivalšek v Rogaški Slatini: »Kdo bo na vasi živel čez deset let?«


Včeraj se je v okviru delovnega obiska vlade v naših krajih mudil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V popoldanskih urah se je ustavil v Rogaški Slatini na delovnem posvetu, kjer je predstavil dvanajst ukrepov za razvoj obmejnih problemskih območij za prihodnje štiriletno obdobje.

Na posvetu so poleg ministra Počivalška sodelovali tudi gostitelj, župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič, direktor Direktorata za regionalni razvoj mag. Grega Kordež in dr. Robert Drobnič iz sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, posveta pa so se udeležili tudi župani obsoteljskih in kozjanskih občin, predstavniki javnih zavodov, podjetniki in ostali deležniki, ki so ministru podali tudi sugestije, da bi bil program čim bolj učinkovit.

Razlog, da je Razvojna agencija Savinjske regije pripravila delovni posvet, je tudi v tem, da regijo sestavlja 31 občin, od tega 9 obmejnih, po besedah Počivalška vse sodijo med problemske, ki jih zaznamuje odseljevanje prebivalstva, nezadostno število delovnih mest in s tem pomanjkanje pogojev za ustvarjanje življenja na tem območju za mlade.

Minister je dejal, da je cilj ministrstva, da zagotovijo pogoje za poslovno aktivnost obmejnih območij, s čimer bodo zagotovili tudi primeren prostor, da bodo mladi ostali na teh območjih, se tukaj zaposlili in si ustvarili družino. Dejal je, da na eni strani skrbijo za skladen regionalni razvoj, drugi del pa predstavlja program za obmejna problemska območja za prihodnje štiriletno obdobje,

Novi program, ki je bil julija poslan v predhodno medresorsko usklajevanje, za obmejna območja predvideva dvanajst ključnih ukrepov, in sicer: spodbujanje začetnih investicij (do leta 2026 bodo v ta ukrep za obmejna območja namenili 50 milijonov evrov), dodatnih 6 odstotkov vseh točk v merilih na javnih razpisih za investicije, subvencije za zagon podjetij in ponovni zagon podjetij, ki so utrpela škodo v času epidemije, ponudili bodo ugodne kredite, garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere.

Ukrepi predvidevajo še spodbujanje razvoja človeških virov, projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v razvojnih projektih podjetij, regijsko štipendijsko shemo, spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva, zagotovitev podpornega okolja za podjetništvo in promocijo OPO za spodbujanje gospodarskega razvoja, izgradnjo in širitev poslovnih con, zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, promocijo obmejnih območij, spodbujanje razvoja turizma, spodbujanje razvoja turističnih produktov, storitev in izgradnjo turistične infrastrukture ter uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti v turizmu.

V letu 2021 in 2022 so v okviru programa namenili 24 milijona razpisnih sredstev za vsa obmejna problemska območja. Minister Počivalšek je še dejal, da bo denarja za projekte dovolj, da pa bo težje dobiti dobre projekte. Omenil je še, da bo izziv za območja dobiti delovno silo, saj se območje sooča s pomankanjem le-te.

Minister je na posvetu podal tudi oceno, da je slovensko gospodarstvo v dobri kondiciji, da ima Slovenija trenutno odlično bonitetno oceno, prav tako je na voljo pet virov evropskih sredstev, ki so v pomoč pri okrevanju gospodarstva. Zaključil je, da je cilj ministrstva, da tudi na podeželju zagotovijo solidno ekonomsko podjetniško osnovo.

»Pozivam tudi občine, da se problema podeželja zaveste. Dokler ne bomo obrnili trenda v naravni nataliteti, da bomo imeli več prebivalcev povsod, tudi v obmejnih občinah, tako dolgo se bo pokazalo, da to kar sedaj počnemo, ne daje dobrih rezultatov. Tukaj imate župani poleg nas tudi veliko možnosti, da z odnosom do podjetniške iniciative spremenite podeželje v smer razvoja,« je med drugih dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

S kulturnim ministrom dr. Simonitijem o prihodnosti Müllerjeve zbirke

V Rogaški Slatini pri županu mag. Branku Kidriču se je mudil tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Kot je dejal župan, so ministra povabili z namenom nadaljnjih pogovorov glede prihodnosti Müllerjeve zbirke, ki je trenutno v stečajni masi slatinskega zdravilišča. Povedal je, da so se v ta namen srečali že v mesecu maju na občini in se takrat dogovorili, da se bo ministrstvo in DUBT, torej stečajna upraviteljica, sestali v Ljubljani in se poskušali dogovoriti o nadaljnjih postopkih, predvsem inventarizacije, ocenjevanja vrednosti in nakupa oz. prodaje.

Ker to ni bilo realizirano, so na tokratnem srečanju lahko le sklenili, da je sestanek nujen in se bo zgodil v prvi polovici oktobra, na njem pa bo prisotna tudi občina, je zagotovil župan. Pravi še, da da dokler ni narejena inventarizacija zbirke in strokovna ocena, se je težko pogovarjati o prodaji ali nakupu. Je pa občina izrazila pripravljenost, da bo še v prihodnje zagotavljala stalni razstavni prostor v Aninem dvoru.

Preberite serijo člankov na Kozjansko.info o prebivalstvu na območju Kozjanskega in Obsotelja

Z infrastrukturnim ministrom Vrtovcem: Kako čim hitreje do avtoceste v Dramlje

Slatinski župan in župan Rogatca Martin Mikolič sta se sestala tudi z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Pogovor je tekel na temo cestne infrastrukture. Župan Kidrič je dejal, da je bilo izhodišče dogovorov, kako čim hitreje priti do avtoceste v Dramljah, saj kot pravi, je cilj županov, da bi bila cesta, za katero je zadolžena država v čim boljši kondiciji, da bi nadaljevali s povečanjem pretočnosti nekaterih ključnih križišč v občinah ter da bi se čim hitreje uresničila izgradnja obvoznice skozi Šentjur.

Državo je pozval, da se na trasi Šentjur-Podplat določijo prioritete ter se v sodelovanju z direkcijo za ceste pristopi k posodobitvi posameznih odcepov. Župan Rogatca pa je državo zopet seznanil z zastoji na mejnem prehodu Dobovec in jih pozval k ureditvi lokalnih cest, ki bi domačinom omogočile normalno prehodnost v središče kraja ob večjih zastojih na prehodu.

Še nekaj fotoutrinkov:

/

E.Š., foto: E.Š., twiter

<strong>Anketa: zadovoljstvo z državnim vlaganjem v lokalno okolje
</strong>

Sodelujte v naši anketi kako ste zadovoljni z investicijami in pomočmi te vlade lokalnemu okolju ter na katerih področjih bolj in na katerih manj …

Create your own user feedback survey