Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Neprofitna stanovanja v občinah KiO: V večini občin stanovanj dovolj, trend je izgradnja oskrbovanih stanovanj


Po predstavitvi dogajanja na nepremičninskem trgu in dostopnosti tržnih stanovanj v občinah Kozjanskega in Obsotelja sedaj predstavljamo še, kakšna je dostopnost neprofitnih stanovanj v naših občinah in kakšne načrte imajo občine na področju stanovanjske gradnje.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo letos in v prihodnjem letu v Savinjski regiji skupno ponudil 200 najemnih stanovanj, največ v Celju, Zrečah in Slovenskih Konjicah, nekaj pa tudi v občinah Kozjanskega in Obsotelja.

Slednje bolj ali manj s trenutno ponudbo javnih najemnih stanovanj uspešno kljubujejo povpraševanju, v načrtih pa imajo tudi stanovanjske novogradnje, v večjih občinah so ta čas prednostne investicije izgradnja oskrbovanih stanovanj.

Kakšna je trenutna ponudba javnih najemnih stanovanj v naših občinah in kakšne projekte na področju stanovanjske gradnje načrtujejo v prihodnje?

Občina Šentjur ima 200 neprofitnih stanovanj. Za dodelitev v najem objavijo razpis vsaki dve leti. Nazadnje je bil razpis objavljen lani januarja. Na listi za dodelitev neprofitnih stanovanj se je uvrstilo 53 prosilcev. Vloge rešujejo postopoma glede na razpoložljivost stanovanj. Sicer pravijo, da zaznavajo trend naraščanja potreb po stanovanjih v večstanovanjskih objektih. »Glede možnosti gradnje večstanovanjskih objektov so se dogovarjali s stanovanjskim skladom, vendar pa prednost zaenkrat dajejo gradnjam v mestnih občinah. V okviru pristojnosti občina podpira gradnjo večstanovanjskih objektov s strani zasebnih investitorjev in v naslednjih letih pričakujemo gradnjo vsaj štirih večstanovanjskih kompleksov v naši občini,« so zapisali.

Občina Rogaška Slatina razpolaga s 123 stanovanji oz. skupaj z razpolagalno pravico Stanovanjskega sklada Slovenije s 177 stanovanji. Pred kratkim je občina v najem ponudila 10 stanovanj v novih blokih v Kostrivnici, a so 4 ostala nezasedena. »Prvič v zgodovini občine se je zgodilo, da je

V Rogaški Slatini so objavili drugi javni razpis, da bi zapolnili vse kapacitete v novih blokih v Kostrivnici.

na razpolago več javnih najemnih stanovanj kot je zanje evidentiranih prosilcev,« so dejali na občini. Dodajajo, da je to rezultat večletnih vlaganj v stanovanjsko gradnjo. Za omenjena stanovanja v Kostrivnici je trenutno v teku nov javni razpis.

Občina bo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom pričela gradnjo oskrbovanih stanovanj v središču Rogaške Slatine. V novem objektu bo do konca leta 2022 zagotovljenih 24 enot oskrbovanih stanovanj, od tega jih je polovica predvidenih za javni najem.

Občina Šmarje pri Jelšah ima v lasti 66 neprofitnih stanovanj. Vsa so zasedena. Na občini pravijo, da je povpraševanje po stanovanjih veliko. Ta čas nimajo načrtov za izgradnjo novih neprofitnih stanovanj, bodo pa jeseni v sodelovanju s Stanovanjskim skladom pričeli z gradnjo dveh objektov, v katerih bo 30 oskrbovanih stanovanj. Vselitev prvih najemnikov načrtujejo za leto 2023.

Tudi v Šmarju pri Jelšah je največja investicija na stanovanjskem področju izgradnja oskrbovanih stanovanj.

Občina Rogatec ima v lasti 34 neprofitnih najemnih stanovanj. Trenutno so vsa zasedena, na listi pa imajo 6 čakajočih upravičencev, tri prošnje pa so prejeli po zaključku javnega razpisa. Občina jeseni načrtuje prodajo zemljišča v naselju za gradnjo večstanovanjskega objekta.

Občina Kozje ima v lasti 70 neprofitnih stanovanj, ki so namenjena za oddajo upravičencem iz območja občine. Ta številka po oceni občine zadostuje za potrebe občanov, se pa včasih zgodi, da je potrebno počakati na prosto stanovanje. Občina Kozje je pričela tudi s pripravo dokumentacije za gradnjo šestih stanovanj, ki bodo namenjena tržnim najemnikom oz. prodaji.

Občina Podčetrtek ima 27 javnih najemnih stanovanj. Vsa so trenutno zasedena, čakajočih prosilcev pa nimajo. Trenutno poteka predaja 12 novih stanovanj v naselju Dalgona, ki jih je od gradbinca odkupil Stanovanjski sklad.

V Bistrici ob Sotli so vsa stanovanja zasedena in trenutno na listi nimajo novih prosilcev za stanovanje. V prihodnjih letih bodo na občini uredili tri stanovanja, ki so sedaj v tako slabem stanju, da v njih nimajo najemnikov. Prav tako imajo na razpolago zemljišče za potencialnega investitorja v stanovanjsko gradnjo.

V Dobju je na razpolago deset neprofitnih stanovanj za občane Dobja oz. v primeru nezasedenosti tudi prebivalce iz drugih občin. Trenutno je eno stanovanje nezasedeno, novogradenj pa v občini ne načrtujejo.

Kako do javnega neprofitnega stanovanja?

Javna neprofitna najemna stanovanja dodelujejo občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitna stanovanjska organizacija na javnih razpisih. Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije, imeti morajo stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada, kjer zaprošajo za najem neprofitnega stanovanja, prosilci in z njimi bivajoči ne smejo biti najemniki neprofitnega najemnega stanovanja ali lastniki oziroma solastniki drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, mesečni dohodki gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne smejo presegati dohodkovnega cenzusa, prosilci morajo imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja.

Izjeme so žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih oziroma varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, invalidi, najemniki oziroma prejšnji imetniki stanovanjske pravice v stanovanjih, ki so bila odvzeta po predpisih o podržavljenju in osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih. Občine in druge institucije pa lahko v razpisu sami določijo prednostne skupine za najem stanovanja.

E.Š.