Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prvi stanovalci novih blokov v Kostrivnici dobili ključe stanovanj


Po torkovi otvoritvi pomožnega igrišča v Športnem parku Rogaška Slatina so v tej občini bogatejši še ene naložbe, tokrat stanovanjske. Včeraj so v Kostrivnici s predajo ključev stanovanj najemnikom namenu predali nova stanovanjska bloka. Gradnjo sta investirala slatinska občina in Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Nova bloka v Kostrivnici.

Občina Rogaška Slatina je zemljišče za gradnjo pridobila že leta 2010, ideja o gradnji večstanovanjske stavbe, s katero bi povečali fond javnih najemnih stanovanj, pa je zaživela leta 2017. V pritličju in dveh nadstropjih novega večstanovanjskega objekta, lociranega ob cesti med Podplatom in Kostrivnico so pridobili  10 javnih najemnih stanovanj v velikosti od 55–58 m2. Skupna neto površina znaša 571 m2. Vsakemu stanovanju pripada tudi en parkirni prostor. Celoten projekt je stal 952.331 evrov, od tega je 363.544 sofinanciral Stanovanjski sklad Republike Slovenije, s čimer je postal latnik 5 stanovanj. Gradnjo je izvajala družba GES iz Celja, projektiranje in nadzor je opravila družba Uniprojekt s Polzele.

V Kostrivnici so večstanovanjski objekt gradili po oseminpetdesetih letih. »S tega vidika lahko rečemo, da pišemo zgodovino v Kostrivnici, pa glede na naše načrte, si upamo še kakšno ambiciozno zgodbo zastaviti še za v prihodnje,« je dejal župan mag. Branko Kidrič na slovesnosti. Ob tem pa tudi poudaril, da si občina Rogaška Slatina prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, prav tako pa skuša pozitivno vplivati na število otrok vpisanih v podružnično osnovno šolo Kostrivnica. S tovrstnimi projekti se zagotavlja temelj nadaljnjemu obstoju šole in krajevne skupnosti.

Novi bloki v Kostrivnici so dobili nove stanovalce.

»Veseli me, da smo danes skupaj na otvoritvi tega objekta, ki mi je posebej ljub, ker je to primer funkcionalne in kakovostne gradnje, katero bi si želeli tudi pri preostalih projektih. Ni arhitekturni presežek, ampak je korektno gradbeno izveden objekt,« pa je dejal direktor Stanovanjskega sklada RS  mag. Črtomir Remec. Ob 30-letnici delovanja bo stanovanjski sklad v uporabo sicer predal 1500 stanovanj v vseh dvanajstih statističnih regijah Slovenije.  

Občina Rogaška Slatina in Stanovanjski sklad Republike Slovenije sta zaključila že četrti skupni projekt izgradnje javnih najemniških stanovanj, s čimer sta od leta 2002 zagotovila 53 stanovanj. Sicer število javnih najemnih stanovanj v občini po besedah župana znaša 157, oba investitorja pa se pripravljata na izgradnjo oskrbovanih stanovanj v središču Rogaške Slatine. V novem objektu bo do konca leta 2022 zagotovljenih 24 enot oskrbovanih javnih stanovanj, 12 jih je predvidenih za javni najem.

Ob slavnostni predaji namenu sta župan mag. Branko Kidrič in direktor stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec ključe predala šestim najemnikom, za dodelitev preostalih stanovanj pa je v teku nov javni razpis. Prvič v zgodovini občine se je namreč zgodilo, da je na razpolago več javnih najemnih stanovanj od evidentiranih prosilcev. Po besedah Kidriča je to pokazatelj dolgoletnega vlaganja v stanovanjsko gradnjo.

Dogodek so s pesmijo polepšali glasbena družina Lugarič in Manca Druškovič.

Vabljeni k ogledu video posnetkov s prireditve;

 

 

 

Oglejte pa so tudi fotografije:

/