Kaj gradijo v občini Šmarje in kaj še bodo

18. 6. 2021 6:26

Vodstvo občine Šmarje pri Jelšah je pred občinskim praznikom predstavilo opravljeno delo ter vse aktualne naložbe in načrte. Osrednja slovesnost bo potekala v petek, ko bodo po desetih letih znova podelili naziv častnega občana. Tega bo prejel podjetnik Franc Pišek, ki je poleg kakovostnega in inovativnega dela v gospodarstvu predan tudi podpori lokalnim društvom in organizacijam.

Ob občinskem prazniku, 150-letnici trških pravic ter 30-letnici osamosvojitve države bodo poleg naziva častni občan Francu Pišku, podelili tudi plaketo Jaki Rihtariču za dolgoletno aktivno delo na področju razvoja športa, posebno priznanje Francu Eisenkolerju za večletno prostovoljno delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, priznanji Petri Čebokelj in Alešu Seidlu za njuno delo na svojih področjih ter denarno nagrado Tenis klubu Šmarje za lažjo uresničitev načrtov vzdrževanja igrišča in nakupa opreme.

Zaključeni in aktualni projekti

Od lanske jeseni so v občini izpeljali kar nekaj projektov: Obnova parkirnih površin pred ZD Šmarje, obnova lokalne ceste Mestinje-Lemberg, sanaciji plazov v Volčji jami in v Orehovcu, ter več naložb v cestno infrastrukturo.

Projekti ki pa so trenutno v izvajanju pa so: Prizidek in rekonstrukcija kuhinje OŠ Šmarje pri Jelšah, gradnja telovadnice pri POŠ Zibika, rekonstrukcija in obnova fasade stare šole in notranja ureditev tega objekta, izgradnja povezovalne ceste Dobrava, Krajinska ureditev okolice ribnikov v Šmarju, sanacija plazu na cesti Vršna vas-Tinsko, rekonstrukcija kanalnega dela potoka izpod Barbare, ureditev križišča pri trgovini Kašča (začetek gradbenih del v začetku julija, zaradi česar bo od 17. junija 2021 do 31. avgusta 2021 od 7. do 19. ure na tem delu veljala popolna zapora), ter izgradnja dveh objektov oskrbovalnih stanovanj.

Za prihodnost se obeta mnogo projektov. Zaenkrat načrtovani so:

Energetska sanacija POŠ Kristan Vrh, za katero se je Občina z občino Polzela prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Če bo razpis uspešen bodo pridobili 49% upravičenih stroškov, ter projekt izvedli v prihodnjem letu.

Komunalna ureditev stanovanjske soseske Poljana – območje Gallusove in Cvetlične ulice, za katero je izvedba načrtovana v avgustu. Urejeno bo odvodnjavanje, javna razsvetljava, cestišča pa bodo asfaltirana.

Obnova večnamenske športne površine pri POŠ Sveti Štefan, ob uspehu na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo do konca leta obnovljena asfaltna površina ob POŠ Sveti Štefan, kjer je v delu površine že več let težava z usadom, ki je posledica plazenja zemlje.

Priprava prostorskih načrtov – prostorski načrti(OPN) se pripravljajo za celotno občino ter za podjetje Vitli Krpan, Podrobni prostorski načti (QPPN) pa za poslovno cono v Šmarju, za stanovanjski soseski Dobrava in Zadrže ter stanovanjsko-poslovno cono Kozjan.

V fazi projektiranja so še naslednji projekti:

  • Telovadnica pri POŠ Kristan Vrh
  • Povezovalna pešpot od POŠ Sveti Štefan do naselja Sveti Štefan
  • Obnova lokalne ceste Loka pri Žusmu–Grobelce–meja z občino Šentjur
  • Obnova lokalne ceste Sladka gora–Dolga Gora
  • Rušitev objekta stare občine
  • Sanacija opornega zida na Sv. Štefanu in celotna ureditev parkirišča pri Gasilskem domu

Ob občinskem prazniku se na ploščadi pred Kulturnim domom v Šmarju obeta praznovanje s Kuhinjo pod jelšami ob 18. uri in koncertom skupine Mi2 ob 20. uri. Vabljeni!

ŽLK

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X