Težka tovorna vozila zaradi uvedenih izjem ponovno na naših regionalnih cestah

12. 8. 2019 6:00

tovornjak_maj_2018Zatem, ko so številne občine s 1. junijem 2019 s strani države vendarle dočakale omejitve vožnje težkega tovornega prometa izven avtocestnega omrežja, so bile že s 1. avgustom 2019 dodatno sprejete spremembe ureditve prometa. Lokalne skupnosti o spremembi nismo bile obveščene.

Na cestah KiO so se zaradi tega ukrepa ponovno pojavil tranzitni promet težkih tovornih vozil.

Ker so se uvedeni ukrepi takoj poznali tudi na cestah v občini Šentjur je župan mag. Marko Diaci na ministrstvo naslovil pismo v katerem je izrazil nezadovoljstvo in zahteval odgovore na nekatera vprašanja.

Na problematiko tranzitnega prometa (uničevanje cest, hrup, onesnaženje, obremenjenost s stoječim prometom) je sicer mag. Marko Diaci opozarjal že dalj časa. V dopisih Družbi za avtoceste RS (DARS) je tako zahteval, da se na avtocestnem izvozu Dramlje postavi ustrezna signalizacija za prepoved prometa tovornih vozil  nad 7,5 ton (razen za lokalni promet).

Glede na širšo problematiko občin je bil zatem 18. marca v Šentjurju s strani Skupnosti občin Slovenije sklican sestanek predstavnikov DRSI-ja, DARS-a, Policije, vodje medobčinskih redarstev in inšpektoratov Jesenice , Vojnik, Trzin ter Rogaška Slatina, na katerem je bilo ugotovljeno, da so nujni ukrepi, s katerimi bi tovorni promet zadržali na avtocestnem križu in razbremenili ostali lokalni in regionalni promet. Podan je bil predlog sprejetja odredbe o omejitvi tranzitnega prometa.

Pričetek veljave ureditve težkega tovornega prometa

Omejitev vožnje tovornih vozil, težjih od 7,5 ton na tistih glavnih, državnih in lokalnih cestah, ki imajo v koridorju zgrajeno avtocesto oziroma hitro cesto, je začela veljati 1. junija 2019. Direkcija RS za ceste je tako uvedla omejitve tovornega prometa po vsej državi, med drugim se je prepovedal ves tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t največje dovoljene mase, ki z avtoceste A1 pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah in preko mejnega prehoda Dobovec in mejnega prehoda Bistrica ob Sotli na Hrvaško.

Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki (to je vzhodno od Celja in južno od A1 do mejnih prehodov Dobovec oz. Bistrica ob Sotli), je dovoljen lokalni promet, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet.

Učinki prepovedi, ki se je ustrezno nadzirala in sankcionirala s strani državnih organov, so bili nemudoma vidni in v dveh mesecih se je stanje na lokalnih in regionalnih cestah normaliziralo

»Izjeme« nove prometne ureditve s takojšnjimi negativnimi posledicami

V prvih dneh avgusta je bilo na lokalnih in regionalnih cestah ponovno opaziti močno povečanje števila težkih tovornih vozil na relaciji izvoz/uvoz avtocesta Dramlje, cesta Dole – Šentjur.

Ugotovljeno je bilo, da je DRSI z dne 1. 8. 2019 naknadno sprejela dodatne spremembe prometne ureditve težkega tovornega prometa (nad 7,5 t) med A1, A4 in Hrvaško na območju MP Središče ob Dravi, Zavrč, Dobovec, Bistrica ob Sotli.

S tem dnem se je prepoved za ves tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 t, ki iz avtoceste A1, ki pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah in preko MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli na Hrvaško, spremenila tako, da se preko mejnih prehodov MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli kot izjema dovoli promet težkih tovornih vozil iz A1 na Hrvaško, ki imajo natovor ali raztovor v Krapinsko-zagorski županiji (Krapini).

Ker navedene spremembe prometne ureditve neposredno vplivajo na povečan promet težkih tovornih vozil skozi Šentjur, Občina Šentjur pa o spremembi predhodno ni bila obveščena, je župan mag. Marko Diaci, v imenu vseh občank in občanov, na pristojne službe naslovil pismo, v katerem terja jasna pojasnila za nenadno spremembo dolgo pričakovane uredbe, za katero so vsi vpleteni deležniki verjeli, da predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi urejenih razmer tranzitnega prometa za mnoge občine v tej državi. Dopis Občine Šentjur najdete TUKAJ (klik)

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
148 queries in 1,452 seconds.