Terme Olimia imajo med prišleki višji ugled kot pri lokalnem prebivalstvu. Za te so predragi

22. 3. 2019 13:41

Anketa, ki smo jo, ob nedavnih obtožbah bosanskih delavcev na račun Term Olimia, pripravili na Kozjansko.info, ponuja nekaj zanimivih ugotovitev.

Med nekaj več kot 300 sodelujočimi bralci prevladuje ocena, da Terme Olimia v lokalnem okolju uživajo razmeroma visok ugled. Zanimivo pa je, da je skepsa do ugleda tega turističnega podjetja občutno večja med lokalnim prebivalstvom kot sodelujočimi, ki prihajajo izven območja Kozjanskega in Obsotelja.

Podobno je tudi glede odnosa do obtožb tujih delavcev o domnevno slabih delovnih razmerah, oziroma neprimernem plačilu. Več kot polovica sodelujočih domačinov namreč obtožbam “povsem verjame”, med sodelujočimi izven območja KiO pa je takšnih “le” četrtina.

Nedavno so v javnost prišle odmevne obtožbe nekdanjega kuharja in natakarja iz BiH na račun Term Olimia, češ da sta morala delati preko zakonsko dovoljenih urnih omejitev ter bila za to preslabo plačana. V podjetju so nepravilnosti kategorično zanikali, v obrazložitvi pa med drugim navedli, da so pri njih vsi delavci obravnavani in plačani enakovredno, tujim delavcem pa brezplačno uredijo še delovna dovoljenja, tečaje slovenskega in tujih jezikov ter druga izobraževanja.

Ker ponavadi velja, da razmere znotraj določenega podjetja še posebej dobro poznajo domačini, oziroma ljudje iz okolja, kjer podjetje deluje, smo na Kozjansko.info pripravili anketo, v katerih ste se lahko anonimno opredelili tako do zgornjega primera kot do ugleda, ponudbe in še nekaterih drugih stvari v zvezi s Termami Olimia.

Naša anketa sicer ni reprezentativna za celotno populacijo, temveč odraža mnenje sodelujočih anketirancev Kozjansko.info.

Terme Olimia so ugledno podjetje

ugled-term-olimiaTerme Olimia sicer po mnenju anketirancev v lokalnem okolju uživajo dokaj visok ugled. Četrtina vseh vprašanih je ocenila, da je ugled Term Olimia “zelo visok”, nadaljnjih 30 odstotkov pa, da je “visok”. Četrtina vseh meni, da je ugled nizek ali zelo nizek. Najbolj kritičnih je 15 odstotkov vprašanih.

Zanimivo pa je, da se ocena lokalnega ogleda spreminja glede na bivališče sodelujočih. Najvišja je tako pri tistih, ki prihajajo izven območja Kozjanskega in Obsotelja, že nekoliko nižja pri občanih Šentjurja in Rogaške Slatine, najnižja pa denimo pri občanih Podčetrtka in Bistrice ob Sotli. Kljub temu pa v seštevku 28 odstotkov vseh sodelujočih prebivalcev občin KiO Termam Olimia pripisuje visok, ter 17 odstotkov zelo visok ugled.

Radi se kopajo, a jim je (pre)drago

Med storitvami Term Olimia naši bralci sicer največkrat koristijo kopanje v zaprtih kompleksih zdravilišča – slednje počne dve tretjini sodelujočih. Slabih 40 odstotkov hodi na kopanje v Aqualuno, 27 odstotkov jih koristi savne, 15 odstotkov jih koristi prenočitveno ponudbo (večinoma tisti, ki živijo izven območja), 8 odstotkov jih koristi masaže, 5 odstotkov pa drugo ponudbo, predvsem gostinsko.

Največ, 40 odstotkov sodelujočih sicer katero od storitev Term Olimia koristi nekajkrat letno, četrtina približno enkrat letno, petina redkeje kot to, slaba desetina pa nikoli. Zadnja desetina storitve koristi skorajda vsak teden, oziroma približno enkrat mesečno.

Ne glede na to, od kod prihajajo ter višino razpoložljivega dohodka pa so storitve Term Olimia po prepričanju velike večine sodelujočih drage. Tako meni 71 odstotkov vseh anketirancev, odstotek pa, tudi glede na prihodek bistveno ne niha – tudi pri tistih z dohodki nad 1500 € je denimo močno na sedemdeset.

storitve-terme-olimia5
Klik za povečavo

terme-olimia11Okrog dojemanja cen pa je nekoliko opaznejše razhajanje glede na to ali anketiranci živijo v tem okolju, ali prihajajo izven občin Kozjanskega in Obsotelja. Cene Term Olimia so drage kar za 75 odstotkov “lokalcev”, medtem ko je takšnega mnenja 60 odstotkov sodelujočih, ki živijo izven občin KiO. Drugi so prepričani, da so cene zmerne, 2 sodelujoča lokalna prebivalca pa sta ocenila, da so še prepoceni.

Po eni strani se zdi, da cenovna politika podjetja sledi predvsem privabljanju dobro situiranih tujih gostov, a statistika, ki smo jo nedavno objavili v posebnem članku o turističnem izplenu minule sezone kaže, da večino nočitev še vedno prispevajo slovenski gostje.

Obtožbam v precejšnji meri verjamejo

Precejšnje razlike med tistimi, ki živijo v osmih občinah KiO in sodelujočimi od drugod pa nastanejo pri vprašanju, o tem, koliko verjamejo v obtožbe tujih delavcev na račun Term Olimia.

Kar 56 % sodelujočih z območja KiO obtožbam namreč “povsem verjame”, tretjina jim verjame “delno”, 10 odstotkov pa “sploh ne”. Med sodelujočimi, ki ne živijo na našem območju, pa obtožbam“povsem verjame” četrtina sodelujočih, “delno” dobra polovica, petina pa “sploh ne”.

Znotraj območja Kozjanskega in Obsotelja obtožbam verjame najmanjši delež sodelujočih občanov Rogaške Slatine in Šentjurja ter največji delež občanov Podčetrtka in Bistrice ob Sotli.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 1,066 seconds.