Podčetrtek in Rogaška Slatina v letu 2018 skupaj ustvarila 670 tisoč nočitev

14. 2. 2019 14:30

Turistično leto 2018 je bilo za dve najbolj obiskani turistični destinaciji Kozjanskega in Obsotelja, Podčetrtek in Rogaško Slatino, zelo uspešno.

Skupaj je bilo na teh dveh destinacijah ustvarjenih okoli 670 tisoč nočitev.

Podčetrtek je ustvaril okoli 100 tisoč nočitev več kot Rogaška Slatina, medtem ko so gostje v Rogaški Slatini ostajali v povprečju dva dni dlje, kot v Podčetrtku. Oba kraja beležita rast nočitev glede na prejšnje leto.

Kraji Kozjanskega in Obsotelja postajajo zadnja leta čedalje bolj prepoznavni in obiskani tako s strani domačih, kot tudi tujih turistov. Predvsem turistično izstopata destinaciji Podčetrtek in Rogaška Slatina. Ti trenutno skupaj premoreta preko 4 tisoč ležišč za turiste, ki so lani ustvarila okoli 670 tisoč nočitev oz. okoli 40 tisoč nočitev več, kot leta 2017.

Preostalih šest občin KiO pa lahko skupaj ponudi zgolj okoli 180 ležišč za turiste.

Za podrobne podatke o rezultatih turističnega leta 2018 smo se obrnili na Turistično informacijska centra ter največja ponudnika turističnih storitev na obeh destinacijah.

2018 Število ležišč Število nočitev Število gostov Povprečna doba bivanja v dneh
Podčetrtek 2501 384492 119725 3,21
Rogaška Slatina 1955 284156 55652 5,11
Podčetrtek:

TIC Podčetrtek: Boštjan Misja s TIC Podčetrtek nam je uvodoma dejal, da strategija slovenskega turizma (2017 – 2021) za turistično regijo GIZ Podčetrtek zagovarja razvoj turistične ponudbe s poudarkom na zdravju in dobrem počutju, gastronomiji in turističnih virih podeželja. Ob tem dopušča razvoj podpornih turističnih doživetij s poudarkom na kulturnih in naravnih virih ter športu.

“Strategija Slovenskega turizma predvideva, da naj bi Slovenijo obiskovali zahtevni turisti, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja ter tipične osebne koristi, kot naprimer mir, sprostitev, osebno zadovoljstvo, itd. Specifično za turistično regijo GIZ Podčetrtek pa se predvidevajo obiskovalci, ki iščejo visoko notranje zadovoljstvo” pove Misja.

Kaj pa številke? Te kažejo, da je bilo leto 2018 za destinacijo rekordno. Lani je bilo namreč ustvarjenih kar 384.492 nočitev, kar je skoraj 30 tisoč več kot v letu 2017, ko je bilo skupnih nočitev 355.597. Domači gosti predstavljajo 62 % nočitev oz. 240.088, tuji gostje predstavljajo 38 % nočitev oz. 144.404. Večino prihodov tujih gostov predstavljajo Germanski trgi, trgi Beneluxa, Italija in Balkan. Povprečna doba bivanja je 3,21 dni.

Sicer pa večina od približno 2.500 ležišč pripada Termam Olimia, ostalo so namestitve pri zasebnikih, ki predstavljajo 14 % ležišč.

Terme Olimia: Tamara P. Lapuh iz Term Olimia nam je razkrila, da je v letu 2018 Terme Olimia obiskalo nekaj manj kot 107.000 gostov, kar je 14 % več kot v letu 2017. Od tega je bilo dobrih 66 % domačih gostov in 44 % tujcev. Skupaj pa so ustvarili dobrih 362.000 nočitev, kar je 36.342 oziroma 11 % več nočitev kot v letu 2017. Terme Olimia so ustvarile kar 94 % vseh nočitev v občini Podčetrtek.

Medtem ko je bilo v Termah Olimia število gostov s tujih trgov malenkost večje kot preteklo leto, pa so kljub temu v tem obdobju večino rasti ustvarili na domačem trgu.

V Termah Olimia so v prvih 9 mesecih leta 2018 realizirali 16,2 mio evrov prihodkov, kar je za slabih 10 % več kot v letu 2017. EBITDA je znašala 4,7 mio evrov, kar je dobrih 25 % več glede na lansko leto, medtem ko je čisti poslovni izid za to obdobje znašal 2,2 mio EUR, kar je prav tako več glede na lani, in sicer za 39 %.

Glede na odlične poslovne rezultate lanskega leta nas je zanimalo tudi, kako je na rezultate poslovanja vplivala prenova Termalije

Lapuhova nam je povedala, da je k letošnjemu poslovanju Term Olimia je, poleg ostalih dejavnikov, vsekakor najbolj prispevala predvsem močna promocijska kampanja in ostale aktivnosti na slovenskem trgu ob otvoritvi novega kompleksa Family Wellness Termalija, katerega obisk je presegel pričakovanja.

Zelo dobri so tudi odzivi obiskovalcev, kar je dokaz več, da so gostje prepoznali njihovo nadvse barvito, predvsem pa unikatno ponudbo z doslej še nevidnim svetom vodnih in obvodnih doživetij za vse generacije, pove Lapuhova. Cene celodnevnih vstopnic za novo Termalijo se gibljejo med 13,00 in 32,00 evri za odrasle ter med 9,00 in 19,00 evri za otroke do 14. leta starosti.

Rogaška Slatina:

TIC Rogaška Slatina: Kot nam je povedala Nada Lončar s TIC Rogaška Slatina je bilo v destinaciji Rogaška Slatina trenutno skupaj na voljo 1.955 prijavljenih oz. aktivnih ležišč (1.701 v hotelskih namestitvah in 254 pri manjših sobodajalcih).

V Rogaški Slatini so v letu 2018 zabeležili skupaj 284.156 nočitev. Pri manjših sobodajalcih je bilo ustvarjenih 23.275 nočitev, kar je za 33 % več kot leta 2017, ko so zabeležili 17.469. V hotelskih namestitvah pa so leta 2018 zabeležili 260.881 nočitev, kar je 5 tisoč nočitev več, kot leta 2017, ko so zabeležili 255.831 nočitev.

V Rogaški Slatini so skupaj zabeležili 55.652 prihodov gostov. Delež domačih gostov glede na število realiziranih nočitev je v letu 2018 znašal 17,80 % (2017: 17,41 %), delež tujih nočitev pa 82,20 % (2017: 82,59 %).

Največ nočitev v Rogaški Slatini ustvarijo gostje iz Ruske federacije in sicer (28,30 %), sledijo gostje iz
Italije (13,30 %), Ukrajine (10,20 %) ter azijske države (5,30 %). Povprečna doba bivanja vseh gostov je bila 5,11 dni (2017: 5,19 dni). Najbolje zasedeni meseci glede na število nočitev so bili oktober, avgust in april, najslabše zasedeni meseci pa februar, december in januar.

GH Rogaška: Direktor GH Rogaška Roman Šipec poslovanje v letu 2018 ocenjuje kot uspešno. Realizacija nočitev je bila blizu 60.000 nočitev, kolikor so jih dosegli tudi v letu 2017. Med njihovimi gosti še vedno prednjačijo gostje iz Rusije, katerih delež je 29 %, s 17 % sledijo italijanski gostje, s 14 % pa slovenski gostje. 6 % nočitev so realizirali gostje iz Hrvaške ter nemško govoreči gostje. Zasedenost kapacitet je bila 55%.

Šipec še pove, da je bila finančna realizacija glede na leto 2017 povečana za 3 % in je znašala 4,2 mio evrov. “Realizacijo je nekoliko omejevala prenova standardnih sob (bivši hotel Styria), ki smo ga obnavljali v obdobju od oktobra do konca leta 2018 in ga v celoti prenovili. Ponosni smo na to, da so bili izvajalci prenove v celoti iz lokalnega gospodarstva” je zaključil Šipec.

B.S.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X