Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

50 najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja v zadnjem desetletju


Odkar obstaja svet, se ljudje na tem planetu delijo na večinsko prebivalstvo in elito. Formalna ali ne, ta združuje špico najboljših, najsposobnejših, najuspešnejših posameznikov na njihovih delovnih področjih. Ponavadi so ti ljudje gonilo družbenega napredka in pogosto zagotavljajo pogoje za boljše, kvalitetnejše življenje celotne skupnosti. Pa tudi obratno; včasih svojo uspešnost, moč in vpliv uzurpirajo v škodljive namene za skupnost, kjer živijo.

Mineva 10 let, odkar na Kozjansko.info podrobno spremljamo življenjske in karierne poti elite najvplivnejših ljudi Kozjanskega in Obsotelja – torej tistih, ki so tukaj rojeni in/ali so si na našem območju ustvarili življenje. V minulem obdobju smo vsako leto predstavili lestvico 50 najvplivnejših med njimi ter vas seznanili, kaj so počeli v pravkar končanem letu.

Tokrat pa ob okrogli obletnici naše lestvice predstavljamo 50 najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja zadnjega desetletja. Ljudi, ki so v politiki, gospodarstvu, športu, znanosti, umetnosti, kulturi in na drugih družbenih področjih zaznamovali preteklo desetletje.

Danes objavljamo poimenski seznam, v prihodnjih dneh pa bomo podrobneje predstavili, kaj se je v zadnjih desetih letih dogajalo z vsakim izmed njih: kakšni so bili njihovi karierni vzponi in padci, kam jih je vodila poklicna pot, kakšni so rezultati njihovega dela in kaj počnejo ta trenutek.

Izraz “vplivni” je razumljen v širšem smislu: gre za ljudi, ki imajo bodisi ugled, moč, vpliv (ali vse troje) v svoji stroki, na delovnem oziroma drugem družbeno pomembnem področju. Pogoj za obravnavo je, da izvirajo (so tu odrasli/živeli) z območja osmih občin Kozjanskega in Obsotelja ali pa tu živijo oziroma imajo stalno prebivališče.

V težnji po objektivni oceni komisija, sestavljena iz štirih članov uredništva Kozjansko.info in enega zunanjega poznavalca razmer, raziskuje življenjske in karierne poti več kot 200 evidentiranih kandidatov, Vsakega posameznika vrednotimo po šestih različnih kriterijih, ki vključujejo njihov ugled, moč, vpliv v svetu, Sloveniji, na lokalnem nivoju, v okviru svoje stroke, pomembnost njihovega področja delovanja v sodobni družbi in njihovo aktivnost v letu 2016.

Na podlagi rezultatov analize zadnjih desetih let smo jih razvrstili od 1. do 200. mesta. Pazili smo, da so v izboru zastopani posamezniki z različnih področij delovanja in ustvarjanja, saj so naši ljudje uspešni, ustvarjalni in vplivni tako v poslu, kot v politiki, športu, znanosti, umetnosti, kulturi in drugje.

Največ podjetnikov, politikov in kulturnikov

Po nedavni raziskavi Valicona Slovenci med vsemi poklici najbolj zaupamo domačim malim podjetnikom. In takšnih uspešnih na območju Kozjanskega in Obsotelja kar mrgoli. Na naši lestvici desetletja se jih je znašlo 17, od katerih so nekateri v svojem poslu močno prerasli kriterije “majhnosti” in so postali veliki tudi v slovenskem merilu. Dva ali tri vsako leto najdemo tudi na Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev.

In ker brez politikov ne gre tako na državni kot na lokalni ravni, so na drugem mestu po številu (12) prav ti. Med njimi najbolj izstopa politik, ki bi ga zaradi njegove kariere, miselnosti in navsezadnje resorja, ki ga vodi, zlahka opredelili tudi za podjetnika, menedžerja. Gre za Zdravka Počivalška, aktualnega ministra za gospodarstvo in razvoj ter najvplivnejšega človeka Kozjanskega in Obsotelja v minulem desetletju.

Svoje delo opravlja 100 odstotno, predano, s srcem in pametjo, pri tem pa ne pozablja tudi na domače kraje, kot nam je zaupal v velikem intervjuju letos poleti. Od začetka naše lestvice Zdravko Počivalšek nikoli ni bil nižje od 4. mesta, obenem pa je bil dvakrat izbran za najvplivnejšo osebo leta.

Takoj za njim se je na lestvico uvrstil podjetnik Franc Jager s Podplata, ki je v svojem trgovskem podjetju Jagros d.o.o. v minulem desetletju več kot podvojil prihodek, dobičke pa iz dobrega pol milijona dvignil na vrtoglavih 6 do 7 milijonov evrov letno. Preudarno gospodarjenje brez pretiranega zadolževanja mu je pomagalo mirno prebroditi tudi leta suhih krav, ko so konkurenti ječali pod dolžniškimi bremeni. Na naši lestvici se je od 7. mesta 2009 le vzpenjal in se v zadnjih letih izmenjaval na prvem, oziroma drugem mestu.

Avtor še ene zgodbe o uspehu je Iztok Špan s Planine pri Sevnici. Njegov Tajfun je leta 2008 ustvarjal 12 mio EUR prihodkov in zaposlovali 140 ljudi, danes pa so, podobno kot pri podjetju Jagros, te številke več kot podvojene. Dr. Vinko Gorenak na 4. mestu je v tem času naredil izjemno politično kariero, od leta 2008 naprej smo ga v okraju Šmarje pri Jelšah trikrat izvolili za poslanca državnega zbora, vmes je dobro leto dni opravljal tudi delo ministra za notranje zadeve.

Prvo žensko, javno zelo aktivno odvetnico iz Šmarja pri Jelšah, Nino Zidar Klemenčič, najdemo na sedmem mestu, deseterico zaključuje rocker, kulturnik in znanstvenik v eni osebi, dr. Tonček Kregar – Tonč.

Toliko za zdaj. Vabljeni k ogledu letošnje letvice 50 najvplivnejših Kozjanskega in Obsotelja v minulem desetletju in podrobnejših predstavitev, ki sledijo v naslednjih dneh.

 IME IN PRIIMEK DOMAČI KRAJ KRAJ BIVANJA POKLIC, DELO, FUNKCIJA
1. Zdravko Počivalšek Olimje Olimje Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
2. Franc Jager Laše pri Podplatu Kameno pri Šentjurju Solastnik in direktor podjetja Jagros d.o.o.
3. Iztok Špan Planina pri Sevnici Ljubljana lastnik in direktor podjetja Tajfun d.o.o.
4. dr. Vinko Gorenak Boharina pri Zrečah Vršna vas pri Zibiki Upokojeni bivši minister in poslanec Državnega zbora RS
5. Roman Moškotevc Stopče pri Grobelnem Stopče pri Grobelnem Direktor in lastnik podjetij Ahac, VOC Celje, VOC ekologija in Štajerski val
6. Peter Misja Imeno Imeno Župan občine Podčetrtek in predsednik Turistične zveze Slovenije
7. Nina Zidar Klemenčič Šmarje pri Jelšah Lukovica Odvetnica
8. Danica Zorin Mijošek Rogaška Slatina Rogaška Slatina Lastnica Kozmetike Afrodita
9. Aleš Rojs Šmarje pri Jelšah Ljubljana Direktor in največji lastnik odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji
10. dr. Tonček Kregar Donačka Gora/Rogatec Celje Direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, glasbenik
11. Franc Pišek Jazbine pri Šmarju Jazbine pri Šmarju Lastnik in direktor podjetja Vitli Krpan d.o.o.
12. ddr. Igor Grdina Šentjur Ljubljana Zgodovinar in literarni zgodovinar
13. dr. Anton Stres Donačka gora Celje Filozof in teolog, rektor Katoliškega inštituta
14. Hugo Bosio Šentjur Celje direktor in solastnik podjetja Bosio d.o.o.
15. mag. Branko Kidrič Cerovec pod Bočem Cerovec pod Bočem Župan Občine Rogaška Slatina
16. dr. Jože Krašovec Sodna vas pri Podčetrtku Ljubljana Univerzitetni profesor, teolog, predavatelj, prevajalec
17. Jože Čakš Orehek pri Šmarju Šmarje pri Jelšah Bivši župan in direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah, zdaj upokojenec
18. Štefka Drolc Ponikva pokojna lani umrla gledališka in filmska igralka
19. Ivan Cajzek Sv. Florijan pri Rogaški Slatini Sv. Florijan pri Rogaški Slatini Direktor in lastnik podjetja GIC Gradnje
20. mag. Marko Diaci Vrbno Šentjur Župan Občine Šentjur in nekdanji poslanec
21. Anton Škrabl Brestovec pri Rogaški Slatini Brestovec pri Rogaški Slatini Orglar, lastnik in direktor Orglarstvo Škrabl
22. Martin Mikolič Rogatec Rogatec Župan Občine Rogatec in nekdanji poslanec
23. Boštjan Kukovičič Šentjur Botričnica pri Šentjurju direktor in solastnik podjetja KEA d.o.o.
24. Vinko But Kostrivnica Kostrivnica Direktor Kmetjske zadruge Šmarje pri Jelšah
25. Boštjan Brantuša Rogaška Slatina Rogaška Slatina Projektni vodja Šparovih evropskih centrov za Hrvaško
26. Jelka Godec Ponikva Ponikva Poslanka SDS v državnem zboru Republike Slovenije
27. mag. Štefan Tisel, dr. med Planina pri Sevnici Šentjur Zdravnik, bivši poslanec DZ RS in župan Občine Šentjur
28. prim. prof. dr. Gorazd Voga Šentjur Šentjur Bivši predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino SB Celje in dekan Visoke zdravstvene šole v Celju
29. Marjeta Jager Šentjur Bruselj/Strasbourg Namestnica generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije
30. Peter Volovšek Spodnja Kostrivnica Spodnja Kostrivnica Direktor in 33 % solastnik podjetja MOS Servis
31. Srečko Kunst Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli Gostinec in kulturnik iz Bistrice ob Sotli
32. Urška Arlič Gololičič Šentjur Ljubljana Operna pevka – sopranistka
33. Dean Mihevc Šentjur Torunj (Poljska) Košarkarski trener
34. Marjan Vengust Šentjur Celje Menedžer, bivši direktor CMC
35. Aleksander Svetelšek Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah Menedžer, bivši direktor Petrola in Tuša
36. Damjan Novaković Mostar Rogaška Slatina Trener košarkarskega kluba KK Rogaška
37. Dušan Andrej Kocman Lesično Lesično Bivši župan Občine Kozje, zdaj upokojenec
38.  Tanja Gobec  Podčetrtek Ljubljana  Novinarka in voditeljica na TV Slovenija
39.  Peter Lapornik Lesično Šentjur  Direktor podjetja Kemoplast
40.  Urška Drofenik Šmarje pri Jelšah  Celje Modna oblikovalka
41.  Franci But Kostrivnica Berlin  Veleposlanik Slovenije v Nemčiji
42.  Aleksander Janša Dobje pri Planini Dobje pri Planini Direktor in lastnik Hrib d.o.o.
43.  Franc Branko Zupanc Kalobje Šentjur Lastnik podjetja Akvonij
44.  dr. Slavko Ciglenečki Šmarje pri Jelšah Ljubljana Arheolog, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti
45.  prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik  Rogatec  pokojna  Lani umrla zdravnica, nekdanja strokovna direktorica Splošne bolnišnice Celje
46.  Lucija Stupica Enbohm  Šmarje pri Jelšah  Oaxen, Švedska  Pesnica, literatka
47.  Jana Führer  Kristan Vrh Kristan Vrh  Športnica invalidka – showdown (namizni tenis za slepe in slabovidne)
48.  Stanko Šket Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah Bivši ravnatelj in župan Občine Šmarje pri Jelšah
49.  Simona Mele Mestinje Grahovo pri Cerknici  Lastnica in direktorica podjetja Kompas Novo mesto d.o.o.
50.  Vasja Jager  Šmarje pri Jelšah Maribor Novinar  Mladine