To so najmočnejše, najbogatejše in najbolj dobičkonosne firme Kozjanskega in Obsotelja 2016

19. 10. 2017 19:24

Gospodarstvo Savinjske statistične regije je bilo lansko leto v vzponu. Temu so pripomogla tudi podjetja iz Kozjanskega in Obsotelja.

V nadaljevanju prispevka izpostavljamo “zmagovalna” podjetja leta 2016 glede na prihodke poslovanja, čisti dobiček in njihove povprečne bruto plače.

jagrosAbsolutni zmagovalec regije je podjetje Jagros d.o.o., Podplat, ki zadnja leta skokovito veča svoje prihodke iz poslovanja, kakor tudi čisti dobiček. Prihodki tega podjetja so lani znašali dobrih 112 mio evrov, kar je bilo za 12 % več kot leto poprej. Tudi čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2015 občutno povečal in sicer za skoraj 50 %. V letu 2016 je tako znašal že dobrih 7 mio evrov.

Število zaposlenih se v primerjavi z letom 2015, ko sta bili v Jagrosu zaposleni 502 osebi, ni bistveno spremenilo. Leta 2016 je bilo v tem podjetju zaposlenih 515 oseb. Se je pa v letu 2016 za dobrih 15 % zvišala povprečna bruto plača na zaposlenega. Ta je v letu 2016 znašala 1.240 evrov.

Podjetje Jagros je tudi med vodilnimi v celotni Savinjski statistični regiji in se tako med prihodki iz poslovanja, kot tudi po ustvarjenem dobičku uvršča v prvo deseterico.

steklarna-rogaskaDrugo mesto v regiji zaseda podjetje Steklarna Rogaška d.o.o., ki je ustvarila 46 mio evrov prihodkov iz poslovanja, kar je bilo za približno desetino manj kot v prejšnjem poslovnem obdobju. Občutno jim je padel tudi čisti dobiček. Ta znaša dobre 4 mio evrov.

Steklarna zaposluje 794 oseb in je največji zaposlovalec v regiji. Zaposlenim v Steklarni Rogaška se je zmanjšala tudi povprečna bruto plača. Ta je znašala 1.307 evrov, leto poprej pa 1.324 evra.

ahacTretji največji prihodek iz poslovanja je uspelo ustvariti podjetju Ahac d.o.o. iz Grobelnega. Ti so v letu 2016 znašali dobrih 37 mio evrov, kar je kar 5 mio evrov več kot leto poprej. Čisti dobiček iz poslovanja tega podjetja v letu 2016 je znašal 700 tisoč evrov.

So pa v podjetju Ahac leta 2016 zaposlovali 79 ljudi, kar je 20 več, kot leta 2015. Povprečna bruto plača v tem podjetju znaša 1.282 evrov. To je kar 170 evrov manj, kot leta 2015.

keaČetrto mesto na območju KiO je, glede na prihodke iz poslovanja, osvojilo podjetje KEA d.o.o., Šentjur. Pridelali so dobrih 34 mio evrov prihodkov iz poslovanja, kar je dober milijon manj, kot leta 2015. Je pa to podjetje, napram leta 2015, za dobrih 30 % povečalo čisti dobiček, ki je v letu 2016 znašal 708 tisoč evrov.

KEA zaposluje 220 ljudi, kar je popolnoma enako, kot leta 2015. Povprečna bruto plača na zaposlenega je 1.065 evrov, kar je 55 evrov več, kot leta 2015.

gic-gradnjePeto mesto zasedajo GIC gradnje, d.o.o. Rogaška Slatina. Podjetje je pridelalo dobrih 28 mio prihodkov iz poslovanja, kar je za 4 mio več kot leta 2015. Čisti dobiček pa je ostal leta 2016, v primerjavi z letom 2015, praktično enak in je znašal 573 tisoč evrov.

Prav tako se ni spremenilo število zaposlenih, ki je v letu 2016 štelo 89 oseb. Malenkost se je v letu 2016 povišala povprečna bruto plača, ki v tem podjetju znaša 1.908 evrov. To je sicer največ med prvo regijsko deseterico glede na prihodke iz poslovanja.

Deseterico po višini prihodkov zaključujejo Pišek-Vitli Krpan d.o.o., Šmarje pri Jelšah (dobrih 21 mio prihodkov, 2.6 mio čistega dobička, 165 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.386 evrov bruto plače), Hrib d.o.o., Dobje pri Planini (20 mio prihodkov, 218 tisoč evrov čistega dobička, 40 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.824 evrov bruto plače, kar je druga največja plača med vodilnimi v regiji), Tajfun Planina d.o.o., Planina pri Sevnici (slabih 20 mio prihodkov, 473 tisoč evrov čistega dobička, 202 zaposlenih, katerih povprečna bruto plača znaša 1.405 evrov), Terme Olimia d.d., Podčetrtek (19 mio prihodkov, 1.5 mio čistega dobička, 256 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.397 evrov bruto plače) in Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o. (16 mio prihodkov, 92 tisoč evrov čistega dobička, 72 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.151 evrov bruto plače).

V celotni Savinjski statistični regiji je vodilno podjetje po ustvarjenih prihodkih iz poslovanja podjetje Gorenje d.d., Velenje (729 mio evrov prihodkov, 3.7 mio evrov čistega dobička in 4.410 zaposlenih, ki imajo 1.325 evrov povprečne bruto plače).

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v prvi deseterici podjetij na območju KiO, poleg nekaterih že naštetih, še Meja d.d., Šentjur z dobrimi 5 mio čistega dobička, kar jih uvršča celo na drugo mesto v regiji, MOS Servis d.o.o., Podplat s slabim 1.5 mio čistega dobička, VOC Ekologija d.o.o., Šentjur z 1 mio čistega dobička, MONT-PLAN Rogaška d.o.o. z 905 tisoč evri čistega dobička ter ALPOS Alu, d.o.o., Šentjur s 755 tisoč evri čistega dobička.

V Savinjski statistični regiji je sicer najvišji čisti dobiček ustvarilo podjetje KLS Ljubno d.o.o. in predstavlja skoraj dvakratnik dobička podjetja Jagros d.o.o.. KLS je ustvaril dobrih 13 mio evrov čistega dobička (prihodki iz poslovanja so znašali 42 mio evrov, imajo 233 zaposlenih, njihova povprečna bruto plača pa znaša 1.916 evrov.)

Najvišjo povprečno bruto plačo med omenjenimi podjetji imajo v podjetju MOS Servis d.o.o., Podplat. 112 zaposlenih v tem podjetju prejema v povprečju visokih 2.055 evrov bruto plače. Med prvo peterico so še podjetje Petek Proces d.o.o., Rogatec, kjer imajo zaposleni 1.980 evrov povprečne bruto plače, GIC gradnje d.o.o., Rogaška Slatina s 1.908 evri, Hrib d.o.o., Dobje pri Planini s 1.824 evri in Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina s 1.792 evri povprečne bruto plače.

Kot enega izmed desetih največjih zaposlovalcev v regiji naj izpostavimo še podjetje Kozmetika Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina. Ustvarili so slabih 14 mio prihodkov iz poslovanja ter pridelali 666 tisoč evrov čistega dobička. Zaposlujejo 123 oseb, ki v povprečju prejemajo 1.792 evrov bruto plače.

Zmagovalci po občinah glede na prihodke in dobiček so:

Občina Podčetrtek – Terme Olimia d.d. (najboljša tako po prihodkih, kot po dobičku)

Občina Šmarje pri Jelšah – Jagros d.o.o. (najboljši v obeh kategorijah)

Občina Rogaška SlatinaSteklarna Rogaška d.o.o. (najboljši v obeh kategorijah)

Občina ŠentjurAHAC d.o.o. po prihodkih in Meja Šentjur d.d. po dobičku.

Občina Rogatec – Po prihodkih Mesnine Žerak d.o.o. (7,5 mio evrov prihodkov, slabih 3000 evrov čistega dobička, 54 zaposlenih, 938 evrov povprečne bruto plače), po čistem dobičku pa Petek Proces d.o.o. (5 mio prihodkov iz poslovanja, 557 tisoč evrov čistega dobička, 29 zaposlenih in kar 1.980 evrov povprečne bruto plače)

Občina Kozje – Po prihodkih KS Logistik d.o.o. (dobrih 6 mio prihodkov, 90 tisoč čistega dobička, 78 zaposlenih, 1.438 povprečna bruto plača), po čistem dobičku pa Dionizij d.o.o. (662 tisoč evrov prihodkov, 133 tisoč evrov čistega dobička, 5 zaposlenih, 1.076 evrov povprečne bruto plače)

Občina Bistrica ob Sotli – Po prihodkih MM Tehnika d.o.o. (1,2 mio prihodkov, 20 tisoč dobička, 6 zaposlenih, 908 povprečna bruto plača), po čistem dobičku pa Arcore d.o.o. (731 tisoč evrov prihodkov, 519 tisoč evrov čistega dobička, nič zaposlenih, podatkov o plači ni)

Občina DobjeHrib d.o.o. (najboljši v obeh kategorijah)

kio-razpredelnica1
*Podatki za leto 2016. (vir: eBONITETE)

Javne institucije in državna podjetja, ki se financirajo iz državnega proračuna, niso vključena v primerjalno lestvico.

* Obračunsko leto Steklarne Rogaška d.o.o. se ne konča s koncem koledarskega leta, temveč se njihovo poslovno leto konča na dan 31.3.. Zaradi tega bodo podatki o poslovanju za obdobje 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 znani predvidoma do konca tega leta. Podatki Steklarne Rogaška d.o.o. s katerimi operiramo v tem prispevku so torej podatki za obdobje 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

B.S.

iskrena-copata-polsi

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X