Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To so prvošolčki s Kozjanskega in Obsotelja 2017 (foto)


Prvi september, prvi šolski dan je še prav posebej zasidran v srce in spomin prvošolčkov, za katere se z vstopom v šole začne novo obdobje.

Seveda je ta dan poseben tudi za njihove starše, ter tudi druge otroke, ki prestopijo v višje razrede, se vrnejo med prijatelje, učitelje ter vidijo za kakšne novosti so na šoli poskrbeli skozi počitnice. V naši reportaži vam bomo predstavili novosti po posameznih šolah Obsotelja in Kozjanskega, v fotogaleriji pa si lahko ogledate skupne fotografije razredov prvošolcev.

OŠ Podčetrtek in podružnična šola Pristava

Na OŠ Podčetrtek, bo skupaj s podružnično šolo v Pristavi, v letošnjem šolskem letu šolske klopi zasedlo 295 učencev, od tega 40 prvošolcev. Z investicijami so na omenjeni šoli začeli že v spomladanskih mesecih, ko so uredili hodnik in zamenjali vsa vrata. Z učili so opremili novo glasbeno učilnico, nabavili so novo opremo za upravo, v začetku septembra pa so v pristavi pridobili še možnost uporabe novega športnega pomožnega objekta, katerega je v celoti financirala Občina Podčetrtek.

Prvošolci OŠ Podčetrtek
Prvošolci OŠ Podčetrtek
Podružnična šola Pristava pri Mestinju
Podružnična šola Pristava pri Mestinju

OŠ Bistrica ob Sotli

Na OŠ Bistrica ob Sotli je v letošnje šolsko leto vstopilo 16 prvošolcev, skupno pa bo šolo obiskovalo 145 učencev. V poletnih mesecih so poleg nujnih vzdrževalnih del obnovili sanitarije v vrtcu ter garderobi s sanitarijami v telovadnici, prepleskali so stene ter zaščitili leseno stavbno pohištvo na stari šoli.

Prvošolci OŠ Bistrica ob Sotli
Prvošolci OŠ Bistrica ob Sotli

OŠ Kozje

Na Osnovno šolo Kozje je vpisanih 126 otrok, od tega 16 prvošolčkov. NA omenjeni šoli v času počitnic večjih investicij niso imeli, so pa vseeno zamenjali nekaj pohištva ter povečali delavnico za tehniko in tehnologijo in nabavili nekaj novih strojev.

OŠ Kozje
OŠ Kozje

OŠ Lesično

Oš Lesično bo letos obiskovalo 116 učencev, od tega jih je deset prvič sedlo v šolske klopi. V času počitnic so pleskali učilnice, obnavljajo pa tudi športni park, katerega obnova naj bi bila zaključena v septembru. V načrtu imajo še obnovo šolske forma vive na zelenici pred šolo.

sole_9
OŠ Lesično

OŠ Šmarje pri Jelšah

Osnovno šolo Šmarje skupaj s podružničnimi šolami skupno obiskuje 958 učencev, od tega je 114 prvošolčkov. Med počitnicami so opravili veliko vzdrževalnih del, odpravili so posledice januarskega izlitja vode v učilnici in knjižnici, največja investicija v teku pa je prav gotovo gradnja manjše energetsko učinkovite športne dvorane na podružnični šoli Sveti Štefan.

sole_3-2
Centralna šola OŠ Šmarje
sole_2-2
Centralna šola OŠ Šmarje
sole_1-2
Centralna šola OŠ Šmarje
sole_6
Šola Kristan Vrh
sole_7
šola Mestinje
sole_14
Sveti Štefan
sole_16
Šentvid
sole_17
Zibika

sladka-gora2Sladka Gora

I. OŠ Rogaška Slatina

Na I. OŠ Rogaška Slatina se je v prvi razred letos vstopilo 37 prvošolcev, kar je za dva manj kot v lanskem letu, skupno pa bo šolo obiskovalo 384 učencev. V poletnih mesecih so bila v sklopu šole opravljena nujna vzdrževalna dela, v sklopu šolske avle so položili nove talne obloge in sanirali tla. Nabavili so nekaj nove računalniške opreme ter didaktične pripomočke, v dveh učilnicah so uredili prezračevalni sistem ter nabavili nove omare.

sole_5-2
I. OŠ Rogaška Slatina

sole_4-2

II. OŠ Rogaška

V letošnjem šolskem letu bo II OŠ Rogaška skupaj s podružnicami obiskovalo 555 učencev, od tega 61 prvošolčkov. V času počitnic so poskrbeli za urejanje na atletski stezi, prepleskali so prostore prve triade na centralni šoli, nakupili so dodatno opremo za šport in računalništvo, uredili so nadstrešek na podružnični šoli Sveti Florjan, izvedli manjše popravke v Kostrivnici.

Centralna šola II. OŠ Rogaška Slatina
Centralna šola II. OŠ Rogaška Slatina
sole_2
Podružnična šola Sveti Florjan
sole_3
Podružnična šola Kostrivnica
sole_4
Centralna II. OŠ Rogaška

III. OŠ Rogaška Slatina

Letošnje leto bo omenjeno šolo obiskovalo 44 učencev, v prvi razred pa sta letos vpisana le dva šolarja. V času počitnic so renovirali učilnico za učence I., II., III., stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, zaključujejo pa še z izgradnjo učilnice na prostem.

III. OŠ Rogaška Slatina
III. OŠ Rogaška Slatina

OŠ Frana Malgaja Šentjur

Skupno 515 učencev (69 od teh POŠ Blagovna), od tega 58 prvošolcev (16 od tega POŠ Blagovna).

sole_15
OŠ Frana Malgaja Šentjur

OŠ Hruševec Šentjur: skupno 408 učencev (18 od teh POŠ Kalobje), od tega 48 prvošolcev (POŠ Kalobje letos nima prvošolcev).

OŠ Slivnica pri Celju: skupno 276 učencev (20 od teh POŠ Prevorje, 30 POŠ Loka), od tega 27 prvošolcev (2 prvošolca POŠ Prevorje in 3 POŠ Loka).

OŠ Dramlje: skupno 238 učencev, od teh je 31 prvošolcev.

sole_1-4
Prvošolci OŠ Dramlje

OŠ Blaža Kocena Ponikva: skupno 215 učencev, od teh je 22 prvošolcev.

OŠ Ponikva
OŠ Ponikva

OŠ Planina pri Sevnici: skupno 113 učencev, od teh je 12 prvošolcev.

K. C.