Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V šentjurski občini v vrtce in šole skupno 2.524 otrok, največ v novejšem obdobju (videoposlanica)


V občini Šentjur bo v šolskem letu 2017/18 šest osnovnih šol in štiri podružnične šole obiskovalo skupno 1.765 otrok (12 več kot lani).

Gre za največjo generacijo vseh osnovnošolcev v zadnjih letih. Od tega bo prvič (generacija 2011) v šolske klopi sedlo 198 otrok, kar je 21 manj kot lani. Statistika napoveduje, da bo tudi v naslednjem letu generacija otrok – prvošolčkov nekoliko manjša (leta 2011 rojenih 220, leta 2012 rojenih 213).

VPIS PO ŠOLAH

OŠ Franja Malgaja Šentjur: skupno 515 učencev (69 od teh POŠ Blagovna), od tega 58 prvošolcev (16 od tega POŠ Blagovna)

OŠ Hruševec Šentjur: skupno 408 učencev (18 od teh POŠ Kalobje), od tega 48 prvošolcev (POŠ Kalobje letos nima prvošolcev)

OŠ Slivnica pri Celju: skupno 276 učencev (20 od teh POŠ Prevorje, 30 POŠ Loka), od tega 27 prvošolcev (2 prvošolca POŠ Prevorje in 3 POŠ Loka).

OŠ Dramlje: skupno 238 učencev, od teh je 31 prvošolcev.

OŠ Blaža Kocena Ponikva: skupno 215 učencev, od teh je 22 prvošolcev.

OŠ Planina pri Sevnici: skupno 113 učencev, od teh je 12 prvošolcev.

VPIS V ENOTE VRTCA

11 enot Vrtca Šentjur bo v šolskem letu 2017/18 obiskovalo skupno 759 otrok (osem od teh se jih bo v vrtec vključilo tekom septembra). To je kar 33 otrok več kot lani. V enoti Blagovna se odpira dodaten oddelek, skupno bodo tako otroci vključeni v 42 oddelkov (lani 41).

V vrtec se z novim šolskim letom vključuje skupno 199 novincev (lani 193), od tega 184 otrok iz Občine Šentjur ter 15 iz drugih občin. Za otroke, ki jih ni bilo mogoče vključiti v prvotno izbrane enote, je bila staršem ponujena možnost organiziranja varstva v enoti Šentjur, vendar se za to niso odločili, tako nekaj otrok ostaja na čakalni listi.

INVESTICIJE NA PODROČJU ŠOLSKE INFRASTRUKTURE

Občina Šentjur letos v proračunu za to področje namenja skoraj 7 % vseh prihodkov.

Na področju šolstva so bile izvedene naslednje večje investicije: obnova strehe na OŠ Franja Malgaja Šentjur in izgradnja prizidka k POŠ Blagovna, v začetni fazi je energetska sanacija in rekonstrukcija objekta na OŠ Slivnica pri Celju, na ostalih šolah so se med počitnicami izvajala redna vzdrževalna dela (nakup garderobnih omar in vzdrževalna dela v garderobi OŠ Franja Malgaja Šentjur, oprema spremljevalnih prostorov v telovadnici OŠ Hruševec Šentjur, nakup šolskega kombija, pomivalnega stroja ter pleskanje učilnic na OŠ Slivnica pri Celju, nakup kosilnice, brušenje, obnova parketa ter nakup opreme za učilnico na OŠ Planina pri Sevnici …).

ŠOLSKI PREVOZI

Občina Šentjur v letošnjem šolskem letu organizira šolske prevoze za 859 otrok po šolskih okoliših.

AKTIVNOSTI NA PRVI ŠOLSKI DAN

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci bo v petek, 1. septembra, ob začetku novega šolskega leta tradicionalno obiskal vse osnovne šole, podružnice in nekatere vrtčevske enote. Pri tem jih bo še posebej opozarjal na varnost v prometu. V spomin na vstop v šolo vsi prvošolci prejmejo slikanico Kraljica sončnica oz. Sončni kralj.

PROMETNA VARNOST

Občina Šentjur si prizadeva, da je poskrbljeno za varnost naših otrok v prometu, za kar bodo v prvih šolskih dneh poskrbeli policisti, predstavniki Rdečega križa Šentjur, predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjur, dijaki Šolskega centra Šentjur in člani društva Kluba starodobnikov »Večno mladi« Šentjur. Da bodo otroci vidni v prometu prejmejo rutice in kresničke.

Po podatkih Policijske postaje Šentjur so v letošnjem letu na območju PP Šentjur obravnavali 157 prometnih nesreč (lani 137), kar pomeni, da število prometnih nesreč narašča, od tega nobene s smrtnim izidom (lani 2), 4 s hudo telesno poškodbo (lani tudi 4) in 44 z lažjo telesno poškodbo (lani prav tako 44).

Do 26. 8. 2017 je na območju PP Šentjur bilo v prometnih nesrečah udeleženih 5 otrok (lani 8), od tega je bil en huje telesno poškodovan, dva sta bila lažje telesno poškodovana, dva pa nista utrpela poškodb. Obravnavali smo tudi štiri kolesarje udeležene v prometnih nesrečah.

VARNE TOČKE

V občini je v večjih središčih, kjer so šole in podružnice, vzpostavljenih 10 varnih točk, kamor se lahko otroci zatečejo, če se na poti domov ali v šolo znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč odraslih in sicer v/na:

Dramljah – trgovina Kea; Šentjurju – knjižnica, mladinski center, policijska postaja; Kalobju – Gostilna Erjavec; Prevorju – Kava bar Jasmin; Ponikvi – kmetijska zadruga; Gorici pri Slivnici – Gostilna Lesjak, Loki pri Žusmu – Tim Bar; Planini pri Sevnici – trgovina Kea.

 grobelnofest-polsi-klik