Nekaj tisoč učencev osnovnih šol Kozjanskega in Obsotelja se vrača v šolske klopi

1. 9. 2022 6:00

Poletnih počitnic je konec in šole so znova polne otroškega vrveža. V Sloveniji bo v šolske klopi skupaj sedlo skoraj 200 tisoč učencev. Nekaj tisoč tudi na osnovnih šolah Kozjanskega in Obsotelja, v katerih, glede na razpoložljive podatke, sledimo trendu zadnjih več kot deset let, ko v povprečju število učencev v slovenskih osnovnih šolah narašča.

Učence ob začetku šolskega leta prvič po dveh letih ne spremljajo drastični epidemiološki ukrepi. 

Na Kozjansko.info bomo v naslednjih dneh v tradicionalnem foto prispevku predstavili tudi vse prvošolčke na našem območju.

Zdi se, da so se počitnice komaj začele, že se otroci pripravljajo za vnovičen odhod v šole in vrtce. V četrtek bo v šolske klopi na Kozjanskem in Obsotelju sedlo več tisoč otrok. Letos po dveh epidemičnih letih končno brez posebnih epidemioloških protokolov. V šolah bodo veljala le epidemiološka priporočila, ki vključujejo preventivne higienske ukrepe, redno prezračevanje prostorov ter prostovoljno samotestiranje oseb s simptomi covida-19.

V nadaljevanju predstavljamo šolsko leto 2022/2023 na nekaterih osnovnih šolah Kozjanskega in Obsotelja v številkah. Število učencev na šolah našega območja se, glede na razpoložljive podatke, povečuje in sledi nacionalnemu trendu zadnjega desetletja, ko vseskozi beležimo naraščanje števila učencev.

Občina Bistrica ob Sotli:

OŠ Bistrica ob Sotli bo letos obiskovalo 129 otrok v 9. oddelkih (lani 139 otrok). Od teh bo 17 prvošolčkov (lani 18). V štirih oddelkih vrtca pa bodo imeli 67 otrok, kar je podobno kot lani.

Občina Dobje:

V OŠ Dobje imajo v šolskem letu 2020/2021 vpisanih 125 učencev (lani 121), od tega 15 prvošolcev (lani 9).

Občina Kozje:

Na OŠ Kozje bo letos 8 prvošolcev (enako kot leto prej), skupno število otrok je 108 (dva manj kot lani)

Občina Podčetrtek:

Osnovno šolo Podčetrtek bo v letošnjem šolskem letu skupaj obiskovalo 346 učencev, 286 učencev na matični šoli in 60 učencev na podružnični šoli Pristava pri Mestinju. Vpisali so 49 prvošolcev, 30 na matični šoli in 19 učencev na podružnični šoli Pristava pri Mestinju. Letošnja generacija podčetrtških prvošolcev je ena najštevilčnejših v zadnjih letih. V šolskem letu 2022/23 imajo vpisanih 17 učencev več kot v šolskem letu 2021/22.

Občina Rogaška Slatina:

III. OŠ Rogaška Slatina bo letos obiskovalo 59 učencev oz. sedem več kot lani. Od tega na matični šoli 49 (13 novincev), na dislocirani enoti pa 10 učencev. Na matični šoli bodo 3 prvošolčki v kombiniranem odelku 1., 2., 3. razred. V lanskem šolskem letu prvošolcev niso imeli.

Občina Rogatec: n.p.

Občina Šentjur:

OŠ Hruševec Šentjur šola ima vpisanih 47 prvošolcev (lani 34), na POŠ Kalobje je 5 prvošolcev (lani štirje).

OŠ Planina pri Sevnici bo obiskovalo 130 šolarjev (lani 131), od tega 15 prvošolcev (lani 23).

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo skupno obiskovalo 593 otrok (lani 587), od tega 74 POŠ Blagovna (lani 73). Matična šola ima 44 (lani 55), podružnica pa 14 (lani 18) vpisanih prvošolcev.

OŠ Slivnica pri Celju bo letos obiskovalo 268 učencev (lani 278, in sicer 240 v Gorici, 23 v Loki in 15 na Prevorju). Od vseh učencev jih je 228 na matični šoli v Gorici pri Slivnici, 26 na Podružnični šoli v Loki pri Žusmu ter 14 na Podružnični šoli Prevorje. Od tega bo 21 prvošolcev (15 v Gorici, ter po trije v Loki in na Prevorju). Lani so imeli na šoli skupaj 36 prvošolcev (24 v Gorici, 11 v Loki in 1 učenka na Prevorju).

OŠ Blaža Kocena Ponikva bo letos obiskovalo skupaj 213 učencev, od tega 23 prvošolcev. Število je primerljivo preteklim letom, ko je bilo v povprečju okoli 215 učencev.

Skupaj bo v občini Šentjur, na vseh šestih osnovnih šolah s podružnicami, v šolske klopi sedlo več kot 1800 učencev.

Občina Šmarje pri Jelšah:

V novem šolskem letu 2021/2022 bo OŠ Šmarje pri Jelšah obiskovalo 986 otrok (lani 998), od tega 504 fantje in 482 deklet. Na centralni šoli je 784 učencev (lani 788), na podružničnih šolah pa skupaj 202 učenca (lani 207). Prvošolcev je letos 96 (48 fantov in 48 deklet) lani pa je bilo število  enako, torej 96. Od vseh je 40 prvošolcev na podružničnih šolah.

Na POŠ Kristan Vrh bo letos 47 učencev (8 prvošolcev), POŠ Mestinje 10 učencev (1 prvošolec), POŠ Sladka Gora 13 učencev (3 prvošolce), POŠ Šentvid 63 ulencev (14 prvošolcev), POŠ Sveti Štefan 33 učencev (8 prvošolcev) in POŠ Zibika 36 učencev (6 prvošolcev)

V šmarskem vrtcu bo v novem šolskem letu 23 oddelkov, v katere je vpisanih 423 predšolskih otrok. Novincev je 78, 15 je otrok s posebnimi potrebami, kar 105 pa bo preživelo zadnje leto v vrtcu.

Število osnovnošolcev v Sloveniji narašča od šolskega leta 2010/11

Na ravni celotne države bodo šole v četrtek sprejele okoli 270.000 učencev in dijakov. Število učencev in dijakov v zadnjih letih narašča zaradi večjih generacij otrok.

V šolskem letu 2021/22 je bilo v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 195.414 učencev ali 1,2 % več kot v letu prej. Število osnovnošolcev narašča od šolskega leta 2010/11, ko smo zabeležili najmanjše število učencev v samostojni Sloveniji (161.046).

B.S.

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X