Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Obsežna dela na državnih cestah po občini Šentjur


Včeraj sta na delovni obisk v Šentjur iz Direkcije RS za infrastrukturo prišla vodja sektorja za investicije Tomaž Willenpart in skrbnik projektov Jure Pejanovič.

Razlog so številna dela, ki se že vršijo na državni prometni infrastrukturi. 

Najbolj obsežne investicije sta si predstavnika direkcije z vodstvom občine ogledala tudi na terenu. 

Veliko gradbišče je nastalo ob mostu čez Voglajno na regionalni cesti Šentjur – Črnolica (»pri Zikošek«), kjer je v gradnji nadomestni most. Čez most bo začasno speljan promet v času rušenja starega mostu in gradnje novega.

obnova-mostu-sentjur1Stari, preozki dotrajani most, grajen še v letu 1922, je bil dolga leta ena večjih črnih točk v prometu, poleg mostu pa se bo uredila pripadajoča cestna konstrukcija, ustrezno bo reguliran tudi del brežine Voglajne pri mostu.

Prav tako je v gradnji nadomestni most čez Pešnico pri Dolah, kjer je dotrajal most iz leta 1973. Tako se nadaljuje prenova cest tudi na tem območju. Že prej je bila namreč etapno prenovljena celotna trasa Dole – Šentjur. V teku je tudi rekonstrukcija ceste Loke – Ledinščica.

obnova-mostu-sentjur2Predstavniki direkcije in občine so v pogovorih med glavne teme ponovno uvrstili načrte za izgradnjo navezovalne ceste Dramlje – Šentjur.

Maja sta sta župan mag. Marko Diaci in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič namreč podpisan protokol o sodelovanju pri tej investiciji v katerem so se opredelile in razdelile aktivnosti med direkcijo ter občino pri pripravi dokumentacije, upravnih postopkov, parcelacije in odkupih zemljišč v letu 2019 ter posledično izvedb javnega naročila za izbor izvajalca del v 2020. Trenutno je v pripravi projektna naloga.

obnova-sentjur-cestaSicer je načrtovanih še več obnov cestnih odsekov državnih cest v Občini Šentjur, ki so v različnih fazah priprave:

  • Projekt za izvedbo obnove ceste Dole – Ponikva – Dolga Gora je v fazi recenzije, kmalu bo objavljen razpis in pričela se bo parcelacija.
  • V zaključni fazi je priprava dokumentacije za izvedbo pločnika in kolesarske steze Stopče – Grobelno.
  • Aktualen je tudi razpis za prenovo odseka Planina – Sevnica.
  • Včeraj je bila pregledana tudi dokumentacija za izgradnjo krožišč pri Ipavčevem kulturnem centru, v središču mesta pri Resevni in pri Aspari.

Župan je po pogovorih in ogledih izrazil zadovoljstvo ob dobrem sodelovanju občine z direkcijo, saj se v zadnjem obdobju v Občini Šentjur rešuje kar nekaj odsekov dotrajane infrastrukture.

vir: Občina Šentjur

hoomstock-polsi-klik