Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Mediacija neuspešna, spor med Golf klubom in šmarsko občino gre na sodišče. Lahko Gobec kaj iztrži?


Pred tedni je v javnosti odjeknila novica, da Golf  klub Jelšingrad, ki ga zastopa predsednik Damjan Gobec, toži Občino Šmarje pri Jelšah zaradi domnevno nezakonite odpovedi najemne pogodbe za zemljišča okoli Jelšingrada. Gobec za vlaganje v igrišče od občine zahteva 1.65 milijona evrov odškodnine, saj je po njegovo klub moral opustiti dejavnost igranja golfa ter naložbe, ki jih je pred tem opravil v ureditev zemljišč.

Mediacija med Občino in Golf klubom ni uspela. Občina namreč ni pripravljena plačati nikakršne odškodnine, saj trdi, da je pogodbo odpovedala iz krivdnih razlogov – ker golf klub ni plačeval najemnin in ni vzdrževal igrišča. Spor se sedaj seli na sodišče. 

Vsaj kar se igranja golfa na zelenicah okrog Jelšingrada tiče, drži, da so v nepokošeni travi gnezdile ptice in druge živali že spomladi in poleti 2013, ko je najemna pogodba še veljala.

“Kljub temu, da bi se sezona igranja golfa morala začeti že zdavnaj, je pogled na zelenice vse prej kot obetaven – igrišče je zapuščeno, zaraščeno, nepokošeno, o igralcih na zeleni površini pa ne duha ne sluha,” smo v uvodu odmevnega članka z naslovom Golf igrišče pod Jelšingradom prerašča plevel, maja leta 2013 zapisali na Kozjansko.info.

Glede neuglednega stanja na 22 hektarjih površin, ki je razburjal predvsem sosede in okoliške kmete, verjetno pa tudi kakšnega golfista, ki se je na Jelšingrad napotil odigrati svojih 9 lukenj, smo se takrat obrnili tako na predsednika Golf kluba Jelšingrad Damjana Gobca kot na takratnega župana Jožefa Čakša.

Odgovorov od Gobca nismo nikoli prejeli, Čakš pa nam je takrat pojasnil da so situacijo v pogovoru s predsednikom Golf kluba skušali rešiti, a neuspešno.

Golf se naj bi okrog Jelšingrada igral vsaj do leta 2017, ampak …

Občina je namreč najemno pogodbo med Skladom kmetijskih zemljišč in Golf klubom Jelšingrad iz leta 2007 podedovala po zakonski direktivi, ki je v 2011 lastništvo površin iz sklada prenesla na Občino Šmarje pri Jelšah.

“V pogodbi s Skladom kmetijskih zemljišč Slovenije je seveda bilo določeno katera zemljišča so v najemu, koliko se plačuje najemnina, do kdaj bodo ta zemljišča lahko v najemu in ostale stvari, ni pa v pogodbi nikjer zapisano, niti ni bilo kakršnegakoli dogovora v zvezi z morebitnimi vlaganji, ki bi potencialno bila v golf igrišče vložena v času priprave golf igrišča in tudi kasneje,” je maja 2013 za Kozjansko.info povedal šmarski župan. 

Kot je dejal, so Gobcu sicer predlagali sklenitev nove pogodbe z novim naslovnikom, vendar so naleteli na neodzivnost. “V tem času še vedno velja pogodba, ki jo je imel Golf klub Jelšingrad Šmarje sklenjeno s Skladom kmetijskih zemljišč, vse dokler ni sklenjena nova pogodba z Občino,” nam je takrat pojasnil Čakš.

Po njegovih besedah Damjan Gobec v imenu golf kluba ni vložil nikakršne pisne vloge, v kateri bi izrazil željo po kakršnikoli spremembi najemnine, časa trajanja najema ali morda povrnitvi vlaganj, česar njegov sklenjeni dogovor s skladom ni vseboval.

Je pa za časnik Večer Gobec takrat dejal, sta glavni problem razhajanji Občine in kluba glede najemnine in opredelitve vlaganj. Po njegovem Golf klub ne more več investirati v občinsko lastnino, če občina investicij ne prizna. Igrišče pa brez investicijskih vlaganj ne more obstajati, zato kot predsednik kluba ne verjame, da rešitev za nastalo situacijo obstaja. (izjava iz leta 2013)

Odvetnik Feguš: pred odpovedjo smo Golf klub pisno opozorili, da ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, a ni bilo odziva

Nepokošeno in nevzdrževano golf igrišče ter neplačevanje najemnine pa je bil po prepričanju odvetnika Občine Šmarje pri Jelšah Marjana Feguša razlog, ki je občini omogočal odstopiti od pogodbe iz krivdnih razlogov.

“Z najemno pogodbo se je Golf klub kot najemnik (med drugimi) zavezal: plačevati najemnino za v najem dobljena zemljišča, zemljišča rabiti za golf igro, zemljišča po prenehanju najema vrniti v stanju, v kakršnem je zemljišča prejel v posest ob sklenitvi najemnega razmerja,” je Feguš v nedavni izjavi za javnost navedel pogodbena določila.

Feguš trdi, da v primeru krivdnih kršitev pogodbenih zavez najemnika pogodbeno določilo najemodajalcu (torej Občini) omogoča predčasno zaključiti razmerje, pri čemer naj bi v takem primeru Golf klub pogodbeno izključil (svojo) pravico do uveljavljanja odškodnine.

“V letu 2013 pa se je pojavilo v zvezi z najemom zemljišč nevzdržno stanje, upoštevaje, da je iz naslova neplačane najemnine Golf klub Občini Šmarje pri Jelšah dolgoval že več kot 33.000,00 EUR,” opozarja Feguš ter dodaja, da je Golf klub opustil vzdrževanje celotnega zemljiškega kompleksa za igro golfa in le-ta objektivno ni bila možna.

Zato je Občina golf klub julija 2013 pisno opozorila na obstoj (krivdne) kršitve pogodbe in zagrozila z odpovedjo le-te, če klub v dveh mesecih ne bo odpravil kršenja, kar se pa ni zgodilo. Zato je Občina Šmarje pri Jelšah oktobra 2013 golf klubu izročila pisno odpoved najemne pogodbe ter sama poskrbela za košnjo in ureditev nevzdrževanih površin.

Golf klub Jelšingrad se na odpoved ni odzval približno tri leta, nato pa je, kot pravi Feguš “dobesedno zadnji dan možnega roka,” konec lanskega oktobra vložil odškodninsko tožbo.

O tej bo sedaj presojalo okrožno sodišče v Celju in po prepričanju odvetnika šmarske občine Feguša lahko pokaže “zgolj neutemeljenost tožbenega zahtevka in nepotrebno vznemirjanje Občine Šmarje pri Jelšah.”

Predsednik Golf kluba Jelšingrad in glavni akter propadlega poskusa oživitve igranja golfa na zelenicah okrog dvorca Jelšingrad Damjan Gobec do odločitve sodišča tožbe ne želi javno komentirati. A več kot očitno je drugačnega mnenja kot Občina, saj vztraja pri trditvi o nezakoniti odpovedi najemne pogodbe.

R. Č.

polka-valcek-polsi-klik