Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Začetek obnove dvorca Jelšingrad: Pomemben korak za kulturno dediščino Šmarja pri Jelšah


Občina Šmarje pri Jelšah se odločno loteva ambicioznega projekta ohranitve in obnove dvorca Jelšingrad, ki predstavlja kulturno dediščino tega kraja. Občina je že pridobila pomembna sredstva za izvedbo projekta in postavila časovni okvir za dolgotrajnejšo obnovo, ki bo Šmarje obogatila s kulturnim biserom.

Kot je povedala vodja oddelka za investicije Občine Šmarje pri Jelšah, mag. Anita Reich, je projekt obnove dvorca Jelšingrad zelo kompleksen in obsežen, zato bodo objekt postopno obnovili. V prvem koraku so pričeli z rekonstrukcijo tistega dela dvorca, ki ga je mogoče oživiti in bo v prihodnosti predmet sofinanciranja.

Foto: David Valant

Šmarska občina je lansko leto uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Podpis pogodbe med Občino Šmarje pri Jelšah in ministrstvom, ki se je odvil minulo jesen, je omogočil sofinanciranje projekta “Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad” v višini 1.064.522 evrov. Naložba zajema rekonstrukcijo ostrešja in strešnega venca, menjavo strešne kritine ter izboljšanje statične stabilnosti objekta. To je ključno za ohranitev dvorca, omogoča pa tudi nadaljnje ukrepe, ki bodo zagotovili njegovo preobrazbo v kulturno dediščino, ki bo pozitivno vplivala na turizem.

Projekt vključuje tudi preureditev dveh pritličnih prostorov (grajskih soban), ki bosta na voljo javnosti. Sobani bosta prispevali k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture in dediščinskega turizma. V teh sobanah bodo namreč obiskovalci s pomočjo digitalnih orodij (VR očala) spoznali nove turistične produkte (Doživetje zgodovine dvorca, Grajska poroka, Igra golfa – pitch and putt).

Foto: David Valant

Polega tega bosta prostora namenjena tudi izobraževalnim delavnicam in predstavitvam širši javnosti o pomenu ohranjanja ter upravljanja objektov kulturne dediščine. Turistični produkti, ki bodo rezultat razvoja v okviru projekta ”Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad”, bodo tematsko povezani z dvorcem, njegovo zgodovino in tradicijo grajskih porok.

Projekt, ki bo izveden v več fazah, bo finančno razdeljen na več let. V skladu s pogoji razpisa mora biti zaključen najpozneje do konca leta 2025, ko bo dvorec odprt za širšo javnost. Izvajalec gradbenih del je podjetje Kograd Igem iz Šentjanža pri Dravogradu, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Gradbena dela naj bi bila končana do konca naslednjega leta in bodo stala 1.636.885 evrov.

Nadzor nad izvedbo gradbenih del bo izvajalo podjetje Uniprojekt s Polzele, za skladnost s pravili kulturne dediščine pa bo odgovoren konservator Matija Plevnik z Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Med obnovitvenimi deli bo potekalo tudi restavriranje orientalske sobe in vhodne veže, kar bosta izvedla Franci Zorko in konservatorka-restavratorka Saša Snoj. Ta dela bodo stala nekaj več kot sto tisoč evrov, pri čemer bo polovico prispevalo resorno ministrstvo.

Naslednja faza obnove je v fazi priprave ustrezne projektne dokumentacije, vključevala pa bo obnovo fasade s stavbnim pohištvom. Šmarska občina namerava projekt prijaviti na javni razpis Ministrstva za kulturo, ki bo objavljen predvidoma naslednje leto.