Šmarski svetniki blokirali župana pri oskrbovanih stanovanjih. Kandidat za direktorja ZD potrjen

19. 1. 2017 1:02

V Šmarju pri Jelšah je bila včeraj seja občinskega sveta, prva po razvpitem sporu med svetniki in županom glede vloge Zlatke Pilko pri delu v občinski upravi ter pismu, v katerem so zahtevali njen umik s projektov.

Župan Stanko Šket jim je ob koncu leta pisno odgovoril, da Pilkove ne namerava umakniti, a včeraj je skupina istih svetnikov, naključno ali ne, z amandmajem iz proračuna umaknila prav projekt, za katerega so zahtevali, da ga več ne vodi Zlatka Pilko. Sredstev za izgradnjo oskrbovanih stanovanj tako v proračunu za leto 2017 ni.

Na seji se je predstavil tudi nov kandidat za direktorja JZ ZD Šmarje pri Jelšah, 35-letni pravnik iz Slovenske Bistrice Marjan Dikaučič, ki je dobil večinsko podporo svetnikov.  

Prva seja šmarskega občinskega sveta v letu 2017 je iz več vidikov obetala zanimivo razpravo. Najprej zaradi sprejemanja proračuna za leto 2017, na katerega sta med prvo in drugo obravnavo prišla dva amandmaja, obenem pa se je na seji predstavil nov kandidat Sveta zavoda JZ ZD Šmarje pri Jelšah za direktorja, Marjan Dikaučič, ki za končno imenovanje potrebuje soglasje občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Prvi predlog proračunske spremembe je pripravila SDS, ki je želela, da se iz proračuna umakne 60.000 evrov za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za izgradnjo naravnega kopališča v Šmarju pri Jelšah in se ta denar raje nameni za vzdrževanje lokalnih cest.

Po usklajevanju med oddelkom za družbene dejavnosti in predstavniki te stranke so sprejeli kompromis, da se sredstva v proračunu ohranijo, vendar se pusti odprta možnost izbire med investicijo v naravno kopališče in navadni bazenski kompleks. O ustreznosti obeh možnosti pa bo presodila novoustanovljena komisija. Postavka v proračunu je pomembna zaradi prijave za evropska sredstva, skupaj z občino Pregrada z druge strani Sotle.

NE OSKRBOVANIM STANOVANJEM V OBSTOJEČI IZVEDBI

Precej več prahu pa je dvignil amandma 17 svetnikov, ki so se pred časom podpisali pod razvpito pismo županu. Tokrat so pripravili sklep, po katerem bi se iz proračuna umaknil projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj, oziroma predvidena sredstva v ta namen v višini 377 tisoč evrov. Želijo namreč, da se o lokaciji in idejni zasnovi projekta opravi javna strokovna razprava, projekt pa nadaljuje v letu 2018.

Župan Stanko Šket se s predlogom ni strinjal in postavke ni umaknil iz predloga proračuna. Na seji je predlagatelje najprej prosil, da pojasnijo svoj predlog, a ker se ni nihče oglasil k besedi, je predstavil svoje argumente proti amandmaju.

Opozoril je, da se o oskrbovanih stanovanjih na tem mestu  občinskem svetu razpravlja že od leta 1999, ko je bila v ta namen ustanovljena posebna komisija, a se do 2008 ni nič premaknilo. Potem pa se je začel pripravljati občinski prostorski načrt, pripravljene so bile štiri variante, ena je bila izbrana in v njegovem mandatu se je resno pristopilo k njeni izvedbi. V ta namen je bilo za idejno zasnovo, odkup zemljišča, pridobitve soglasja za prestavitev potoka in drugih stroškov že porabljenih 160 tisoč evrov.

Resda je bil projekt prvotno pripravljen za 91 stanovanj, sedaj pa je v prvi fazi realna izvedba s 25 stanovanji, polovica za neprofitni najem šmarskim občanom, polovica pa za prodajo. Odsotnost sredstev v proračunu bi po besedah župana projekt ustavila za več let in ne samo za eno leto, saj se brez proračunskega denarja ne da narediti ničesar, obenem pa bi lahko zamudili razpise za evropska sredstva, ki bi se v tem času pojavili.

Župan je zato svetnike pozval, naj še enkrat dobro razmislijo o amandmaju in o odgovornosti za to, da bodo objekti v središču kraja še vedno propadali in ostali “oaza polžev in smeti”.

Svoj glas za amandma je prva obrazložila svetnica NSi Irena Stepišnik Perdih. Opozorila je, da je bil Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) pripravljen za 91 stanovanj, sedaj pa se jih načrtuje “le” okrog 25, kar pomeni, da je strošek projekta na enoto izjemno poskočil, sploh zaradi prestavitve potoka, za kar  bo po neuradnih ocenah potrebno okrog 200 tisoč evrov. Obenem pa obstaja OPPN samo za 91 stanovanj in ne za novo verzijo, zato se ne ve, kako bo vse skupaj sploh izgledalo.

Župan je odgovoril, da se v okviru obstoječega OPPN projekt lahko zmanjša, nova izdelava tega dokumenta pa bi stala okrog 16 tisoč evrov in bi hkrati zahtevala ponovno pridobitev soglasij. Zato predlaga, da se projekt nadaljuje na obstoječem OPPN.

Da so določeni stroški na obstoječem projektu previsoki se je strinjala tudi svetnica  županove liste Branka Kovačič ter dodala, da so glede tega podajali številne pripombe, vendar iz županove strani pravega posluha ni bilo. Tudi podžupan David Stupica je izrazil mnenje, da v prostor načrtovani objekt ne spada in je veliko dražji kot pa pot v spremembo OPPN-ja z drugačnimi rešitvami – nadomestnimi gradnjami na območju sedanje Lorgerjeve domačije in v sredini “čudovit park z ribnikom.”

Drugače pa razmišlja svetnica županove liste Maja Špes, ki je svetniške kolege vprašala ali so pripravljeni prevzeti odgovornost za obtožbo s strani občanov Šmarja, da se nič ne zgodi. Dejala je, da sama te odgovornosti ni pripravljena nositi, zato amandmaja ne bo podprla.

Glasovanje 16:2 za sprejem amandmaja je pokazalo, da župan svetnikov s svojimi argumenti ni prepričal.  To pomeni, da 377 tisoč evrov za projekt oskrbovanih stanovanj v šmarskem proračunu za leto 2017 ne bo.

Namesto tega se bo za to vsoto zmanjšal kredit, ki je predviden za nakup prostorov za občinsko upravo v objektu prenovljenega Šmarskega hrama. A glede na razvoj investicije s strani zasebnih lastnikov se zna zgoditi, da ta sredstva v letu 2017 sploh še ne bodo potrebna, saj je nakup predviden po končanih gradbenih delih, ki pa se še niso niti začela. 

Z upoštevanjem omenjenega amandmaja je bil proračun za leto 2017 sprejet.  Na strani prihodkov je predvidenih 10 milijonov in 283 tisoč evrov, odhodkov pa naj bi bilo za 10 milijonov in 936 tisoč evrov (z upoštevanim kreditom za nakup občinskih prostorov v Hramu).

DIKAUČIČ PREPRIČAL VEČINO SVETNIKOV

dikaucic12Občina Šmarje pri Jelšah je prva izmed šestih občin ustanoviteljic odločala o soglasju k imenovanju novega direktorja JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Po dveh neuspešnih poskusih z Nunčičevo in enim s. Svetelškom je Svet zavoda tokrat izbral v teh krajih neznanega pravnika iz Slovenske Bistrice, Marjana Dikaučiča.

V kratki predstavitvi svoje vizije je Dikaučič izpostavil področje kadrov, financ in investicij, obveščanja javnosti in sodelovanja med zaposlenimi.

Občinski svetnik SLS Jožef Čakš je podvomil v Dikaučičevo poznavanje področja v praksi in izkušnje, potrebne za vodenje javnega zavoda s 130 zaposlenimi.  Ta naj bi do sedaj vodil le podjetje Prevozi Žižek d.o.o., ki je po besedah kandidata zaposlovalo okrog 20 ljudi.Obenem je poudaril tudi moralno odgovornost za negotovo usodo sedanje direktorice, ki bo pristala na cesti.

Skepsi se je pridružil tudi svetnik SDS Janko Šket. Po njegovih besedah bi bil potreben dogovor med župani, ki bi omogočil vzdušje, da se k direktorski kandidaturi prijavijo novi kompetentni ljudje. Ti se sedaj, zaradi vseh zapletov okrog tega, nočejo.

Tudi svetnica  županove liste, Mimica Kidrič, je menila, da bi bil odkrit pogovor med župani nujen, a je Dikaučiča vseeno podprla, saj želi presekati z obstoječim stanjem. Obenem pa jo je kot članico sveta zavoda JZ ZD Šmarje prepričal s svojim programom.

Tudi nekateri drugi člani sveta so v Dikaučičevi mladosti videli prej prednost kot oviro. Soglasje so sprejeli z 10 glasovi podpore, 4 so bili proti in 4 vzdržani.

Marjan Dikaučič je tako preskočil prvo od šestih ovir na poti k dokončni potrditvi za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje, a zna se zgoditi, da bo katera od ostalih pet zanj vendarle previsoka.

R. Č.

dotik-zdravja1

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
148 queries in 1,011 seconds.