Strahovlada, klofute, kričanje? Kaj se res dogaja v šmarskem vrtcu

19. 1. 2015 22:59

vrtec-smarjeObčane Šmarja pri Jelšah te dni nekateri (nacionalni) mediji obveščajo o strašljivem dogajanju v njihovem domačem vrtcu, ki ga obiskuje čez 500 otrok, (85% vseh predšolskih v občini). Tam naj bi malčke pretepali, nanje kričali in jih celo zapirali v temne kamre.

Prestrašeni dedki, babice, sorodniki, prijatelji in drugi zaskrbljeni znanci vrtijo številčnice mladih očetov in mamic ter v strahu sprašujejo, le kaj se v tem vrtcu z njihovimi otročički dogaja. A odgovori so večinoma pomirjujoči. Tovrstnih ekscesov starši v glavnem niso zasledili, nasprotno, šmarski vrtec med njimi in v lokalni skupnosti na splošno uživa razmeroma visok ugled.

Ali bo temu tako tudi v prihodnje je, glede na vsebino nekaterih novinarskih prispevkov, težko napovedovati, a očitna diskrepanca med splošno zaznavo občanov ter tem, kar lahko o »svojem vrtcu« izvedo v časopisih in na televiziji, nakazuje na precej kompleksnejše ozadje zgodbe.

Na Kozjansko.info bomo v nekaj nadaljevanjih odstrli več njenih vidikov.

Začenjamo s kronološko predstavitvijo dogajanja, pomembnega za razumevanje konteksta, v katerem je prišlo do tako hudih obtožb na račun ravnateljice Marte Drofenik in njenega vodenja šmarskega vrtca.

Kronologija dogajanja
Prvega septembra minulega leta je Svet zavoda JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah prejel anonimno pismo s strani »zaposlenih v vrtcu«, v katerem dolgoletni ravnateljici Marti Drofenik (na čelu šmarskega vrtca je zadnjih 20 let) očitajo vrsto domnevnih nepravilnosti, celo nezakonitosti pri njenem ravnateljevanju. Ključni očitek ravnateljici je neenak odnos do zaposlenih, slabo vzdušje v kolektivu ter mobing: »… vsi smo sumničavi drug na drugega, manipulacije, grožnje, hudobija s strani ravnateljice Marte Drofenik nam ruši dostojanstvo…,« navajajo v pismu in dodajajo več konkretnih očitkov v podkrepitev obtožb.

Svet zavoda pod vodstvom predsednice Dragice Stojnšek in njene namestnice Zlatke Pilko se je resničnost navedb odločil preveriti preko anonimne ankete med zaposlenimi, katere rezultati so bili na seji sveta predstavljeni 27. novembra in naj bi po interpretacijah članov sveta pritrjevali navedbam iz anonimnega pisma.

Med tem časom je 27. oktobra prišlo nova anonimka, tokrat o domnevnem nezakonitem delovanju sveta zavoda in ene izmed njegovih članic, s katero obračunava tudi na osebni ravni.

Do širše razprave vpletenih o očitanih obtožbah in rezultatih ankete je prišlo na zboru delavcev 9. decembra, kjer je bila prisotna večina delavcev, vsi člani sveta zavoda, ravnateljica in novoizvoljeni župan občine Šmarje pri Jelšah Stanko Šket. Na sestanku sta zaposleni delavki predstavili dokument »Primerjava kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu in dejanskega ravnanja in postopanja v JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah«, pod katerega se je podpisalo 28 (od 85) zaposlenih v vrtcu in v njem med kršitvami navajajo: »kričanje nad otroki, vlačenje otrok v drugo igralnico, izpostavljanje otrok nevarnostim (sprehod po zelo spolzkih stopnicah …), fizično obračunavanje (klofuta, poteg za lase, udarjanje po rokah …) neenakomerno obravnavanje otrok« idr.

Ravnateljica Marta Drofenik je izrazila presenečenje nad slišanim, češ, da ji takšno stanje s strani zaposlenih nikoli prej ni bilo predstavljeno in dodala, da bi jo ožje sodelavke morale seznaniti s težavami, v kolikor so se pojavile. Prav tako po njenih besedah nekatere stvari naj ne bi bile takšne, kot so bile predstavljene.

Mnenja zaposlenih, ki so se zglasili k besedi, so bila deljena; nekateri so pritrjevali posameznim obtožbam, drugi so jih zanikali in ravnateljici izrazili svojo podporo.

S svojimi pojasnili in neukrepanjem Drofenikova sveta zavoda očitno ni prepričala, saj je na seji 16. decembra soglasno sprejel sklep, da jo zaradi nastale situacije in ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju in zaposlovanju (zaposlila naj bi delavko brez ustreznega dokazila o izobrazbi) poziva k odstopu z mesta ravnateljice najkasneje do 30. 12. 2014. (mandat Drofenikovi sicer poteče junija letos).

Ker ravnateljica do omenjenega roka ni podala odstopne izjave, se je svet zavoda 7. januarja odločil o ugotovljenih nepravilnostih seznaniti inšpekcijske službe, kar so storili v četrtek, 15. januarja. Obenem so začeli s postopki za razpis delovnega mesta ravnatelja vrtca, ki naj bi bil objavljen že ta teden.

Dva dni kasneje je bila zgodba slovenski javnosti na svojevrsten način predstavljena na naslovni strani sobotnega Dela v članku Špele Kuralt »Kričanje, klofute in strah za vrati vrtca« ter v njenem ponedeljkovem komentarju z naslovom »Strahovlada«.

Pandorina skrinjica je bila s tem odprta, saj so Delu sledile objave v številnih drugih medijih, vključno z nacionalnim radiem in televizijo.

nadaljevanju zgodbe (klik) podrobneje predstavljamo najzanimivejše rezultate anonimne ankete med zaposlenimi v vrtcu, medijsko najudarnejše obtožbe umeščamo v širši kontekst in razkrivamo mit o “črni kamri” za zapiranje otrok.

Rok Čakš

kozjansko.info_images_slike3_ured5_oglasi_kino_smarje_polsi

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X