Priprava gradnje nadvoza Grobelno v polnem teku (video)

5. 9. 2013 10:38

Včeraj je v prostorih Občine Šentjur potekala novinarska konferenca ob začetku gradnje izvennivojskega križanja glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto G2-107/1275 Šentjur-Mestinje v Grobelnem. Sedemnajst milijonov evrov vreden projekt, s katerim se ukinja tri nivojska križanja ceste in železnice, sta v prisotnosti županov Jožeta Čakša (občina Šmarje pri Jelšah) ter mag. Marka Diacija (občina Šentjur) predstavila Direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko ter vodja projekta ga. Irena Zore Willenpart.

Omenjen projekt bo sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in je del nove trase predvidene ceste Šentjur-Mestinje. Naselje Grobelno se nahaja v dveh občinah in je močno obremenjeno s cestnim in železniškim prometom, gre za križišče železniškega prometa, ki poteka proti Mariboru ter Obsotelju in Kozjanskem, obenem pa skozi poteka glavna cesta proti turističnima krajema Rogaška Slatina in Podčetrtek ter od Celja do mejnega prehoda Dobovec.

Prisotni so si edini, da gre za obsežen projekt, ki zajema povečanje varnosti, konkurenčnosti in regionalni razvoj
Prisotni so si edini, da gre za obsežen projekt, ki zajema povečanje varnosti, konkurenčnosti in regionalni razvoj

Direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko je na konferenci izpostavil prednosti, ki jih bo novi nadvoz v Grobelnem nudil. Po dokončanem projektu, skrajni rok je predviden do avgusta leta 2015, bo odpravljeno “ozko grlo”, s čimer se bo razbremenilo naselje Grobelno, znižali naj bi se stroški uporabnikov ceste (ne bo več čakanja pred spuščenimi zapornicami) in poraba potovalnega časa, s povečano pretočnostjo prometa pa se naj bi izboljšale povezave Obsotelja in Kozjanskega z avtocestnim omrežjem. Boljša dostopnost bi lahko pozitivno vplivala tudi na konkurenčnost in regionalni razvoj.

Projekt izgradnje novega izven nivojskega križanja glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto G2-107/1275 Šentjur-Mestinje v Grobelnem je zelo obsežen, saj vključuje:

• rekonstrukcijo in novogradnjo glavne ceste,
• ureditev premostitvenih objektov, avtobusnih postajališč, kolesarske steze in pešpoti,
• ureditev priključkov in križišč,
• ureditev deviacij,
• ukinitev nivojskih križanj in gradnjo nadvoza nad glavno železniško progo ter podhoda za kolesarje in pešce na območju železniške postaje,
• ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave, zaščito komunalnih vodov,
• ureditev prometne opreme in signalizacije,
• ureditev aktivne in pasivne protihrupne zaščite,
• ureditev obcestnega prostora in rušenje obstoječih objektov,
• vodnogospodarske ureditve (regulacija Šentviškega potoka).

S tem projektom bodo ukinjeni kar trije nivojski prehodi, ob tem pa bo za večjo prometno varnost uporabnikov ceste poskrbljeno tudi z boljšimi tehničnimi elementi ceste. Vodenje pešcev in kolesarjev je zasnovano tako, da bo omogočen dostop do železniške postaje, kot tudi najkrajša pot do naselja, železniško progo pa bodo lahko prečkali po posebnem podhodu.  

 

Ocenjena celotna vrednost projekta je približno 17 milijonov evrov, vrednost gradbenih del po pogodbi je 15.128.382,01 evra. Pretežni del sredstev v višini do 85 % upravičenih stroškov bo sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na javnem razpisu za izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje SGP POMGRAD, d. d., s partnerjem STRABAG AG. Po besedah mag. Ficka je skrajni predviden rok dokončanja del, kot smo že napisali, avgust 2015.

Načrt trase ceste skozi Grobelno
Načrt trase ceste skozi Grobelno

Vabljeni k ogledu spodnjega video posnetka, v katerem lahko prisluhnete izjavam vodje projekta Irene Zore Willenpart iz Direkcije RS za ceste, direktorja Direkcije RS za ceste mag. Grega Ficka, župana občine Šentjur mag. Marka Diacija ter župana občine Šmarje pri Jelšah Jožeta Čakša.

 

 

v/t/f: Egon Horvat

f: Direkcija RS za ceste 

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
151 queries in 1,328 seconds.