Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

(Ne)pričakovan zaplet glede dviga cen komunale tudi v Rogatcu


Po vznemirjenju glede dviga cen komunalnih storitev za gospodinjstva v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah, kjer so jih svetniki na koncu, v izogib velikemu proračunskemu bremenu, s stisnjenimi zobmi potrdili, se je (ne)pričakovano zapletlo na občinskem svetu Občine Rogatec. Nepričakovano zato, ker je pristojni odbor dal pozitivno mnenje k podražitvam, pričakovano pa, ker so pomisleki pri tamkajšnjih občinskih svetnikih praktično enaki kot v Šmarju.

Zakompliciralo se je na seji Občinskega sveta, kjer direktorju OKP Rogaška Slatina Bojanu Piršu večine svetnikov v utemeljitev tolikšnega dviga njihovih storitev ni uspelo prepričati. Pa vendar so svetniki Občine Rogatec na koncu, ko so bili soočeni z dejstvom, da bo razliko med novo in staro ceno moral pokrivati občinski proračun, kjer pa teh sredstev ni, dvig cen tesno izglasovali, s podobno nejevoljo kot v Šmarju.

O razlogih, ki jih OKP Rogaška Slatina navaja za drugi dvig cen komunalnih storitev v zadnjem letu dni, smo obširno pisali v prejšnjih člankih. Kot tudi, zakaj so občine pri potrjevanju cen, glede na obstoječe odloke, ki urejajo delovanje OKP, stisnjene v kot.

S podobno dilemo kot šmarski občinski svetniki so se v torek srečali v Rogatcu. Večinsko prepričanje med svetniki je bilo, da je predlagan dvig cen komunalnih storitev previsok. Po več kot enourni razpravi in prvem glasovanju pa je neuradno celo tistih, ki so bili proti, bilo več kot onih za.

Po ugovoru na glasovanje, kar pod določenimi pogoji dopušča 53. člen poslovnika, so bili svetniki soočeni z dejstvom velikega finančnega bremena v višini 100.000 evrov, ki bi v primeru zavrnitve cen padel na breme veljavnega občinskega proračuna. Po prekinitvi seje in posvetu so v ponovljenem glasovanju svetniki nato s 6 za, 4 proti in 2 vzdržanima, dvig cen potrdili.

S tem so podražitve komunalnih storitev potrjene v petih od sedmih občin ustanoviteljic. Odločitev na sejah v četrtek čaka še svetnike Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli. Nove, približno 8 do 12 % višje cene (in 28 do 32 % višje upoštevajoč obe podražitvi v zadnjem letu dni) bodo v veljavo stopile s 1. marcem.

Odlok, ki ureja delovanje OKP, potreben prenove

Zaplet v Rogatcu, podobno kot v Šmarju pri Jelšah, daje jasno sporočilo OKP Rogaška Slatina, da si v bodoče dvigov cen, ki jih ne znajo utemeljiti na način, da bi z njimi bili pomirjeni izvoljeni predstavniki ljudstva, ne more več privoščiti. Situacija, v kateri so občinski svetniki stisnjeni med kladivo in nakovalo in njihovo morebitno nesoglasje pomeni nevzdržno situacijo za občinske finance, pa prav tako z vidika demokratičnega odločanja ni legitimna.

Zato bo, ob povečanem nadzoru nad poslovanjem OKP Rogaška Slatina, ki ga napovedujejo tako v Šmarju kot v Rogatcu, na mestu razmislek po vsebinskih posegih v odlok o ustanovitvi OKP Rogaška Slatina in pripadajoče dokumente.