Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kam bo šel rekordno visok investicijski denar Občine Kozje v letu 2024


Največji naložbi za občinski proračun v Kozjem sta trenutno obnova Mačkove hiše ter nadgradnja obstoječih in izgradnja novih turističnih kapacitet na gradu Podsreda. Oba projekta bosta zaznamovala tudi proračunsko leto 2024. Ob tem na občini načrtujejo še številne druge naložbe, od projektov na cestni infrastrukturi, sanacijo plazu na Gubnem, rekotnstrukcijo dveh mostov, izgradnje sončnih elektrarn, pa vse do nakupa avtomobila za Prostoferje.

Občinski svet občine Kozje je na svoji 7. redni seji v prvem branju sprejel predlog občinskega proračuna za leto 2024, ki je zelo investicijsko naravnan, saj od 8,524 milijona evrov v investicije namenjajo  dobrih 5,33 milijona evrov, kar predstavlja dobrih 60 odstotkov proračuna.

Županja Milenca Krajnc je ob tem pojasnila, da bodo v ospredju nadaljevanje investicij iz letošnjega leta, torej obnova Mačkove hiše ter investicije na gradu Podsreda, kjer urejajo nove prenočitvene kapacitete, obnovili bodo romansko kapelo ter uredili welness. V novem proračunu so planirana tudi sredstva za ureditev trafo postaje pri gradu Podsreda.

Vlagali bodo tudi v izgradnjo sončnih elektrarn za potrebe osnovne šole v Kozjem in Lesičnem, vrtca in večnamenskega centra.

Načrtujejo tudi več posodobitev na občinski cestni infrastrukturi. Mostova pri Kukovičevem mlinu in starem trgu Pilštanj bosta dobila novo železno konstrukcijo, pri zdravstveni postaji v Kozjem bodo na novo uredili parkirišča, prav tako pri Mačkovi hiši. Na državnem cestnem omrežju načrtujejo prestavitev in ureditev avtobusnih postaj v Podsredi, kjer bodo uredili tudi točke za umirjanje prometa, prehod za pešce in javno razsvetljavo. Obnovili bodo plaz v Gubnem, ob tem bodo poskrbeli za sanacijo obstoječe lokalne ceste.

Posodobitev bo deležna tudi razgledna točka na Županovem bregu, kjer bodo uredili ploščad, postavili informacijske panoje s fotografijami ter označili vrhove posameznih hribov. Morda že prihodnje leto bo iz Kozjega na breg vodila nova trim steza.

Posodobitev bo deležna tudi razgledna točka na Županovem bregu, do koder bo iz Kozjega vodila tudi trim steza.

V proračunu je predvidena tudi izdelava občinskega prostorskega načrta, posebej zahtevne pri tem so vodarske študije, je izpostavila županja. Nadejajo se še nakupa novih igral za športni park v vrtcu. Tudi Prostoferji naj bi starejše občane prevažali v novem avtomobilu. Stara pošta v trgu bo dobila novo streho.

Poleg tega pa so še v proračunu zajeti manjši projekti, ki izboljšujejo kakovost življenja vseh občanov in občank, pri čemer je županja izpostavila vlaganja v obe osnovni šoli in vrtca, pa tudi projekte, ki se dotikajo starejših občanov v občini in tistih, ki prebivajo v domovih starejših. Omenimo še, da bo prihodnje leto v Kozjem pod upravljanjem Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah zaživel tudi dom starejših.

Občinski svet je proračun v prvem branju sprejel brez pripomb, do 11. decembra pa poteka javna obravnava predloga proračuna za leto 2024. Drugo branje bodo po napovedih opravili konec decembra.

O poteku trenutnih večjih investicij v občini Kozje smo pisali pred dnevi:

Kako napredujejo gradbeni projekti v Kozjem: od doma za ostarele, večstanovanjske stavbe, do obogatitve gradu Podsreda ter širitve zbirnega centra