Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Obletnica rojstva škofa s Ponikve, ki so ga posmrtno razglasili za blaženega


Na današnji dan leta 1800 se je na Slomu v Unišah pri Ponikvi rodil Anton Martin Slomšek, rojen kot Anton Slomšek, slovenski škof, pisatelj, pesnik, pedagog in blaženi. Umrl je 24. septembra 1862 v Mariboru. 

Po osnovnem pouku na Ponikvi je obiskoval v Celju tri razrede glavne šole 1814 in 1814/19 gimnazijo, filozofski zimski tečaj 1819/20 v Ljubljani, letni 1820 v Senju in 1820/21 v Celovcu, kjer je končal tudi bogoslovje. Služboval je kot kaplan od septembra 1825 do aprila 1827 na Bizeljskem in do oktobra 1829 v Novi cerkvi, kot spiritual do oktobra 1838 v semenišču v Celovcu, kot nadžupnik in dekan do oktobra 1844 v Vuzenici ter kot kanonik in višji šolski nadzornik do aprila 1846 v Št. Andražu na Koroškem. Dne 25. aprila 1846 je kot opat prevzel celjsko mestno župnijo, a že 30. maja ga je salzburški nadškof, kardinal Frider knez Schwarzenberg, imenoval za lavantinskega škofa in ga 5. julija v Salzburgu posvetil. Iz Št. Andraža se je Slomšek po razmejitvi škofij 1859 preselil na novi sedež lavantinske škofije v Maribor, kjer je bil 4. septembra ustoličen.

Iz vneme za slovenščino je že med študijem teologije ustanovil slovensko društvo, poučeval bogoslovce v slovenščini in jih navduševal za pisne in govorne vaje, kot spiritual v celovškem semenišču pa jih je navajal k prevajanju in jih pridobival za sodelovanje pri svojih knjigah. O ljubezni do maternega jezika je govoril tudi vpridigah, slovensko misel pa širil v knjigah, zelo si je tudi prizadeval za slovensko šolo na kmetih.

Po njegovi zaslugi so slovenske knjige postale dostopne širšemu krogu ljudi

Slovensko slovstveno prizadevanje je v tridesetih letih poleg cenzure najbolj oviralo to, da ni bilo založnikov in tiskarjev, ki bi hoteli kaj vlagati ali tvegati za slovensko knjigo. Zato je leta 1835 Slomšek poskušal osnovati samozaložbo za nabožne in šolske knjige. Zaradi vse večjega števila bralcev je potreba po ustreznem branju v Slomšku ponovno vzbudila dolgoletni načrt glede ustanovitve javnopravnega društva za izdajanje dobrih, cenenih slovenskih knjig za ljudstvo. Leta 1851 je bilo prav s Slomškovo spodbudo in pomočjo ustanovljeno Društvo Cirila in Metoda, kot se je sprva imenovala založba Mohorjeva družba. Velika ljudska knjižna založba je začela delovati leta 1852. Njene knjige so prodrle med vse plasti slovenskega ljudstva in slovenski narod dvignile na visoko kulturno raven. Umrl je 24. septembra 1862 v Mariboru.

Antona Martina Slomška je papež Janez Pavel II. 19. septembra 1999 razglasil za blaženega. Ob tem je določil za njegov godovni dan njegove smrti 24. september. Še vedno pa poteka postopek zarazglasitev za svetnika, ki ga znotraj Rimskokatoliške cerkve vodi Postulatura postopka za Slomškovo kanonizacijo.

Vir: Kamra.si