Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Slatinski nogometni objekt v pet sklopov sprememb


Na Občini Rogaška Slatina so včeraj izpeljali podpis pogodbe z na javnem razpisu izbranim izvajalcem projekta »Nadgradnja nogometne infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina«.

Prizor ob podpisu pogodbe; foto: ORS

Župan, mag. Branko Kidrič, je pogodbo podpisal s predstavnikom družbe Halomojstri s Polzele. Vrednost gradbene pogodbe znaša 960.680 evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Za celoten projekt so v občinskem proračunu sicer zagotovljena sredstva v višini 1.190.000 evrov. Poleg gradnje ta pokrivajo tudi stroške izdelave projektne dokumentacije, strokovnega gradbenega nadzora, dobave in montaže opreme ter ostale stroške investicije.

Dela na objektu bodo stekla v mesecu juniju, za dokončanje bodo potrebni približno trije meseci

Načrtovana dela se nanašajo na pet medsebojno povezanih vsebinskih sklopov:

Prvi sklop projekta se nanaša na obnovo prostorov v kletni etaži starejšega dela objekta ob centralnem nogometnem igrišču, ki so po več kot dvajsetih letih uporabe dotrajani. Gre za obnovo garderob v izmeri 105 m2 in servisnih prostorov v izmeri 59 m2. Servisni prostori zajemajo kurilnico, pralnico in sobo za individualno delo športnih delavcev, ki se v času tekem lahko preuredi v sobo za izvajanje doping kontrole. Cilj obnove je zagotoviti maksimalno stopnjo uporabnosti, tako da posamezen prostor ne bo v funkciji le ko se igra tekma, ampak da je v čim večji meri zagotovljena uporabnost na dnevni ravni.

Drugi sklop projekta se nanaša na zagotovitev večje izkoriščenosti objekta v obstoječih gabaritih. Načrt rekonstrukcije vsebuje rešitve, s katerimi bodo pridobljeni dodatni prostori na zahodni strani objekta (hrbtna stran tribune), in sicer z zagraditvijo prostora v smeri parkirišča in z ureditvijo manjše nadstropne etaže. Zagrajen pritlični prostor na severni strani bo ohranil obstoječe funkcionalnosti in bo namenjen sestankom večjega števila ljudi, druženju, pogostitvam, itd. Zagrajen pritlični prostor na južni strani pa bo urejen kot pisarna za delo športnih delavcev in za delo novinarjev po prireditvah. V tem delu bodo urejene tudi dodatne sanitarije in stopnice za prehod v novo nadstropno etažo. V manjši nadstropni etaži bodo VIP prostor s prehodom na obstoječo tribuno, nadzorna soba za predstavnike varovanja ob prireditvah in še ene sanitarije.

Tretji sklop projekta se nanaša na preureditev obstoječe tribune. Podest za glavno TV kamero se bo razširil za potrebe produkcije, vzporedno s podestom bo urejenih 12 mest za delo TV komentatorjev in novinarjev. Na tribuni starega dela objekta (severna stran) bo na vrhu dodana nova, dodatna vrsta sedežev.

Četrti sklop projekta se nanaša na zagotovitev dodatnih kapacitet stadiona, in sicer z umestitvijo montažnih nepokritih tribun. Osrednji del novih montažnih tribun se bo navezal na obstoječe fiksne tribune, in sicer z ureditvijo petih vrst navzdol v smeri proti igrišču. V preostali prostor severno in južno pa bosta umeščeni še dve ločeni, samostojni montažni tribuni. Skupna kapaciteta bo po izvedbi projekta znašala ca. 1.000 obiskovalcev.

Peti sklop projekta je povezan s spremembami ob centralnem igrišču. Igralna površina bo pomaknjena za 3 m v smeri proti tribuni, klopi za rezervne igralce, strokovno vodstvo in uradne osebe pa bodo prestavljene na vzhodno stran igrišča. Urejena bo tudi dovozna pot za transport opreme TV produkcije in površina za ogrevanje rezervnih igralcev.

Kaj vse bo slatinski nogomet še potreboval, če bodo želeli dlje časa nastopati v prvoligaškem tekmovanju, je Kozjansko.info zaupal direktor Nino Ivačič v članku: NK Rogaška: načrti za prihodnost med prvoligaško konkurenco