Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kozjanski park po skoraj pol leta z direktorico s polnimi pooblastili


Na včerajšnji seje je Vlada Republike Slovenije izdala odločbo o imenovanju mag. Valerije Slemenšek za direktorico Javnega zavoda Kozjanski park, in sicer za mandatno dobo štirih let. 

Od 21. decembra lani je Valerija Slemenšek, dolgoletna uslužbenka Kozjanskega parka, opravljala funkcijo vršilke dolžnosti, pred njo pa je bila na položaju direktorica Mojca Kunst. Ob takratnem razpisu sta bili kandidatki obe omenjeni, Vlasa pa se je odločila, da Slemenškovo imenuje za vršilko dolžnosti.

Ob tem je skupina zaposlenih posredovala tudi izjavo za javnost.

V sporočilu za javnost so ob imenovanju Slemenškove pri Vladi zapisali, da je komisija, ki jo je imenoval minister za naravne vire in prostor, po presoji strokovne usposobljenosti iz predložene dokumentacije ocenila, da je najprimernejša kandidatka mag. Valerija Slemenšek in jo je ministru predlagala za imenovanje direktorice Javnega zavoda Kozjanski park. Minister za naravne vire in prostor je na tej podlagi odločil, da je najprimernejša kandidatka mag. Valerija Slemenšek. Tudi Svet zavoda je na 7. korespondenčni seji, ki je potekala od 23. do vključno 26. maja 2023, podal pozitivno  mnenje k imenovanju mag. Valerije Slemenšek za direktorico javnega zavoda Kozjanski park.