Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Obsežne prenove na drameljskem delu avtoceste letos ne bo


Največja letošnja investicija, ki jo je načrtovala Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, bi morala biti na odseku Dramlje-Slovenske Konjice.

Viadukt Škedenj; foto: Kozjansko.info

Za prenovo tega dela avtoceste so načrtovali porabiti okoli 70 milijonov evrov. Dela bi obsegala okoli sedem kilometrov cestišča v smeri Celja in okoli devet kilometrov cestišča v smeri Maribora.

V načrtu je tudi obnova vozišča tako v predoru Pletovarje kot tudi Golo rebro, prav tako pa bi morala biti predora deležna tehničnih nadgradenj. V okviru projekta bi prenovili tudi viadukte Grapa, Škedenj I in Škedenj II.

Revizijska zahtevka zamaknila časovnico

Pred kratkim je bila DARS seznanjen s sklepom Državne revizijske komisije, saj sta zahtevka za revizijo vložila Pomgrad in VOC Celje.

DRK je tako razveljavila odločitev DARS o oddaji javnega naročila za obnovo odseka konzorciju CGP Novo mesto s partnerjema Euro-asfalt Sarajevo in Iskra Ljubljana s ponudbeno ceno 69.952.049,77 evrov brez davka na dodano vrednost.

Drugi ponudnik je bil konzorcij Pomgrad Murska Sobota s partnerjema VOC Celje in Strabag Ljubljana s ponudbeno ceno 71.722.226,30 EUR brez DDV.

Zapore predorov poleti 2024

Zaradi tega glavnih gradbenih del, ki terjajo 90-dnevno zaporo smernega vozišča avtoceste (promet bi bil urejen po drugi polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje), letos poleti ne bo, saj postopek oddaje predmetnega javnega naročila ne bo zaključen v doglednem času.

Dela v predorih bodo tako lahko potekala od sredine junija do sredine septembra v poletju 2024 in v enakem obdobju poletja 2025, ko bi obnovili še drugo polovico avtoceste. Izven tega obdobja je mogoče izvajati posamezna dela, ki ne terjajo zapore posameznega smernega vozišča avtoceste.

Obseg del v letošnjem letu bo torej odvisen od termina pravnomočno zaključnega predmetnega postopka oddaje del in sklenitve izvajalske pogodbe.

Zaskrbljeni župani

V času popolne zapore na avtocesti se bo promet preusmeril na regionalne in tudi lokalne ceste, na kar so opozorili župani občin Slovenske Konjice, Šentjur, Vojnik in Zreče. Od državnih služb pričakujejo, da bodo na kritičnih mestih do takrat uspeli izboljšati prometno varnost. Na Šentjurskem to konkretno pomeni pločnik ob državni cesti pri drameljski šoli.