Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Gasilcem z območja za 127 tisočakov povračil


Po velikem poletnem kraškem požaru, ko so na pomoč prihiteli številni gasilci iz vse Slovenije, se sedaj urejajo povračila.

Gasilska zveza Slovenije, ki ji predseduje Janko Cerkvenik iz Gorice pri Slivnici, bo vsem udeleženim društvom namenila 5,8 milijona evrov, prav tako pa bodo delodajalci prejeli dobrih 600 tisočakov za pokrivanje stroškov odsotnosti gasilcev z dela.

GZS je prejela sredstva za pokrivanje stroškov intervencije iz več virov. Tako sta bili podpisani pogodbi z Ministrstvom za obrambo oz. Upravo RS za zaščito in reševanje. Prva je bila namenjena pokrivanju intervencijskih stroškov prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 2,72 mio €, druga pa je zajemala pokrivanje sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja prostovoljnih gasilskih organizacij v višini 1,47 mio €. V enakem znesku je daroval tudi podjetnik Ivo Boscarol, ki bodo porabljena za enak namen. Iz naslova donacij podjetij, SMS sporočilo in TV oddaje so zbrali dobrih 800 tisočakov.

Objavljamo seznam skupnih povračil v evrih za gasilska društva z območja UE Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah:

PGD Bistrica ob Sotli 1.354,30
PGD Buče 2.250,20
PGD Dobje 4.747,50
PGD Dobovec pri Rogatcu 4.885,90
PGD Dolga Gora 3.527,40
PGD Dramlje 7.161,80
PGD Imeno 2.374,00
PGD Kalobje 1.318,30
PGD Kostrivnica 1.925,20
PGD Kozje 4.839,00
PGD Kristan Vrh 2.018,60
PGD Lesično – Pilštanj – Zagorje 2.504,60
PGD Loka pri Žusmu 4.261,50
PGD Lokarje 2.070,40
PGD Mestinje 1.804,50
PGD Podčetrtek 4.233,45
PGD Podsreda 388,30
PGD Polje – Sedlarjevo 2.570,40
PGD Ponikva 5.231,60
PGD Prevorje 3.991,70
PGD Pristava pri Mestinju 4.906,30
PGD Rogaška Slatina 3.803,98
PGD Rogatec 7.234,30
PGD Sela – Verače Virštanj 4.510,60
PGD Sladka Gora 2.112,20
PGD Slivnica pri Celju 3.010,50
PGD Steklarna Rogaška Slatina 3.857,50
PGD Sveti Florijan 4.822,20
PGD Sveti Štefan 7.848,92
PGD Šentjur 9.160,34
PGD Šentvid pri Grobelnem 3.486,60
PGD Šmarje pri Jelšah 5.679,90
PGD Zibika 3.423,70

Preberite tudi: Požar na krasu pomagalo gasiti tudi preko 200 gasilcev s Kozjanskega in Obsotelja (foto)