Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Znižuje se DDV na energente. Kdo vse bo deležen energetskega dodatka?


Državni zbor je na izredni seji z 78 glasovi sprejel in nobenim proti sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov. Ob tem bo vlada morala zagotoviti tudi regulacijo cen, v izogib temu, da bi trgovci razliko v nižjem davku preusmerili k sebi.

Vlada je že na zadnji redni seji sprejela Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce.

Sprejeti zakon na področju davka na dodano vrednost za devet mesecev znižuje stopnjo DDV na energente z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Nižja stopnja DDV bo veljala za elektriko, zemeljski plin, les za kurjavo in daljinsko ogrevanje, tako za gospodinjstva kot tudi gospodarstvo. Ob tem je DZ sprejel tudi dopolnilo, po katerem mora vlada za obdobje veljavnosti znižanja DDV zagotoviti regulacijo cen energentov, za katere bo veljala regulacija cen na 1. september 2022. To trenutno velja za cene elektrike in plina.

Cilj zakona je zagotoviti, da bodo potrošniki v času največje porabe energentov, torej v času kurilne sezone, dodatno razbremenjeni posledic podražitve energentov. Gre za enega od ukrepov za naslovitev draginje, znižanje DDV pa spremlja tudi regulacija cen elektrike in plina, kar bo zagotovilo, da se bo znižanje DDV odrazilo v znižanju cen za končne uporabnike, ne pa v višjih trgovskih maržah. Sprejeto znižanje DDV na energente bo pomenilo približno 130 milijonov evrov manj proračunskih prihodkov.

Energetski dodate 200 oz. 314 evrov za odrasle, 118 oz. 59 evrov za otroke

Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi. Za izplačilo enkratnega energetskega dodatka ne bo treba vložiti vloge. Prvo izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka bo predvidoma izplačano meseca novembra 2022. Skupne finančne posledice predloga ukrepov se ocenjujejo na približno 41,1 milijona evrov, so zapisali na vladi. Dodatek bi naj prejelo približno 63.000 posameznikov in družin.

Višina energetskega dodatka znaša:

  • 200 eurov za samske osebe,
  • 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 eurov za pare brez otrok.

Izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov

Z namenom razširitve kroga upravičencev do energetskega dodatka vlada za vloge za DSP oziroma VD, vložene v obdobju od meseca novembra 2022 do marca 2023, predlaga tudi izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov, in sicer spregled premoženja, razen prihrankov in vrednostnih papirjev.

Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Upravičeni do energetskega dodatka so upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do DSP, upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in upravičenci, invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov ima pravico do nadomestila za invalidnost približno 7.400 oseb, po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov približno 5.000 upravičencev, po ZPIZ-2 1000 upravičencev in po Zakonu o vojnih invalidih največ 100 upravičencev, skupaj 13.500 invalidov.