Višajo se otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč,…

1. 3. 2022 9:45

S 1. marcem v veljavo stopajo spremembe, ki vplivajo na višino otroškega dodatka in štipendij, s 1. aprilom pa se višajo tudi socialni dodatki. Prejemnikom transferjev ni treba oddajati nove vloge.

Zaradi vsesplošne rasti cen življenjskih potrebščin se s 1. marcem 2022 za 4,9 odstotka zvišujejo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila), zneski otroškega dodatka, državne štipendije in denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči.

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka in državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se uskladijo s 1. marcem 2022. Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo od 1. marca dalje 1104,33 evra povprečno mesečno na osebo, najvišji otroški dodatek bo znašal 147,35 evra na mesec. Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91 evra na družinskega člana. Najvišji osnovni znesek državne štipendije bo znašal 204,09 evra.

S 1. aprilom višja tudi socialna pomoč

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2022 višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ustrezno zviša. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.

Osnovni znesek minimalnega dohodka se uskladi tako, da znaša 421,89 evra. Nov znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka (denarna socialna pomoč) se uporablja s 1. aprilom 2022, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2022, oziroma odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2022.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X