Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Idejne zasnove za novo policijsko postajo in interventni center v Šentjurju že na mizi (foto)


Z idejo o Interventnem centru v Šentjurju, v katerem bi se na eni lokaciji združili Prostovoljno gasilsko društvo Šentjur, Občinski štab civilne zaščite, Gasilska zveza Šentjur ter Območno združenje Rdečega križa Šentjur, so se na šentjurski občini začeli poigravati že pred letom dni. Projekt pa kljub zahtevnosti realizacije očitno ni ostal le pobožna želja, saj so aktivnosti v polnem teku, projekt pa naj bi bil realiziran v naslednjih letih.

Pred skoraj natanko enim letom je šentjurski župan mag. Marko Diaci prvič obelodanil idejo o interventnem centru v Šentjurju, v katerem naj bi se na eni lokaciji združilo več intervencijskih služb. V predvidenem intervencijskem centru Šentjur bi bili tako prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Šentjur, Občinski štab civilne zaščite, Gasilsko zvezo Šentjur ter Območno združenje Rdečega križa Šentjur. Poleg intervencijskega centra pa bi bila v ločenem objektu še Policijska postaja Šentjur. Da bo policija, namesto v skupnem centru, bivala v novem objektu je ob nedavnem obisku nakazal tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je napovedal skorajšnji pričetek gradnje nove šentjurske policijske postaje.

Stavbi policijske postaje in interventnega centra se bosta torej gradili ločeno. Tudi javni naročili bosta ločeni, kar pomeni, da tudi dinamika gradnje ni nujno, da bo sočasna. Glede na besede ministra Hojsa z obiska Šentjurja, pa je prej pričakovati gradnjo policijske postaje, za katero naj bi bilo po besedah ministra pripravljeno vse, na potezi pa da je občina, ki mora čim prej pripraviti občinski prostorski načrt.

Glede slednjega na šentjurski občini pravijo, da za celotno območje pripravljajo uskladitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPN). “Z ustreznim sporazumom bo urejeno tudi sofinanciranje komunalnega opremljanja zemljišča, kjer je predvidena gradnja. Trenutno pa smo v fazi, ko imamo izdelan idejni načrt,” pojasnjujejo na Občini Šentjur.

Lokacija skupna, stavbi dve

Lokacija predvidenega intervencijskega centra Šentjur je umeščena na desni strani glavne ceste II. reda Šentjur – Mestinje. Gledano iz smeri Celja, ob desni strani cestišča, za križiščem Celje – Planina pri Sevnici, torej ob regionalki proti Šmarju pri Jelšah. Na severnem delu lokacije ob cesti je predvidena izgradnja objekta za potrebe Policijske postaje Šentjur, naprej proti vzhodu pa objekt Intervencijskega centra Šentjur.

V idejni rešitvi so predvideni vsi potrebni prostori za uporabnike, ki bodo delovali v objektu. Poleg garaž, pisarn, predavalnic in ostalih tehničnih prostorov, namenjenih vsem službam, bodo zagotovljeni tudi prostori za servis gasilnikov, polnjenje izolirnih gasilskih aparatov, skladišča Gasilske zveze, Občine in Civilne zaščite, ter skladišča z razdeljevalnim prostorom za Rdeči križ. Predviden je tudi gasilski stolp, namenjen izobraževanju gasilcev.

In kako daleč je realizacija ideje? “Trenutno je izdelana idejna rešitev, v kateri se je uskladila umestitev stavb policijske postaje in intervencijskega centra z manipulativnimi površinami. Sledi izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki je izhodišče za izdelavo DGD dokumentacije (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred tem je potrebno z pristojnimi državnimi službami še definirati in pridobiti soglasja za nekatere tehnične rešitve na terenu, kjer je predvidena gradnja,” pojasnjujejo na Občini Šentjur.

Izvedba je predvidena v prihodnjih letih, v skladu z Dolgoročnim programom gasilstva v Občini Šentjur. Koliko bo celotna investicija stala ter kakšna bo struktura financiranja prav tako še ni točno znano, saj je celoten projekt še v fazi idejne zasnove in potrebuje še kar nekaj usklajevanj. A kljub vsemu, je Šentjur na dobri poti, da kmalu dobi sodoben center intervencijskih služb.

B.S.