Občina Rogaška Slatina: »Vonarsko jezero bo vedno v interesu občine, vsak morebiten predlog rešitve bomo podprli«

10. 1. 2022 1:01

Vonarsko jezero naj bi po napovedih države izpred let skozi projekt ojezeritve in gradnje turistične infrastrukture zaživelo kot ena izmed večjih turističnih destinacij v Sloveniji, načrte pa je prekrižala nedavna študija Direkcije RS za vode, ki zaradi prevelike količine nevarnih snovi v tleh ne more dati zelene luči za vnovično ojezeritev območja.

Po odzivih z Občine Podčetrtek, kjer pravijo, da se bodo po vseh močeh še naprej trudili za izpeljavo projekta, smo za komentar o trenutni situaciji glede napovedanega projekta izgradnje Turistično-rekreacijskega centra Vonarsko jezero, prosili tudi župana Občine Rogaška Slatina mag. Branka Kidriča.

Ob Podčetrtku je bila Rogaška Slatina tudi glavna pobudnica tega projekta, podprla pa sta ga tudi gospodarsko in okoljsko ministrstvo. Čeprav smo bili mediji o izsledkih študije seznanjeni že v jesenskem obdobju, je bila Občina Rogaška Slatina s strani direktorja Direkcije in nosilcev projekta za posamezna področja s študijo seznanjena šele v zadnjih dneh decembra. Kot so ob tem dejali, pa kljub temu, da so bili že v začetnih fazah projekta seznanjeni, da jih čaka še veliko stopnic k izvedbi, z nezadovoljstvom prebirajo ugotovitve študije, saj so Vonarsko jezero prepoznali kot eno

Tudi župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič si bo še naprej prizadeval, da bodo skoraj že dvajsetletne pobude o oživitvi Vonarskega jezera tudi udejanili, četudi bo potrebno najti nove rešitve.

največjih razvojnih priložnosti Savinjske regije. Z združitvijo turističnih destinacij Podčetrtek in Rogaška Slatina bi to lahko postala ena izmed najmočnejših turističnih destinacij v tem delu Evrope.

»Vseskozi smo  delovali s ciljem izkoristiti velike potenciale projekta, a na poti smo se zavedali tudi nevarnosti. Že avtorji študije iz leta 2012 so opozarjali, da obstaja možnost neustreznih zemljin, zaradi katerih vnovična ojezeritev morda ne bo dopustna. Leta 2015 je delovna skupina, sestavljena iz številnih nosilcev urejanja prostora, izpostavila še nekatere druge resne izzive na poti do realizacije, tudi če bi se kvaliteta zemljin izkazala kot ustrezna. Ne glede na vse smo vztrajali, a bili previdni glede pričakovanj in napovedi,« pravi župan mag. Branko Kidrič.

Dve desetletji predlogov in dogovorov kot Sizifovo delo

Na občini Rogaška Slatina razlagajo, da je pobuda za revitalizacijo Vonarskega jezera z njihove strani stara že skoraj dve desetletji. Leta 2003 so na občini začeli z izvajanjem projekta »Turistična revitalizacija in valorizacija Vonarskega jezera.«, s čimer je bila izdelana predinvesticijska zasnova, ki je nakazala možen razvoj dejavnosti ob jezeru. »Urejanje v območju ojezeritve pa je v državni pristojnosti, zato smo v obdobju med leti 2005 in 2015 izvedli neštete aktivnosti, s ciljem, da bi država opravila svoj del naloge pri realizaciji ideje. V tistem času razen obljub nismo bili deležni konkretne podpore. Smo pa na predlog pristojnih izdelali raznorazno dokumentacijo v skupni vrednosti 215.000 evrov, s katero smo želeli pospešiti odločanje na ravni države.«

Premik je nato sledil med letoma 2015 in 2017, ko so projekt uvrstili v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ki je prinesel rezervacijo potrebnih sredstev v državnem proračunu. Šlo je za blizu štiri milijone evrov. Blizu dva milijona so namenili za prenovo in modernizacijo pregrade, na dodatna 2,5 milijonov evrov pa je bila ocenjena izdelava strokovnih podlag za čiščenje in kasneje tudi polnjenje jezera. A do slednje najverjetneje ne bo prišlo, saj kot je znano, je ministrstvo za okolje naročilo izdelavo študije glede izvedljivosti, ena izmed teh se nanaša tudi na stanje zemljin na območju ojezeritve, ki pravi, da  je v tleh preveč nevarnih snovi, da bi lahko območje vnovič ojezerili.

Kidrič: stanje ni obetavno, a Bobrov center lahko deluje tudi brez ojezeritve

O tem, kaj bodo prihodnje pobude občine pri nadaljevanju projekta revitalizacija Vonarskega jezera, pa župan pravi: »Brez visokoletečih izjav sta torej minili skoraj dve desetletji našega dela na projektu, državi pa smo v tem času podali veliko predlogov. Če smo realni, stanje glede morebitne izvedbe projekta danes na kaže obetavno. Pa vendar, Vonarsko jezero bo vedno v interesu občine, vsak morebiten predlog rešitve bomo podprli.«

Bobrov center je ena izmed popestritev turistične ponudbe Rogaške Slatine, če bi zaživelo Vopnarsko jezero, pa bi lahko popestril tudi tamkajšnjo ponudbo.

Ne glede na nadaljnjo usodo projekta, pa po besedah župana mag. Kidriča (ne)nadaljevanje projekta ne bo imelo usodnega vpliva na delovanje Bobrovega centra, ki ga je Občina Rogaška Slatina v naselju Nimno, torej na poti med Podčetrtkom in Rogaško Slatino, koder turiste in popotnike vodijo tudi kolesarske poti, odprla v letu 2020.

V centru so obiskovalcem ponudili vsebine, ki predstavljajo naravno dediščino Obsotelja: »Ker izvedljivost projekta Vonarsko jezero ni bila potrjena, je Bobrov center bil zasnovan tako, da lahko funkcionira z ojezeritvijo ali brez. Na poučen in interaktiven način predstavlja naravovarstvene vsebine v zvezi z reko Sotlo, njen nastanek, značilne živalske in rastlinske vrste ter številne druge zanimivosti območja Natura 2000,« pravi župan in dodaja, da že imajo v mislih nadgradnjo centra z dodatno infrastrukturo na prostem, pri čemer pa še morajo preveriti samo izvedljivost ideje.

O Vonarskem jezeru in stališču občine Podčetrtek ter tamkajšnjega župana Petra Misje na trenutno situacijo smo poročali tukaj:

E.Š.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X