Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Analiza tal Vonarskega jezera: zaradi prevelike vsebnosti težkih kovin ponovna ojezeritev še ni mogoča


Znane so ugotovitve študije o revitalizaciji Vonarskega jezera. V študijah, ki jih je naročila Direkcija Republike Slovenije za vode, so preverjali vsebnost težkih kovin v tleh. Rezultati so pokazali, da ponovna ojezeritev z vodo ni mogoča, saj so zaznali preveliko količino nekaterih težkih kovin.

Med izvajanjem študije so naredili 15 razkopov za določitev geomehanskih lastnosti usedline, od teh pa je v petih izkopih novomeška enota Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano izvedla kemijsko analizo sedimentov. Na enem razkopnem mestu je bila presežena mejna vrednost arzena, na treh je bila presežena mejna vrednost kroma. Še na dveh je bila za ta element presežena opozorilna vrednost. Izvajalci so na enem razkopnem mestu prav tako našli preseženo mejno vrednost kadmija, na treh mestih pa je bila presežena mejna vrednost niklja. Problematičen je tudi svinec, katerega količina je prekoračila kritično vrednost koncentracije na enem razkopnem mestu.

Pri mejnih vrednostih količine naštetih elementov so sicer učinki in vplivi na zdravje človeka še sprejemljivi, pri opozorilnih vrednostih pa se pri določeni rabi tal že pojavlja verjetnost škodljivih vplivov na zdravje človeka in okolje. Pri kritičnih vrednostih koncentracije nevarne snovi pojavijo škodljivi učinki na človeka, tla pa niso primerna za pridelavo rastlin ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki je ob ugotovitvah raziskave povedal: »Če so razmere res tako slabe, jih je treba sanirati.«, si sicer že dolgo želi sanirati jezero. Lani si je v našem intervjuju zadal, da bo leta 2021 v jezeru zaplaval “ali kot dekadent, kot protestnik, ali pa z veseljem“. To obljubo je letos že uresničil, več o tem pa si lahko preberete tukaj.

D.K.