Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Tudi šole na območju Obsotelja in Kozjanskega vzorno skozi samotestiranje učencev


Po včerajšnjem pričetku samotestiranj v osnovnih in srednjih šolah tudi s Kozjanskega in Obsotelja poročajo o gladkem poteku testiranj za učence v osnovnih šolah. Ravnatelji to pripisujejo dobri predpripravi tako zaposlenih kot predhodnem delu z učenci in njihovimi starši, ki so za to imeli na posameznih šolah tudi razne posvete in sestanke kot tudi individualne pogovore.

S hitrim testiranjem v razredih pa so odkrili tudi nekaj okužb, kar priča o smiselnosti in učinkovitosti ukrepa.

Tudi na našem območju je velika večina staršev podala soglasje, da se otroci lahko samotestirajo v šoli ob prisotnosti učitelja oz. za to zadolžene osebe s strani šole. Tudi otroke, ki bi prišli v šolo brez soglasja staršev, je povečini mogoče prešteti na prste ene roke.

Spomnimo, samotestiranje za otroke bo  v šolah potekalo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Kot smo že včeraj zapisali, pa velja, da če je rezultat pozitiven, je učenec napoten še na PCR – testiranje. Do rezultatov tega njegovi sošolci in učitelj normalno nadaljujejo pouk, učenec pa mora biti do izvida testa v izolaciji. V primeru potrjene okužbe s PCR-testom je razred napoten v karanteno.

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je prvi dan v osnovnih šolah samotestiralo 135.100 učencev oz. 70 odstotkov vseh učencev. Drugi učenci so v karanteni, se njihovi starši s testiranjem ne strinjajo ali pa so preboleli covid-19. Pozitivnih je bilo 300 izvidov testov. Na daljavo se zaradi zavračanja ukrepov šola skupaj 8033 učencev, kar je 3,61 odstotka vseh učencev
Po rezultatih samotestiranja celjskih šol, ki smo jih objavili včeraj, smo danes dobili tudi odgovore, kako je potekalo samotestiranje na osnovnih šolah na območju Obsotelja in Kozjanskega.

Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

Z osnovne šole poročajo o gladkem poteku samotestiranj: »Učenci so prišli večinoma dobro pripravljeni in so samotestiranje v večini že izvedli tudi doma. Nismo zaznali večjih težav. Staršem prve triade smo ponudili dodatna mesta v avli pred telovadnico za pomoč, a so vsi učenci samotestiranje opravili sami,« nam je zapisala ravnateljica Andreja Ocvirk.

Na šoli so bili samotestirani vsi učenci, ki so bili v šoli, razen 1 otrok, ki se izobražuje na daljavo.  Ker je bilo včeraj nekaj otrok zaradi bolezni odsotnih od pouka, pravijo, da podatke zaenkrat ne morejo združiti v odstotke, predvidevajo pa, da se bo v šoli izobraževalo 99 odstotkov učencev, 1 odstotek pa na daljavo.

Na samotestiranju ni bil nihče pozitiven, en otrok je v šolo prišel brez soglasja staršev. Trenutno imajo en oddelek v karanteni, doslej pa so imeli v karanteni le 2 oddelka, kar je, kot pravi ravnateljica, zelo malo, opažajo pa več okužb v zadnjem času, a učenci pravočasno ostajajo doma.

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

Osnovno šolo s podružnično osnovno šolo Blagovna obiskuje 591 učencev, od teh se jih je testiralo 431, razliko predstavljajo prebolevniki, cepljeni, odsotni zaradi bolezni ter tisti, ki izjave niso prinesli.  Delež samotestiranih od prisotnih, ki se morajo samotestirati je bil 90 odstotni.

Ravnatelj mag. Jure Radišek poroča, da težav s samotestiranjem niso imeli, da so se na šoli dobro pripravili na pričetek samotestiranja, veliko so komunicirali tudi s starši in učenci. Tudi postopek testiranja otrokom ni povzročal težav. Ob tem dodaja: »Ponosni smo na naše učence in na starše. Pričakovano pa nekaj staršev nasprotuje ukrepom. V teh dneh sem jih večkrat nagovoril in tudi danes sem se pogovoril z njimi. Vesel sem bil, da se jih je nekaj premislilo, šoli predalo soglasje, da se lahko učenci sami samotestirajo in so s tem svojim otrokom omogočili, da so se lahko pridružili pouku s sošolci. Nekaj otrok smo sprejeli kljub temu, da niso imeli ustreznih soglasij za samotestiranje. Zanje smo organizirali prehrano in ločen prostor v čitalnici ali v računalniški učilnici. Nato smo obvestili njihove starše, da jih morajo priti iskati. Seznanili smo jih, da bomo zanje organizirali pouk na daljavo kot to določa odlok Vlade. Imam mešane občutke. Po eni strani sem vesel, da imamo namesto 100 učencev na daljavo 40. Po drugi strani pa razočaran, da je v vsakem razredu vsaj en otrok, ki se ne more pridružiti šolanju v šoli.« Brez soglasij je včeraj prišlo deset otrok, še dodaja. Med samotestiranji niso zaznali nobenega obolelega za covid, sicer pa je trenutno v karanteni en oddelek. Pravijo, da glede na tako številčno šolo, letos niso imeli veliko karanten, le-to pa pripisujejo izvajanju ukrepov, ki se jih na šoli resnično morajo držati.

Osnovna šola Hruševec

Na Osnovni šoli Hruševec s podružnično osnovno šolo Kalobje se je včeraj samotestiralo 421 otrok, 20 se jih izobražuje na daljavo. Pravijo, da so imeli težave z osmimi starši, dva starša sta nestrinjanje z novim vladnim odlokom izkazala tudi s protesti. Trenutno na šoli nimajo nobenega razreda v karanteni, prav tako ni med zaposlenimi okuženih z novim koronavirusom.

Osnovna šola Dobje

Z osnovne šole Dobje so sporočili, da se je samotestiralo 90 odstotkov otrok. Na predmetni stopnji so se testirali v 100-odstotnem deležu. Testiranje je steklo gladko, na testih pa ni bil nobeden učenec pozitiven. V letošnjem šolskem letu so imeli v karanteni pet razredov. Ravnateljica Suzana Plemenitaš pravi, da so na pouk dobro pripravljeni, tako jim karantene niso stresne in delo teče podobno, kot če bi bili v šoli.

Osnovna šola Slivnica  pri Celju

Na Osnovni šoli Slivnica pri Celju s podružničnimi šolami Loka in Prevorje se je včeraj samotestiralo 95 odstotkov otrok, ob tem da sta dva oddelka trenutno v karanteni. Na razredni stopnji se je samotestiralo 91 otrok. Zapisali so še, da je samotestiranje potekalo brez težav, prav tako bilo nobenega učenca s pozitivnim rezultatom testiranja na covid bolezen.

I. Osnovna šola Rogaška Slatina

Da so prvi dan samotestiranj le-ta stekla gladko poročajo tudi s I. Osnovne šole Rogaška Slatina, kjer še dodajajo, da so pri nekaterih prvošolcih bili prisotni tudi starši, tako, da tudi pri najmlajših težav niso imeli.

Točnih številk o učencih, katerih starši do podali soglasje za samotestiranje niso podali, so pa povedali, da so pri samotestiranju bili pozitivni na covid bolezen trije učenci.

Na šoli imajo trenutno v karanteni 3 oddelke in 2 zaposlena, še 4 zaposlene in nekaj učencev je v samoizolaciji. Ravnateljica Anita Skale ob tem dodaja: »Glede na povečano število okuženih v državi  se mi zdi samotestiranje učencev primerno, sploh za učence, ki ne kažejo znakov okužbe. Ob tem bi se želela zahvaliti staršem naših učencev, da so pripravili svoje otroke na samotestiranje, jim predstavili  trenutne razmere, ter s tem  pripomogli k zajezitvi širjenja virusa. Verjamem, da bomo le skupaj,  z doslednim upoštevanjem ukrepov  kmalu zaživeli kot pred časom

Povedo tudi, da protestov pred šolo ni bilo, da pa so se nekateri starši želeli pogovoriti z ravnateljico, izraziti svoje mnenje in določene bojazni, pri čemer jim je ravnateljica seveda z veseljem prisluhnila.

III. Osnovna šola Rogaška Slatina

Ker na šoli izobražujejo učence s posebnimi potrebami, imajo le ti možnost samotestiranja v domačem okolju. Od 48 učencev pa se jih je 13 samotestiralo v prostorih šole. Nobeden ni bil pozitiven. Prav tako so bili negativni vsi učenci, ki so se samotestirali doma. Sicer so vsi starši podali soglasje za samotestiranje.

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

V šoli se je včeraj samotestiralo približno 88 odstotkov otrok, 7 odstotkov pa se šola na daljavo. Nekaj otrok je izostalo od pouka zaradi bolezni in karanten. »Z veseljem lahko rečemo, da  je samotestiranje potekalo brez težav, saj so učenci postopek izvedbe dobro poznali, kar pomeni,  da so doma ob prisotnosti staršev to že sami poskusili. V pomoč pri najmlajših je tudi bil strokovni delavec iz Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, pa tudi pomoč kakšnega starša je bila dobrodošla“, je ob tem zapisala pomočnica ravnatelja Valentina Kidrič. Dodaja še, da so v letošnjem šolskem letu beležili sedem razredov v karanteni, kar pa glede na številčnost otrok na šoli ni veliko. Trenutno je v karanteni en oddelek.

Osnovna šola Rogatec

Na Osnovni šoli Rogatec s podružničnima šolama Dobovec in Donačka gora se je prvi dan samotestiralo 87 odstotkov otrok, šolanje na daljavo izvajajo za 13 odstotkov, in sicer na razredni stopnji za 19,5 odstotkov in na predmetni stopnji za 3,8 odstotkov otrok. Na šoli imajo trenutno tri razrede v karanteni.

Osnovna šola Podčetrtek

Poleg matične osnovne  pod šolo v Podčetrtek so tudi podružnična Osnovna šola Pristava pri Mestinju. Ravnateljica šole Sonja Švajger je na naša vprašaja zapisala: »Ker smo se strokovni delavci na OŠ Podčetrtek na samotestiranje dobro in odgovorno pripravili, je prvi dan samotestiranja minil brez večjih posebnosti.  8,2%  učencev je zaradi nesoglašanja s samotestiranjem ostalo doma, trije učenci so v šolo prišli brez soglasja staršev. Pri vseh ostalih prisotnih učencih, ki so se samotestirali, je bil test negativen. Trenutno imamo na šoli v karanteni 3 oddelke. Na današnji dan med zaposlenimi v šoli nimamo okužb.«

Osnovna šola Lesično

Prvi dan samotestiranj ni prineslo problemov tudi Osnovni šoli Lesično, kjer so zapisali, da so učenci pokazali veliko odgovornost. Tudi na tej šoli imajo nekaj učencev, ki se šolajo na daljavo. Odstotek teh znaša 1,08. Pozitivnih na testih včeraj niso zaznali.

Osnovna šola Kozje

Včeraj se je na osnovni šoli Kozje samotestiralo 81 odstotkov otrok, zaradi nesoglasij staršev za samotestiranje pa se jih 5,5 odstotkov šola od doma, nekaj jih je tudi cepljenih in prebolelih, nekaj pa je bilo odsotnih zaradi drugih razlogov. V šolo ni prišel nobeden brez soglasja, prav tako niso imeli pozitivnih na testih. »Samotestiranje je potekalo brez večjih težav, smo pa pri manjših otrocih porabili skoraj celo uro pouka,« je zapisal ravnatelj Roman Gradišek. Sicer so na šoli letos imeli v karanteni le dva razreda, trenutno tako med razredi kot med zaposlenimi nimajo karanten, je pa nekaj posameznih otrok v karanteni in izolaciji.

 Na podatke ostalih osnovnih šol, kot tudi obeh šolskih centrov na našem območju še čakamo in jih bomo dodali, ko jih bodo poslali.

Kot so nam dali vedeti nekateri ravnatelji, jih je v včerajšnjem prispevku na Kozjansko.info o rezultatih samotestiranja celjskih šol zmotila naša opazka v zvezi z ažurnostjo, češ da so za razliko od celjskega območja na Kozjansko-Obsoteljskem pri obveščanju javnosti nekoliko “za časom”.

Pojasnili so, da jim v tem trenutku ne more biti prioriteta odgovarjanje na medijska vprašanja, pač pa delo z učenci in njihovimi starši.

To stališče razumemo in se zavedamo situacije, ki šolam ta čas otežuje primarno delo, kakor tudi odgovornosti, ki jo ravnatelji in njihovi pomočniki nosijo ob izvajanju takšnih ukrepov.

A nosilec odgovornosti smo tudi mediji, saj smo prav tako pod pritiskom splošne javnosti, ki ob uveljavljanju tako pomembnih odlokov, ki vključujejo mnogo otrok in staršev, od nas upravičeno pričakuje ažurne informacije.

V takšnih okoliščinah lahko hitro pride do kratkega stika in ga zato obžalujemo. Sodelovanje velike večine šol z območja Kozjansko-Obsoteljskega s Kozjansko.info pri zagotavljanju informacij in obveščanju javnosti je bilo vedno dobro ter korektno in takšnega si želimo tudi v prihodnje.

E. Š.