Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Prvi dan samotestiranja učencev v šolah brez pretiranih težav in na Kozjansko-obsoteljskem brez protestov staršev


Danes so v osnovnih in srednjih šolah pričeli izvajati samotestiranje na novi koronavirus, ki je po sprejetju novega vladnega odloka v minulem tednu dvignil precej prahu, tako pri nekaterih starših kot pri šolnikih.

A danes se je izkazalo, da je bila reakcija enih in drugih pretirana; učiteljstvo je praktično brez večjih težav izvedlo testiranja, hkrati pa se je izkazalo, da je staršev, ki temu dejansko nasprotujejo, velika, a očitno glasna manjšina, ki se meri v nekaj odstotkih.

Mi smo preverjali, kako je samotestiranje  zaživelo v osnovnih in srednjih šolah na Kozjansko-obsoteljskem ter širšem celjskem. Ta članek je o rezultatih na območju Celja. Podatke za konkretne šole Kozjansko-Obsoteljskega predstavljamo TUKAJ.

Nov vladni odlok, ki so ga v osnovnih in srednjih šolah pričeti izvajati z današnjim dnem, nalaga, da se morajo učenci trikrat tedensko samotestirati v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Samotestiranje je predvideno ob ponedeljkih, sredah in petkih, zanj pa morajo učenci v šolo prinesti soglasje staršev. Če je otrok danes prišel v šolo brez soglasja staršev za samotestiranje, mu je bila šola dolžna zagotoviti varno okolje ter starše pozvati, da nemudoma pridejo ponj. Otroci, katerih starši niso dali pisnega soglasja za samotestiranje v šolah, pa morajo od danes naprej izobraževanje opravljati na daljavo.

Učencem pripada 15 hitrih testov za samotestiranje na mesec, ki jih prevzamejo v lekarni. V primeru pozitivnega testa mora ravnatelj o tem obvestiti starše učenca. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj do rezultata PCR-testa učenca normalno nadaljujejo pouk, učenec pa mora biti do izvida testa v izolaciji. V primeru potrjene okužbe s PCR-testom, je razred napoten v karanteno. Med novimi ukrepi, ki so stopili v veljavo za šolarje, pa je tudi obvezno nošenje mask za vse učence, tudi za prvo triado.

Kako je potekalo samotestiranje na osnovnih in srednjih šolah na Celjskem, kolikšen delež otrok je bilo vključenih v samotestiranje in kolikšen se jih izobražuje na daljavo?

Prvi dan samotestiranj v šolah na Celjskem ni prinesel večjih težav, podatki s šol pa kažejo tudi, da so starši v večjem deležu podprli samotestiranje, ki so po besedah pristojnih nujni za ohranjanje odprtih šol, s potekom testiranja pa so bili zadovoljni tudi zaposleni.

Tako je denimo razredničarka prve triade ene izmed osnovnih šol s kozjansko-obsoteljskega je že dopoldanskih urah preko e-pošte starše obvestila:

“Spoštovani starši,

sporočam vam, da smo testiranje uspešno opravili. Pohvaliti moram učence, ker so prišli v šolo res dobro pripravljeni in brez težav opravili testiranje. Ponosna sem na njih! ?

Rada bi se vam zahvalila za sodelovanje in vam želim miren dan.”

V večini celjskih šol se je samotestiralo med 91 % in 97 % vseh učencev, le v posameznih šolah je bil ta delež med 62 % in 75 %, ampak to povečini v šolah, kjer je bilo v preteklosti veliko učencev prebolevnikov, na predmetni stopnji pa je že tudi nekaj cepljenih.

Se pa skoraj na vseh šolah se soočajo z nekaj starši, ki nasprotujejo ukrepom, samotestiranju, nošenju mask. Kot je za celje.info povedala vodja Aktiva ravnateljev Celjskih OŠ Marijana Kolenko, se z nekaj starši lahko tudi uspešno dogovorijo, nekaj staršev pa vztraja pri svoji odločitvi in jasno izraža svoje nestrinjanje tako, da otroke odvračajo od šole, da učiteljem in ravnateljem pišejo obširne obrazložitve o kršenju pravic njihovim otrokom, da otrokom ne dovolijo, da spoštujejo pravila obnašanja v skladu z ukrepi, grozijo s tožbami, predvsem pa nas vse utrujajo s svojimi videnji situacije.

Smo enotnega mnenja, da način komuniciranja, ki nam ga ti posamezni starši vsiljujejo, ni pravi način, saj otrokom sporoča, da ne smejo ali jim ni treba spoštovati avtoritet, da lahko počnejo po svoje, da ne čutijo sočutja do bolnih, predvsem pa, da so lahko neodgovorni,” opozarja Kolenkova. “Prav tako nekaj posameznih staršev pritiska na šole, da bi ravnali protizakonito in da ne bi šole spoštovale odlokov, okrožnic ter ukrepov, kar pomeni, da nas zavestno silijo v kršitve.”

Podatki o samotestiranjih s celjskih osnovnih šol:

Na I. OŠ Celje je samotestiranje opravilo 83,5 % na razredni stopnji ter 63, 5% na predmetni stopnji.

Na II. OŠ Celje se je na razredni stopnji samotestiralo 52 % učencev, na predmetni stopnji pa 55, 6 %. Trenutno na šoli nimajo ne okuženih učiteljev ne učencev.

Na OŠ Ljubečna se je na razredni stopnji samotestiralo 95 % ter predmetni stopnji 96 % učencev.

Na III. OŠ Celje se je na razredni stopnji samotestiralo 93 % učencev, na predmetni stopnji pa 98 % (od 161 učencev se le trije niso samotestirali). Na šoli imajo sicer tudi veliko prebolevnikov in cepljenih. Ob današnjem samotestiranju otrok noben izvid testa ni bil pozitiven.

OŠ Hudinja: razredna stopnja 92 % in predmetna stopnja 97 %. Za izobraževanje na daljavo se je torej odločilo samo 5 % vseh staršev. Ravnatelj Jože Berk ob tem pove: “Mnoge starše mlajših učencev je skrbelo, kako bodo lahko sami izvajali ta postopek. Več odpora kot samotestiranje pri starših vzbujajo zaščitne maske – težko razumejo, zakaj so potrebne pri pouku, ko učenci sedijo na svojih mestih in so v »mehurčku«. Zdaj, ko je samotestiranje se jim zdijo odprava zaščitnih mask pri pouku še bolj smiselna.” Trenutno sicer na šoli ni okužen nihče izmed zaposlenih, prav tako ni v karanteni noben razred. Glede okužb na današnji dan pa ne morejo posredovati podatka, ker je treba vsak morebitni pozitivni izvid na samotestiranju potrditi še s PCR testom.

OŠ Celje: Na razredni stopnji se je testiralo 92 % ter na predmetni stopnji 91 % učencev.

OŠ Frana Roša Celje: Na razredni stopnji se je testiralo74 % učencev ter na predmetni stopnji 68 % učencev.

OŠ Frana Kranjca: Na razredni stopnji se je testiralo 62 % ter na predmetni stopnji 56 % učencev.

OŠ Lava Celje: Na razredni stopnji se je ob trenutnem enem oddelku v karanteni testiralo 75 % učencev ter na predmetni stopnji 62 % učencev.

“V šolah, kjer so izraženi manjši odstotki samotestiranj, izpostavljamo, da je bilo v preteklosti kar veliko učencev prebolevnikov, na predmetni stopnji je tudi nekaj cepljenih. V teh dneh je po šolah tudi večje število odsotnosti otrok zaradi različnih razlogov: viroze, prehladna obolenja, manjše število po šolah je tudi okužb s covidom,” pove mag. Kolenko.

Trenutno je na celjskih osnovnih šolah okuženih 30 učencev, prav tako je v karanteni 18 oddelkov po šolah. Na treh celjskih šolah nimajo v karanteni nobenega oddelka, prav tako so brez okužbe otrok.

Na OŠ Glazija izobražujejo otroke s posebnimi potrebami, otroke z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirane in otroke z drugimi motnjami, zato je bilo pri njih več posebnosti in nepojasnjenih vprašanj in so na pobudo staršev izvedli izredni sklic Sveta staršev na temo ukrepov. Danes so tudi na OŠ Glazija prvič izvedli samotestiranje učencev, deloma v šoli in deloma doma iz objektivnih razlogov. “Današnje samotestiranje naših učencev je pokazalo, da razen učencev III. triade OŠ, učenci niso ustrezno spretni pri izvedbi testiranja in potrebujejo pomembno več časa, usmerjanje, vodenje in tudi pomoč. Testiranje je trajalo dlje, kot je bilo to splošno predvideno,” pove ravnateljica Nevenka Kus in dodaja, da staršem zaupajo da samotestiranje odgovorno opravljajo doma. Sicer je precej starejših otrok, ki obiskujejo posebni program, cepljenih. Trenutno imajo na šoli v izolaciji zaradi okužbe dva zaposlena, v karanteni pa tri učence zaradi visokorizičnega stika. Vsi oddelki se izobražujejo v šoli. Od septembra do zdaj so imeli v karanteni tri oddelke in dve skupini otrok (1/2) oddelka.

Srednje šole:

Na I. gimnazija v Celju je tistih, ki se morajo samotestirati, le 195, kar je od 860 približno 23 %. Ostali so torej prebolevniki in cepljeni. Dodajajo, da pouka na daljavo ne bodo izvajali, saj srednje šole tega niso obvezane zagotoviti. Poskusno samotestiranje so, zaradi dobro izdelanega protokola, kljub zapleteni strukturi šole (ob splošnih gimnazijcih in klasikih imamo tudi glasbenike in športnike, ki imajo precej drugačen urnik oz. razpored dnevnih aktivnosti), izvedli brez večjih težav. Kot pove ravnatelj I. gimnazije v Celju dr. Anton Šepetavc, so dijaki in starši zelo razumevajoči in potrpežljivi. Posameznikov, ki izražajo nejevoljo in nestrinjanje s tem ukrepom pa lahko preštejejo na prste ene roke. Trenutno v karanteni ni noben razred, niti dijak. Na I. gimnaziji v Celju imajo okužbo le pri enem od profesorjev.

S Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje so nam sporočili, da je delež dijakov, ki se v šoli samotestirani oz. se šolajo na daljavo podoben kot pri drugih srednjih šolah. Pravijo, da z izvajanjem ukrepa ni bilo večjih težav, saj so se dobro pripravili na samotestiranje. Dodajajo sicer, da so se soočili tudi z redkimi nasprotovanji, vendar so se s pogovorom ter predstavljenimi dejstvi uspeli dogovoriti. Na šoli je sicer trenutno okužen en učitelj, en oddelek pa je v karanteni (na šoli je 10 oddelkov). Prvi dan samotestiranja ni bila potrjena nobena okužba.

Ravnatelji vseh šol Šolskega centra Celje ne poročajo o zapletih pri izvedbi samotestiranja dijakov v šoli. Na ŠCC ocenjujejo, da se je v oddelku testiralo od 15 % do 60 % dijakov, odvisno od števila dijakov, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Tudi na ŠCC je nekaj posameznikov, ki se ne želi samotestirati, zato se bodo izobraževali na daljavo. Vendar se bodo morali izobraževati sami, saj šole ne bodo organizirale pouka na daljavo. Na vseh šolah ŠCC so med današnjim testiranjem odkrili enega pozitivnega dijaka. V karanteni je trenutno 12 od 121 oddelkov. Okužen je en učitelj.

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje so s samotestiranjem pričeli že pred časom. Dijaki višjih letnikov namreč dnevno odhajajo na praktični pouk v klinično okolje, kjer morajo izpolnjevati PCT pogoj. Tako so se danes v šoli prvič samotestirali le dijaki nižjih letnikov, testiranje pa je potekalo brez težav. Prav tako danes niso odkrili okužb med dijaki. Na SZŠ imajo trenutno v karanteni pet razredov, v izolaciji je pet učiteljev. Na šoli dobro sodelujejo tudi s starši, saj se vsi zavedajo, da epidemijo lahko premagamo s skupnimi močmi.

Na Gimnaziji Celje – Center so imeli danes pouk za vse dijake na daljavo zaradi izvedbe t. i. pedagoškega dne. Na GCC se bodo tako dijaki samotestirali šele v četrtek oz. petek.

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje prvi dan samotestiranja niso potrdili nobene okužbe med dijaki. Tesiranje je sicer potekalo mirno v skladu z dogovorom. Ob tem se je ravnatelj Iztok Leskovar zahvalil vsem dijakom, staršem in delavcem šole za mirno, dostojno in odgovorno dejanje.

Tudi nekaj manjših in mirnih protestov pred osnovnimi šolami v Celju

Danes so s policijske uprave Celje sporočili, da so danes zabeležili nekaj zbiranj staršev pred štirimi celjskimi osnovnimi šolami, ki so na miren način izkazali nestrinjanje z samotestiranjem v šolah.  Poleg osnovne šole Lava so v Celju “protesti” proti novemu vladnemu odloku za šole potekali še na treh lokacijah. Kršitev javnega reda in miru v nobenem primeru niso zaznali.

Na območju Obsotelja in Kozjanskega tovrstnih zbiranj niso zaznali.

Samotestiranje v šolah zagotvo razdvaja starše, a odstotek staršev proti novemu vladnemu odloku je zelo majhen, so pa družabna omrežja tudi v znamenju stahov, da bi testiranje mlajšim otrokom povzoročilo travmo. Stroka trdi, da samotestiranje učencem ne more pustiti ne zdravstvenih ne psiholoških posledic. Kot je sinoči za Odmeve poudaril klinični psiholog dr. Aleksander Zadel, travmatične posledice otrokom lahko kvečjemu pusti neodgovorno obnašanje staršev. Oglejte si del njegove strokovne razlage.

Takoe pa so pripravili video za pomoč učencem, kako naj izvajajo samotestiranje s hitrim antigentskim testom.

 

Šole s Kozjanskega in Obsotelja danes še brez podatkov

Za podatke, koliko učencev se je samotestiralo v šolah, v kolikšnem deležu beležijo šolanje od doma ter kako je minil prvi dan samotestiranj, smo povprašali tudi osnovne in obe srednji šoli na območju Obsotelja in Kozjanskega, vendar nam podatkov danes še niso poslali. Upamo, na njihovo boljšo ažurnost jutri, ko pripravimo še poročilo o prvem dnevu samotestiranj na kozjansko-obsoteljskem območju.

E. Š.