Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Šentjurju dobili učilnico na prostem ter kot simbol mladim prijazne občine zasadili lipo


V Šentjurju so namenu simbolno predali urejeno in posodobljeno učilnico na prostem pri OŠ Franja Malgaja Šentjur, v sklopu katere je prostor našel tudi spomenik Franju Malgaju in žrtvam NOB.

Istega dne je bila pri mostu čez Pešnico pri Mestnem trgu zasajena lipo, ki jo je Občina Šentjur dobila v dar ob uspešni ponovni pridobitev certifikata Mladim prijazna občina.

Improvizirano nadomestila urejena učilnica na prostem

Občina Šentjur je z investicijo v učilnico na prostem uredila prostor za učenke in učence, ki jim je košček narave ob šoli zelo ljub. Obenem je bil v prostor primerno umeščen tudi tudi spomenik Franju Malgaju, po katerem šola nosi ime, in žrtvam NOB. Na mestu prvotne postavitve namreč nastaja novo krožišče s podhodom, z ustreznim projektom pa je bilo oboje uspešno izvedeno. Čeprav smo že v jesenskem času in bo zelena učilnica v naravi zaživela v naslednji pomladi, je bil datum izbran z namenom. “Ravno danes namreč mineva natanko 65 let, odkar je bil spomenik prvotno odkrit, torej leta 1956, ko je bil to za Šentjur zelo velik dogodek. Ko bo izvedeno še krožišče s podhodom, ki bo olajšal vaše delo in prometno varnost,  bo celota lahko zaživela v polnosti,” je med drugim povedal župan Šentjurja mag. Marko Diaci.

Pri OŠ Franja Malgaja so se že v preteklosti s pridom posluževali improvizirane učilnice na prostem, ko so si na zelenem območju med drevesi postavili lesene mize in klopi. Po besedah ravnatelja Jureta Radiška in učencev je to prostor, v katerem se izjemno dobro počutijo, se sprostijo in lažje razmišljajo. Ponosni pa so tudi na tradicijo in veseli umestitve spomenika Franju Malgaju in žrtvam NOB na prenovljeno lokacijo, tik ob šoli. “To je naša skupna dediščina in zgodovina. Spomenik naj ne bo le nek objekt, mimo katerega hodimo in se ga ne zavedamo, v učilnici na prostem se bodo učenci z njim srečevali, spoznavali zgodovino in ohranjali vrednote. Tako bo preteklost dala roko prihodnosti, kar so naši mladi,” je zbrane obiskovalce nagovoril ravnatelj.

Prvič ob novem spomeniku je sledila komemoracija, za katero program vsako leto pripravijo mentorice in učenke ter učenci šole. Preplet glasbenih inštrumentov, recitala in petja s simbolno bogato vsebino so izvedli Aljaž Pečnik, Layla Močnik, Isabella Žafran, Tara Turnšek, Ela Vita Kolar, Tajda Kolar, Zala Filej in Urška Ula Dobnik, pod mentorstvom Jasne Zupanc in Polone Pišek.

Pozdravil jih je tudi predsednik šentjurskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Ivo Dvoršak, ki se je občini in županu zahvalil za posluh pri skrbnem ravnanju s spomeniki, ki simbolizirajo skupno zgodovino, ki je privedla do samostojne Republike Slovenije.

(foto: Jure Godler)

Učilnica na prostem se nahaja za OŠ Franja Malgaja Šentjur, ob cesti v zgodovinski Zgornji trg. Že predhodno je bilo to deloma parkovno območje z zelenimi površinami in nekaj drevesnimi zasaditvami. Želja je bila, da se te površine ohranijo, hkrati pa prenovijo v sodoben uporabni zunanji prostor, ki bo učenkam in učencem nudil različne možnosti. Hkrati ureditev predstavlja tudi prireditveni prostor v območju med spodnjim sodobnim Ipavčevim kulturnim centrom Šentjur ter zgodovinskim Zgornjim trgom z ohranjeno Ipavčevo hišo in obnovljenim vrtom. Tako vsebinsko in vizualno dopolnjuje to območje, ki ga urejamo tako, da bi kar najbolj ohranili njegovo dediščino in nudili obenem uporabnikom prijazne površine.

V sklopu ureditve učilnice je bila izvedena vsa zunanja ureditev s pripadajočo infrastrukturo. Tako so bili v obstoječih naklonih narejene izravnave v ploščadi. Za dostop je urejeno stopnišče, izdelana sta dva niza lesenih elementov za sedenje, ki sta zasnovana polkrožno. Mimo je speljana urejena pešpot med dvema sprehajalnima potema. Deloma se je prenovila in dopolnila drevesna zasaditev. V sklop učilnice pa je umeščen tudi spomenik Franju Malgaju in žrtvam NOB.

Nova ureditev učilnice na prostem prinaša tudi manjšo obremenitev s hrupom, dodatno ozelenitev z naravnim senčenjem, vizualno razširitev, možnost izvedbe pouka v dopoldanskem pouku in kotiček za sprehajalce.

V sklopu učilnice na prostem pri OŠ Franja Malgaja Šentjur je na novo umeščen tudi spomenik Franju Malgaju in žrtvam NOB, ki je bil zaradi krožišča in podhoda v izgradnji začasno odstranjen iz prvotne lokacije. Na ploščadi pred osnovno šolo, ki je bila za namene krožišča porušena, je bil v Šentjurju prvotno postavljen natanko v teh dneh pred 65. leti, konec oktobra 1956. Gre za avtorsko delo akademskega kiparja Cirila Cesarja iz Mozirja. V času urejanja učilnice je bil spomenik pod nadzorom restavratorske stroke ustrezno očiščen in zaščiten.

Pogodbena vrednost ureditve učilnice na prostem pri OŠ Franja Malgaja Šentjur je znašala slabih 80.000 evrov, od tega je strošek prestavitve, obnove in nove postavitve predstavljal nekaj manj kot 20.000 evrov.

Posadili lipo, ki jo je občina prejela ob ponovni pridobitvi certifikata Mladim prijazna občina

Istega dne so pri mostu čez Pešnico pri Mestnem trgu v Šentjurju zasadil lipo, ki jo je Občina Šentjur dobila v dar ob uspešni pridobitvi certifikata Mladim prijazna občina, kar je šentjurski občini uspelo že tretjič zapored. Gre za priznanje “samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih”S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila, predvsem na področjih: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Lipo so zasadili župan mag. Marko Diaci, podžupanja Silva Koželj, sodelavke iz Oddelka za družbene dejavnosti ter predstavniki Komisije za mlade in mladinskih društev v občini. Lipo so pomagali zasaditi še Albina Karmuzel, Anja Podkrajšek, Aleksandra Gradišnik, Tatjana Lesnika in Miha Oman.

(foto: Občina Šentjur)