Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V letošnjem letniku uvajanja za duhovniški poklic v Šmarju pri Jelšah pet udeležencev


Župnija Šmarje pri Jelšah je kot edina župnija v Sloveniji od leta 2019 zadolžena za izvajanje propedevtičnega letnika, programa za uvajanja kandidatov v duhovništvo. V tretjem letu izvajanja so v program sprejeli pet kandidatov.

Propedevtični letnik je integralni del vzgoje za duhovništvo, obdobje, ko lahko kandidati preverijo in utrjujejo svojo določitev za duhovništvo, spoznavajo samega sebe in postavljajo temelje duhovnemu življenju. Program predstavlja pripravo za duhovništvo še pred fakultetnim študijem, vanj se vključijo tisti, ki imajo pogoje za vpis na nadaljnji študij za opravljanje duhovništva. »Ni pa to prvi pogoj. Prvi  pogoj je, da so poklicani od Boga, poklicani za duhovništvo,« pravi vodja programa  in duhovni pomočnik v župniji dr. Janez Kozinc.

Program sloni na štirih področjih. Po besedah dr. Kozinca prevladuje delo na človeškem zorenju in sobivanju. Preostala področja predstavljajo tudi duhovna poglobitev, študij ter kot četrto področje pastoralno delo. Dr. Kozinc razlaga: »Program je namenjen temu, da bi fantje preverili svojo poklicanost. Ne sami, ampak v skupnosti s spremljevalci, kajti imamo tudi duhovnega spremljevalca, ki nas obišče enkrat tedensko. Naše delo torej vpliva, da udeleženci preverijo svojo poklicanost in svoje motivacije. Pričnemo brati tudi Sveto pismo, ga premišljevati, skupaj molimo, vstopamo na pastoralno delo, torej vstopamo tudi na karitativno delo s starejšimi, pomoči najbolj potrebnimi, srečujejo se z mladimi, tudi srednjo generacijo. Skozi progra

V šmarski župniji tudi letos v propedevtičnem programu usposabljajo skupino pripravnikov za duhovnike.

m tako fantje dobijo izkušnjo ob tem preverjanju, po drugi strani pa je letnik namenjen tudi temu, da fantje gradimo trden odnos z Bogom, predvsem pa da skušamo človeško rasti. Fantje so na teh področjih kot v nekakšnem manjšem laboratoriju. Spoznavajo svoje talente, kako reagirajo v odnosih, kaj jih v družbi zmoti. Velik poudarek dajemo skupnosti in občestvu, v naše delo pa vključujemo tudi druge vzgojitelje, sestre, pričevalce.«

Tudi v času epiemije v Šmarju pri Jelšah ostali in nemoteno izvajali program

Program, ki so ga v Šmarju pri Jelšah kot novost pričeli izvajati pred dvema letoma, dr. Kozinca izkazal za uspešnega, kajti kot so skupaj s sodelujočimi vzgojitelji v ekipi ocenili, gre za pozitiven odgovor glede na raznolikost fantov, ki so zaslutili poklic v duhovništvo, se pa glede na izkušnje  lotevajo tudi izboljšav in sprememb. O sadovih dosedanjega dela sicer pravi: »Gotovo je prvi sad to, da smo ustvarjali, živeli kot občestvo, Cerkev v malem. Zaprtje občin in regij so nas k temu še dodatno nagnile. V tem času niso ostale skrite lepe plati naših osebnosti, kakor tudi ne tiste težavnejše, ki smo se jih učili sprejemati in v kakšnem delu tudi preoblikovati. Drugi sad je poglobitev odnosa z Bogom, učenja iznajdljivosti, novih poti organiziranja pomoči potrebnim, kateheze mladih. In ne nazadnje, smo se tudi učili in nekaj naučili in dobili novo izkušnjo o sebi, o Bogu, o bližnjemu.«

 Letos se v  programu izobražuje pet udeležencev, v preteklih dveh letih so beležili skupno enajst vpisov, izmed teh jih devet nadaljuje priprave za duhovništvo.  Dr. Kozinc ob tem poudarja, da se uspešnost programa ne more meriti po tem, koliko udeležencev se potem dejansko odloči za nadaljnjo pot v duhovništvo, pač pa je to v prvi vrsti preverjanje svoje poklicanosti motivacije in da četudi se zgodi, da se sodelujoči potem ne odloči za duhovniški poklic, pridobi pozitivno izkušnjo osebnostnega in duhovnega zorenja.

S propedevtičnim letnikom v Šmarju pri Jelšah pričenjajo konec septembra. Udeleženci programa bivajo v prostorih šmarske župnije in delujejo po dnevnem redu, ki se od tedna do tedna razlikuje. Poleg skupnih vsebin imajo prosti čas, spodbujajo tudi športno udejstvovanje, fizično delo, skupaj tudi kuhajo … Nekajkrat v letu pa lahko za krajše obdobje zapustijo šmarsko župnijo.

Po opravljenem letniku kandidati, ki želijo postati duhovniki, nadaljujejo študij na teološki fakulteti, sočasno pa se usposabljajo tudi v Bogoslovnem semenišču.

Župnija Šmarje pri Jelšah je kot edina župnija v Sloveniji zadolžena za izvajanje propedevtičnega programa.

Pripravniki, ki delujejo v programu propedevtičnega letnika v Šmarju pri Jelšah, so tudi s krajem zelo dobro povezani. Dr. Kozinc  pravi, da je v kraju prijetno delati, da so farani treh far, ki so iz Šmarja oskrbovane in tudi okoliški ljudje skupino zelo dobro sprejeli, da jim marsikdaj prinesejo tudi dobrote. Poprosil nas je, da se ob tej priložnosti vsem faranom in okoliškim prebivalcem v njegovem imenu  zahvalimo.

E.Š.