Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Župan Čakš v Šmarju ministra Vizjaka pocukal za rokav glede čistilne naprave v Šentvidu. Tudi o poplavni varnosti


V sklopu vladnega obiska v občinah savinjske regije se je v Šmarju pri Jelšah mudil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Županu Matiji Čakšu je predstavil možnosti sofinanciranja projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe ter predstavil nekaj drugih okoljsko-prostorskih izzivov v regiji.

Reportažo o obisku predstavnikov Vlade RS na Kozjanskem in Obsotelju si lahko ogledate TUKAJ

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je ob delovnem obisku v Šmarju pri Jelšah dotaknil nekaj najpomembnejših izzivov, ki čakajo ministrstvo v savinjski regiji, pa tudi občini Šmarje pri Jelšah.

Kot je povedal minister, trenutno med največje izzive na Celjskem spadajo sanacija onesnažene zemljine okoli štirih celjskih vrtcev, kar naj bi bilo opravljeno še letos, v Celju pa med drugim čaka še sanacija odložene zemljine ob želežniski progi.

Dodal je, da zelo pomembne projekte predstavljajo tudi tudi urejanja vodotokov. Med temi je eden tudi v Šmarju pri Jelšah, in sicer gre za projekt prestavitve potoka Barbara. Vizjak je temu dodal, da je ministrstvo znatno povečalo sredstva za vzdrževanje vodotokov in večje investicije v poplavno varnost.

“Danes sva z županom govorila o manjših projektih odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zagotavljanja pitne vode, kar bomo storil v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost. Sredstva bomo sedaj razpisali tudi za manjše sisteme, s čimer bomo financirali zlasti projekte, ki že imajo gradbeno dovoljenje. Spodbujamo tudi projekte v območju nature, torej v naravovarstvenem območju,” je povedal minister.

Dodal je še, da bo treba postopoma opuščati uporabo premoga, ob tem pa je treba tudi razmišljati o novih zanesljivih virih proizvajanja električne energije v naslednjih 10 do 15 ali celo več letih.

Župan Čakš pri udejanjanju velikih projektov računa na pomoč ministrstva

Župan Šmarja Matija Čakš pa je povedal, da občina trenutno črpa sredstva za sanacijo plazov, prav tako pa si v tem obdobju prizadevajo za sofinancerska sredstva za izgradnjo čistilne naprave Šentvid – Grobelno. “Verjamem da je današnji sestanek obrodil določene pozitivne rezultate,” je dejal Čakš.

Šmarski župan je nato povedal še nekaj več o čistilni napravi in drugih projektih na širšem Šmarskem. Glede čistilne naprave je dejal, da gre za čistilno napravo velikosti 1500 enot, ki bi zavzela celotno naselje grobelno in Šentvid pri Grobelnem ter kanalizacijski sistem vse do naselja Šentvid. “Sama investicijska vrednost je okoli 4 milijone evrov, upamo pa tudi na sofinancerski delež Ministrstva za okolje in prostor, ostalo bi pokrila občina,” je povedal in dodal, da je časovni rok izvedbe odvisen od tega, ali bo občina dobila finančna sredstva, ki so na vidiku, a se še ne ve kdaj bodo odobrena. Čakš računa da bi se to lahko zgodilo še letos.

Glede poplavne varnosti pa je župan Čakš dejal, “Morete vedeti, da smo z Ministrstva za okolje, preko direkcije za vode, pridobili 1.077.000 evrov za prestavitev potoka. Za vse ostale projekte, kar se tiče suhih zadrževalnikov za protipolavno varnost samega centra kraja, pa načrtujemo in verjamemo, da bomo sredstva dobili sofinancirana s strani ministrstva.”

Župan se je dotaknil še 3. razvojne osi, saj, kot je povedal, “če želimo razvijati Obsotelje in Kozjansko, nujno potrebujemo cestno infrastrukturo, ki bo vsem omogočila hitrejšo cestno povezavo. Tudi za naše gospodarske družbe ki se razvijajo rabimo večje in boljše cestne povezave, kar bo skupaj omogočilo hitrejši razvoj našega območja. K temu bo pomembno prispevala tudi obvoznica Šentjur.”

Na srečanju se je župan ministru še zahvalil za zelo dobro sodelovanje z ministrstvom, predvsem na področju urejanja vodotokov in sanacije plazov v občini.

D.K.