Utrinki z vladnega obiska v občinah Kozjanskega in Obsotelja (foto, video)

14. 9. 2021 18:25

V ponedeljek in torek so občine v Savinjski regiji v okviru vladnih regijskih obiskov gostile ministre vlade. Srečanje so predstavniki vlade pričeli z delovnim posvetom v Termah Olimia, nato so sledili ločeni programi predsednika vlade in ministrov. Srečali so se s predstavniki podjetij, zavodov, občin, šol, gasilskih društev in drugih deležnikov v lokalnem okolju.

Glavnina obiskov se je odvijala danes, ko člani vlade svoj delovni obisk pričeli na delovnem posvetu v Termah Olimia, nato so sledili ločeni obiski predsednika vlade ter ministric in ministrov po posameznih občinah.

Že zjutraj sta predsednika vlade Janeza Janšo pred termami sprejela župan Občine Podčetrtek Peter Misja in direktor term Florjan Vasle.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je v Šmarju pri Jelšah na omizju s temo o načrtu za okrevanje in odpornost gospodarstva ter aktualnih razpisov srečal s podjetniki Obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah. Sledil je še popoldanski posvet v Aninem dvoru v Rogaški Slatini, kjer je predstavil program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja. Na posvetu so sodelovali tudi župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič, direktor Direktorata za regionalni razvoj mag. Grega Kordež in dr. Robert Drobnič iz sektorja za račrtovanje regionalnega razvoja. Župani občin, podjetniki in ostali deležniki so ministru podali tudi predloge, kako sami vidijo razvoj obmejnih območij in poslovnih priložnosti v njih.

V Podčetrtku pri Prostovoljnem gasilskem društvu Sela-Verače-Virštanj se je mudil minister za obrambo Matej Tonin. Šolska ministrica Simona Kustec je obiskala Osnovno šolo Podčetrtek ter si v Pristavi pri Mestinju ogledala izgradnjo novega prizidka vrtcu in podružnično osnovno šolo. Obisk je nadaljevala v občini Šentjur z ogledom podružnične Osnovne šole Kalobje in Šolskega centra Šentjur.

V Bistrici ob Sotli se je na srečanju z županom Franjem Debelak že zjutraj mudil minister za okolje mag. Andrej Vizjak, ki se je seznanil s projektom izgradnje novega vrtca in telovadnice. Po sestanku je dejal, da bo ministrstvo podalo predlog za umestitev projekta na seznam strateških investicij države, s čimer bi zagotovili celotno financiranje projekta. Kot je po srečanju še dejal župan Franjo Debelak, je beseda tekla tudi o razvoju obmejnih območjih, ki delujejo pod varstvenimi režimi, kot denimo Natura 2000 ali Kozjanski park. Dejal je, da si želijo, da bi država na razpisih za projekte za ta območja dodelila dodatne točke, saj so ta območja v marsičem prikrajšana običajnega gospodarskega razvoja.

V dopoldanskih urah je mag. Andreja Vizjak obiskal še Šmarje pri Jelšah. Županu Matiji Čakšu je predstavil možnosti sofinanciranja projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodooskrbe, poudarek pogovora je bil na izgradnji kanalizacijskega sistema za naselji Šentvid in Grobelno ter čistilne naprave na Grobelnem. O obisku ministra Vizjaka v Šmarju pri Jelšah pišemo tukaj.

V Rogaški Slatini se je z županom mag. Brankom Kidričem sestal kulturni minister Vasko Simoniti. Z županom Rogatca Martinom Mikoličem sta gostila tudi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca. Beseda je tekla o naložbah v cestno infrastrukturo. Minister je obiskal tudi župana Šentjurja mag. Marka Diacija. Na policijski postaji v Šentjurju pa so gostili Aleša Hojsa.

V Šentjurju na srečanju načelnikov upravnih enot se je mudila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban.

Kje so se še mudili ministri danes?

Minister za obrambo Matej Tonin se je sestal še s predstavniki Gasilske zveze Žalec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa se je seznanil z delom celjske policijske uprave ter policijskih postajah Laško in Žalec.

Minister za okolje mag. Andrej Vizjak je popoldne obiskal še celjski vrtec Zarja, kjer si je ogledal sanacijo tamkajšnje onesnažene zemljine.

Minister za finance Andrej Šircelj je obiskal celjski Simbio in Tehnopark, sprejeli so ga tudi na celjskem finančnem uradu ter v Razvojni agenciji Savinjske regije.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič se je mudil na Višjem sodišču v Celju, na Regionalni gospodarski zbornici Celje ter na Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni Celje.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je obiskal Mlekarne Celeia ter hmeljarsko kmetijo.

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec se je mudil še pri županih občin Celje, Polzela in Šmartno ob Paki, minister za kulturo Vasko Simoniti pa pri županuv  Šempetru v Savinjski dolini, kjer si je ogledal tudi antično nekropolo.

Premier Janez Janša se je srečal z župani občin Zreče, Celje, Velenje in obiskal Škofijo Celje.

Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal Psihiatrično bolnišnico Vojnik ter Zdravstveni dom Nazarje. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa se je mudil v Domu Lipa v Štorah, v Domu Sv. Jožefa Celje in v Centru za socialno delo Celje.

Regijski obisk se je zaključil na javni tribuni o razvoju Savinjske regije na Celjskem sejmu, o kateri bomo še poročali.

Jutri bomo podrobneje poročali tudi o posvetu gospodarskega ministra Zdravka Počivalška o program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, pa tudi o obisku ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija v Rogaški Slatini.

Fotoutrinki z obiskov vladnih predstavnikov Kozjanskega in Obsotelja:

/

Anketa: zadovoljstvo z državnim vlaganjem v lokalno okolje

Sodelujte v naši anketi kako ste zadovoljni z investicijami in pomočmi te vlade lokalnemu okolju ter na katerih področjih bolj in na katerih manj …
Create your own user feedback survey

E.Š., L.Č.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X