V Kozjem s slavnostno sejo obeležili dvakratni občinski praznik (foto, video)

7. 6. 2021 18:30

V večnamenski dvorani Kozje so v petek popoldne priredili slavnostno sejo Občine Kozje s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem za leti 2020 in 2021, županja Milenca Krajnc pa je ob tem povzela še občinske dosežke zadnjega dvoletnega obdobja.

Občina Kozje svoj občinski praznik obeležuje 15. aprila, vendar Kozjanom situacija povezana z ukrepi pred širjenjem okužbe z novim koronavirusom že dve leti ni dopustila priprave slavnostne seje. Letos so praznično vzdušje občanom približali z virtualno prireditvijo, po sprostitvi ukrepov pa so lahko pripravili še slavnostno sejo, na kateri so v družbi večine županov sosednjih in drugih kozjanskih in obsoteljskih občin, predsednikov krajevnih skupnosti, pripadnikov društev in predstavnikov drugih institucij počastili nagrajence lanskega in letošnjega leta.

Tudi županja Milenca Krajnc je uvodoma nekaj besed namenila življenju v občini v času pandemije. Dejala je, da jim je nova situacija v času pandemije pokazala, kako pomembna je organiziranost družbe in medsebojnega sodelovanja, ki je omogočilo, da je lahko življenje v občini normalno teklo. Izpostavila pa je tudi, da pandemija ni okrnila občinskih naložb, saj je bilo v zadnjih dveh letih veliko postorjenega.

Občina je zaključila triletni projekt agromelioracije na območju komasacije Gubno, pridobili so celostno prometno strategijo, obnovljenih je bilo okoli 5 kilometrov lokalnih cest na relacijah Gubno–Marof, Lesično–Pilštanj, Osredek–Kerinov križ, Veternik–Kračica,  Komar–Zdole in Bobovec–Hladin in Stari trg–Lovska koča. Dodatne ureditve so bile deležne avtobusne postaje, skupaj z državo pa so poskrbeli za preplastitev regionalke na območju Podsreda–Kozje in Kozje–Lesično, v sklopu tega sta bili urejeni tudi krožišči v Lesičnem in Kozjem, občina pa je poskrbela za ureditev njihove sredice. V Dobležičah in Lesičnem sta bila sanirana zemeljska plaza in urejeni lokalna in dovozna cesta. V Lesičnem so poskrbeli za izgradnjo kanalizacijskega sistema ter sočasno pripravili sistem za optično in vodovodno omrežje. Pri gradu Podsreda so poskrbeli za celovito obnovo vodohrana. Za protipoplavno zaščito so na reki Bistrici so uredili mehki jez.

Obsežen sklop predstavljajo tudi obnove trških in drugih pomembnih objektov. Kobejevo hišo v trgu so energetsko sanirali, delne obnove so izvajali na zdravstvenem domu, obnovitvena dela so izvajali na osnovni šoli, pokopališčih na Bučah in Dobležičah, cerkvah na Bučah in nad Podsredo. Investirali so v nabavo gasilskih vozil za gasilce v Kozjem in za PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje. Na področju turizma je županja izpostavila ureditev nastanitvenih kapacitet na gradu Podsreda ter ureditev turistično-informacijske točke z zaposlitvijo turističnega informatorja. Tudi starejši so se veselili pomembnih pridobitev. Za boljšo dostopnost javnih institucij za starejše so pristopili k projektu izvajanja brezplačnih prevozov v okviru mreže Prostofer, za kar so zagotovili tudi avtomobil. Pridobili pa so tudi projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo doma starejših, ki ga nameravajo odpreti do leta 2023.

V imenu občin na Šmarskem je Kozjane nagovoril župan Podčetrtka Peter Misja.

Med večjimi investicijami tega leta so v teku izgradnja povezovalnega vodovoda na Osredku pri Podsredi ter rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika na Starih Ključicah. V tem času so zaključili z ureditvijo površin v športnih parkih, izvaja se rekonstrukcija regionalne ceste Podsreda–Brestanica, na igrišču nameravajo preurediti atletsko stezo, na gradu Podsreda bodo uredili interpretacijski center, v planu so še obnova in ureditev ambulant v zdravstvenem domu.

Županja je občinske dosežke v zadnjih dveh letih strnila še z dvema pomembnima priznanjema. V letu 2019 je občina pridobila srebrni certifikat razvojne odličnosti, v lanskem letu pa so se razveselili  nagrade Jakob in naziva ambasadorjev inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in programov na gradovih in dvorcih.

Slavnostna sejo namenili občinskim nagrajencem

Na slavnostni seji so se s podelitvijo priznanj in nagrad končno lahko tudi s stiskom roke zahvalili občinskim nagrajencem obeh zadnjih let.

Za leto 2020 je zlati grb občine prejel podjetnik Franc Mlakar, lastnik več podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo oken, vrat in ostalega stavbnega pohištva, sistemi daljinskega ogrevanja, investiral pa je tudi v prvo avtopralnico v Kozjem. Srebrni grb so podelili Franciju Černelču, steklarju in vsestranskemu umetniku iz Bistrice ob Sotli. Z bronastim grbom so se zahvalili podjetju Makop d.o.o. iz Domžal, ki v proizvodnem obratu v Kozjem zaposluje nekaj deset domačinov. Denarni nagradi sta šli v roke Gobarskega društva Kozjansko in Tenis kluba Kozje.

Občinski nagrajenci leta Občine Kozje za leto 2020.

Letos je občina podelila dve priznanji in dve denarni nagradi. Najvišje priznanje, zlati grb občine je prejel Kozjanski park, ki na območju petih občin nadvse uspešno uresničuje poslanstvo ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine. Zaslužen je, da se obsoteljsko območje v svojih delih umešča med visoko cenjena varovana območja kot so Natura 2000 in  biosferni rezervat pod zaščito Unesca. Izpostavili so, da je Kozjanski park v 40 letih delovanja postal sinonim za celotno Kozjansko in Obsotelje ter v nadaljevanju predstavili še nekaj dosežkov javnega zavoda pri varovanju naravne in kulturne dediščine, ureditvi turistične infrastrukture in vzpostavitvi zglednega sodelovanja v lokalnem okolju.

Srebrni grb je prejel ravnatelj kozjanske osnovne šole in vrtca Roman Gradišek, izredno dejaven tudi na športnem področju. Je predsednik Športne

Letošnji občinski nagrajenci z županjo Milenco Krajnc in predsednikom komisije za volitve in imenovanja Francem Žlenderjem

zveze Kozje, dolgoletni vodja teniške sekcije ter prireditelj več športnih dogodkov v občini.

Denarni nagradi so podelili župniji Buče za doprinos pri obnovi župnijske cerkve Sv. Petra in župnišča ter Dramski skupini Kozjanski rog, ki letos obeležuje pet let delovanja. Domačini in tudi v mnogih drugih slovenskih krajih, kjer so gostovali, so si jo zapomnili predvsem po veseloigrah, ki prikazujejo dogajanje v domačem kraju v preteklih obdobjih.

Kratki insert nagovora županje Milence Kranjc, insert nastopa devetošolk Ane Ploštajner in Nine Senica ter posnetek zahvale v imenu občinskih nagrajencev, ki jo je izrekla Mojca Kunst, direktorica Javnega zavoda Kozjanski park pa si lahko ogledate v priloženem videu.

 

Vabljeni k ogledu fotogalerije:

/

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X