V Kozjem občinski praznik obeležili z virtualno proslavo (video)

16. 4. 2021 11:57

Občina Kozje, ki je včeraj praznovala svoj občinski praznik, je bila zaradi pandemije novega koronavirusa že drugo leto zapovrstjo prikrajšana običajnega praznovanja. Tega so nadomestili z virtualno proslavo, na kateri je županja Milenca Krajnc izpostavila ključne dosežke občine med obema praznikoma, predstavili pa so tudi izjemen doprinos, ki ga občini dajejo občinski nagrajenci.

Županja Milenca Krajnc je občane in drugo zainteresirano javnost preko videoposnetka pozdravila iz svoje občinske pisarne in uvodoma izpostavila, da občina zopet ne more izvesti običajnega praznovanja s številnimi športnimi prireditvami in slavnostno sejo s podelitvijo priznanj in nagrad občinskim nagrajencem, pač pa so se trenutnim razmeram prilagodili z virtualno proslavo.

Nadaljevala je z opisom občinskih naložb med obema praznikoma, nekaterih zaradi ukrepov povezanih s pandemijo še niso mogli predati namenu. Med drugim je izpostavila sofinanciranje nabave društvenega vozila za PGD Kozje, agromelioracije na območju komasacije Gubno, energetsko sanacijo Kobejeve hiše v trgu ter obnove fasad nekaterih drugih trških stavb v Kozjem in Podsredi. Na cestnem področju so zgradili in obnovili ceste na območju Veternik–Kračica,  Komar–Zdole in Bobovec–Hladin, dodatne ureditve so bile deležne avtobusne postaje, skupaj z državo pa so poskrbeli za preplastitev ceste v izmeri 1,8 kilometra proti Lesičnem. Sanirali so še nekaj plazov, uredili približno 2 kilometra vodovoda na območju Osredka pri Podsredi, obnovitvena dela so izvajali na osnovni šoli, pokopališču na Bučah in Dobležičah, cerkvah na Bučah in nad Podsredo.

Občinska pridobitev lanskega leta je tudi izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo doma starejših.

Na turističnem področju je županja izpostavila ureditev prenočitvenih kapacitet na gradu Podsreda in vključevanje lokalnih ponudnikov v turistični produkt, prav zdaj na gradu poteka ureditev centra za interpretacijo. Na področju oskrbe starejših je občina uspela pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo doma starejših ter vzpostaviti mrežo z devetimi prostovoljnimi vozniki, ki so jim za prevoze starejših zagotovili tudi avtomobil.

Zlati grb občine Kozjanskemu parku, ki v svojem delu predstavlja sinonim za Obsotelje in Kozjansko

Z opisom doprinosa v občinsko dogajanje so predstavili tudi občinske nagrajence. Letos je občina podelila dve priznanji in dve denarni nagradi. Najvišje priznanje, zlati grb občine je prejel Kozjanski park, ki na območju petih občin nadvse uspešno uresničuje poslanstvo ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine. Zaslužen je, da se obsoteljsko območje v svojih delih umešča med visoko cenjena varovana območja kot so Natura 2000 in  biosferni rezervat pod zaščito Unesca. Izpostavili so, da je Kozjanski park v 40 letih delovanja postal sinonim za celotno Kozjansko in Obsotelje ter v nadaljevanju predstavili še nekaj dosežkov javnega zavoda pri varovanju naravne in kulturne dediščine, ureditvi turistične infrastrukture in vzpostavitvi zglednega sodelovanja v lokalnem okolju.

Srebrni grb je prejel ravnatelj kozjanske osnovne šole in vrtca Roman Gradišek, izredno dejaven tudi na športnem področju. Je predsednik Športne zveze Kozje, dolgoletni vodja teniške sekcije ter prireditelj več športnih dogodkov v občini.

Denarni nagradi so podelili župniji Buče za doprinos pri obnovi župnijske cerkve Sv. Petra in župnišča ter Dramski skupini Kozjanski rog, ki letos obeležuje pet let delovanja. Domačini in tudi v mnogih drugih slovenskih krajih, kjer so gostovali, so si jo zapomnili predvsem po veseloigrah, ki prikazujejo dogajanje v domačem kraju v preteklih obdobjih.Nagrajencem bodo nagrade podelili, ko bodo dopuščale razmere.

Prilagamo nekaj utrinkov iz videoposnetka ob opisu občinskih nagrajencev. Prijazno vas vabimo tudi k ogledu posnetka virtualne proslave ob prazniku Občine Kozje.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X