Tudi s pomočjo državnega denarja v Šmarju v teku nekaj večjih projektov (foto)

24. 5. 2021 0:16

V občini Šmarje pri Jelšah je v teku več projektov, ki so bodisi (so)financirani z državnimi sredstvi bodisi jih neposredno izvaja Republika Slovenija.

Medtem, ko je prizidek k OŠ Šmarje pri Jelšah že končan, se v naslednjih dneh pričenjata še dva velika projekta, in sicer preureditev križišča pri Kašči in rekonstrukcija potoka izpod Barbare.

O gradnji nove ceste na osnovno šolo, kjer bo zrasla soseska Dobrava, smo nedavno že poročali.

Prizidek k osnovni šoli že končan

Ped časom je bil že dokončan prizidek k Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, ki ga, skupaj z rekonstrukcijo šolske kuhinje, sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na razpisu za sofinanciranje projektov in naložb v vrtcih in osnovnih šolah v obdobju 2021–2024 je ministrstvo za projekt zagotovilo 568.182 evrov. V sklopu projektov v osnovnih šolah je bilo oddanih 91 prijav, merila za sofinanciranje je izpolnjevalo 25 izbranih projektov.

»Odločba ministrstva o sofinanciranju nam bo omogočila, da naložbo lažje dokončamo po zastavljenem terminskem načrtu. V preteklem letu je podjetje Kuponko iz Šentjurja že zaključilo prvo in drugo fazo projekta. V novem prizidku so urejene tri učilnice, zbornica in servisni prostori za kuhinjo. Med letošnjimi poletnimi počitnicami bo podjetje Kuponko izvedlo še gradbeno-obrtniška dela v sklopu rekonstrukcije kuhinje,« je naložbo predstavila mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije na šmarski občini. Dodala je še, da se pripravlja javno naročilo za nakup in postavitev tehnološke opreme kuhinje. Doslej izvedena dela so sicer stala slabih 500.000 evrov in jih je v proračunu zagotovila občina.

Centralna kuhinja je bila zgrajena v sklopu novogradnje osnovne šole leta 1976 in prenovljena v letu 1997. Zmogljivost kuhinje je (bila) priprava do 200 obrokov dnevno. V zadnjih dveh desetletjih je stalno naraščalo število učencev, šola je bila dograjena za potrebe učnih programov, kuhinja pa od leta 1997 deluje ob nespremenjeni opremljenosti in površini. Do danes je število dnevnih obrokov naraslo na 700. Gradnja prizidka k šoli je bila nujna, saj dotlej ni bilo prostorske možnosti za povečanje kuhinje.

Država vendarle v preureditev križišča pri Kašči

V prihodnjih dneh se bo začelo s pripravami na dolgo pričakovano ureditev križišča pri Kašči v Šmarju pri Jelšah. Gre za zelo pomemben projekt, ki bo omogočil večjo pretočnost prometa, predvsem pa varnost udeležencev.

Naložba bo stala več kot milijon evrov. Križišče z Vegovo ulico v Šmarju pri Jelšah (pri trgovini Kašča) bo nesemaforizirano z zavijalnimi pasovi na državni regionalni cesti.

V sklopu naložbe bo zgrajen tudi nadomestni most čez Šmarski potok, zmanjšan bo vzdolžni naklon Vegove ulice, niveleta (op. p. os cestišča) glavne ceste pa bo dvignjena s hkratno ukinitvijo priključka za trgovino Kašča. Urejene bodo površine za pešce in kolesarje, obstoječe avtobusno postajališče za smer Šentjur, javna razsvetljava, preurejeni bosta obstoječi parkirišči na obeh straneh glavne ceste. Urejeno bo korito Šmarskega potoka, prestavljeni in zaščiteni bodo obstoječi komunalni vodi. Izbrani izvajalec VOC Celje bo dela izvedel za 1.009.295 evrov. Direkcija za infrastrukturo, ki je naročnik naložbe, bo zagotovila 768.309 evrov, Občina Šmarje pri Jelšah pa bo sofinancirala 240.986 evrov. Naročnik, sofinancer in izvajalec so pogodbo že podpisali, tako da bodo lahko že v prihodnjem tednu stekla prva pripravljalna dela. Glavnina gradbenih del, zaradi katerih bo oviran promet skozi Šmarje pri Jelšah, se bo začela prihodnji mesec.

Rekonstruiran bo potok izpod sv. Barbare

Še ta mesec se začenja tudi prestavitev obstoječe kanalizirane trase potoka izpod Barbare. Naložba, ki je del protipoplavnih ukrepov, se bo začela predvidoma še ta mesec. Državna Direkcija za vode bo za projekt zagotovila več kot milijon evrov sredstev, občinski delež bo dobrih 44 tisoč evrov.

Obstoječi kanal potoka je dotrajan zaradi porušitve in ob večjih nalivih ne prevaja več zadostne količine vode. Obnova kanala na isti trasi ni mogoča niti smiselna, saj je izliv v strugo Šmarskega potoka na neugodni lokaciji (pod Mavrinovim mostom) in je pravokoten na strugo, kar upočasnjuje pretok naraslih voda. S preureditvijo se bo izboljšalo tudi stanje vodotoka v zgornjem toku Šmarskega potoka.

Pretežni del novega vodotoka bo kanaliziran, na dveh mestih pa bo struga, kot del krajinske ureditve, tudi odprta. Kanalizacijski del se bo začel pri že zgrajenem vtočnem ribniku za kulturnim domom, potekal bo pod ploščadjo pred kulturnim domom, mimo nekdanje občine in vzporedno ob glavni cesti, ki jo bo kanal prečkal pred nekdanjo občino, nato pa se bo izlil v strugo Šmarskega potoka za mostom, ki vodi do trgovskega kompleksa.

Vzporedno z ureditvijo nove struge bo treba prestaviti kar nekaj obstoječih podzemnih komunalnih vodov, zgrajen bo tudi večji odsek novega vodovoda in izvedeno prečkanje kanalizacije pod glavno cesto. Dela bodo po pogodbenih rokih končana najkasneje do konca leta.

foto: Občina Šmarje pri Jelšah, naročena objava

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X