Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Epidemija močno zarezala v turistično leto Podčetrtka in Rogaške Slatine. Nekateri meseci kljub temu rekordni


Še lanu januarja in februarja 2020 je kazalo, da se bosta rekordna turistična leta 2018 in 2019 v Podčetrtku in Rogaški Slatini nadaljevala tudi v letu 2020, čeprav so turistični delavci že v tem obdobju s strahom pogledovali na razvoj pandemije novega koronavirusa po svetu. V marcu 2020 je ta udarila tudi pri nas in kakopak najprej in najmočneje prizadela turistično dejavnost.

Če sta Podčetrtek in Rogaška Slatina še leta 2019 zabeležila skupaj dobrih 703 tisoč nočitev, kar je bilo po letu 2018 za obe destinaciji že drugo rekordno leto zapored, je lani pot k novim turističnim rekordom presekala pandemija novega koronavirusa. Število nočitev in turistov se je namreč štela v več deset odstotnem upadu. Na obeh omenjenih destinacijah so namreč lani skupaj našteli “le še” dobrih 414 tisoč nočitev oz. zgolj nekaj tisoč več, kot jih je leta 2019 ustvarila destinacija Podčetrtek sama ter “le” dobrih 123 tisoč turistov, kar je manj, kot jih je leta 2019 gostila destinacija Podčetrtek.

Obe destinaciji sta torej lani pozdravili dobrih 123 domačih in tujih gostov, leta 2019 pa jih je na destinaciji prišlo skoraj 200 tisoč. Seveda je zaman poudarjati, da se je v letu 2020 poznal predvsem manjko tujih gostov, medtem ko je bilo tudi na račun turističnih bonov domačih gostov lani na destinacijah Podčetrtek in Rogaška Slatin celo več, kot v rekordnem letu 2019.

Število nočitev 2018 Število nočitev 2019 Število nočitev 2020 Število gostov 2018 Število gostov 2019 Število gostov 2020 Povprečna doba bivanja v dneh 2018 Povprečna doba bivanja v dneh 2019 Povprečna doba bivanja v dneh 2020
Podčetrtek 384.492 404.777 293.165 119.725 129.922 90.011 3,21 3,12 3,26
Rogaška Slatina 284.156 298.831 121.120 55.652 58.207 33.434 5,11 5,13 3,62


Podčetrtek:

Po letu 2019, ko so v Podčetrtku presegli rekordno mejo 400 tisoč nočitev, so si podobno sezono, če ne še boljše, obetali tudi v letu 2020. Januarja in februarja 2020 so tako zabeležili 23.033 gostov, ki so opravili 64.339 nočitev, kar je v primerjavi z januarjem in februarjem 2019, ko je 21.008 gostov opravilo 59.236 nočitev, ponovno nakazovalo na rekordno leto. Sredi marca pa so se vsi obeti po novi rekordni sezoni razblinili v prah.

Število turistov in nočitev je v mesecu marcu 2020 v primerjavi z marcem 2019 padlo za okoli 70 %. V aprilu 2020 pa Podčetrtek ni zabeležil niti enega prihoda turista ter le za vzorec nočitev tistih, ki so bili zaradi takšnih in drugačnih razlogov še nastanjeni v turističnih obratih. Maja 2020, ko se je prvi val epidemije nekoliko umiril pa so v Podčetrtku pozdravili 127 turistov, ki so opravili 582 nočitev, kar je zanemarljivo v primerjavi z majem 2019 ko je dobrih 9 tisoč gostov opravilo dobrih 26 tisoč nočitev.

Sproščanje ukrepov in turistični boni so nato predvsem na krilih domačih turistov, ki jih je sicer tudi ob “normalnih” sezonah nekoliko več kot tujcev, prinesli rekorde v mesecih junij, julij, avgust in september 2020. V teh štirih mesecih preteklega leta so namreč v Podčetrtku pozdravili kar slabih 58 tisoč turistov (od tega le dobrih 3 tisoč tujih), ki so opravili slabih 195 tisoč prenočitev. Za primerjavo so v enakem obdobju leta 2019 v Podčetrtku gostili slabih 45 tisoč turistov (od tega slabih 19 tisoč oz. okoli 42 % tujih), ki so opravili dobrih 165 tisoč nočitev.

Oktobra, novembra in decembra 2020 je ob poslabšanju epidemioloških razmer ponovno sledil drastičen upad. Če je ta še oktobra znašal okoli 50 % prometa leta 2019, je novembra in decembra turizem ponovno skorajda ugasnil. Skupaj so tako v zadnjih treh mesecih lanskega leta v Podčetrtku pozdravili le še 6061 turistov (95 % teh v oktobru), ki so opravili 23.491 nočitev. V enakem obdobju leta 2019 je v Podčetrtek prišlo 34.241 turistov, ki so opravili 96.122 nočitev.

Skupaj je v Podčetrtek v letu 2020 prišlo 90.011 turistov (zgolj okoli 16 % tujih), ki so opravili skupaj 293.165 nočitev (posamezen turist je lani na tej destinaciji prespal dobre tri noči). Padec v številu gostov in nočitev je bil tako v Podčetrtku v primerjavi z letom 2019 okoli 30-odstoten.

Rogaška Slatina:

Podobno težko leto kot Podčetrtku, je lani imela tudi Rogaški Slatini. Če ne še težje, saj Rogaška Slatina v zadnjih letih praviloma gosti več tujih kot domačih turistov.  Januar 2020 je po številu turistov, prišlo jih je 4831, in nočitev, teh so turisti opravili 22.741, še prekašal januar 2019 (4.102 turistov in 20.703 nočitev). Februar pa je v Rogaški Slatini že kazal upad, čeprav glavni dejavnik tega verjetno še ni bil v poponosti novi koronavirus. Februarja 2020 je tako v Rogaško Slatino prišlo 4.720 turistov, ki so opravili 18.109 nočitev, februarja 2019 pa so gostili 5.554 turistov, ki so opravili 20.534 nočitev. Upad v februarju je bil v večji meri posledica upada prihodov domačih turistov.

Marec 2020 je bil za Rogaško Slatino podoben kot za Podčetrtek. Zabeležili so namreč kar okoli 75 % upad turistov in nočitev. V aprilu 2020 pa tudi v Rogaški Slatini niso zabeležili prihoda niti enega turista, za vzorec pa je bilo le opravljenih nočitev. Tudi maj 2020 je Rogaška Slatina gostila zgolj 36 turistov (od tega 3 tuje), ki so opravili 157 nočitev. Zanemarljivo v primerjavi z majem 2019, ko je Rogaška Slatina pozdravila 4.483 turistov, ki so opravili 27.869 nočitev.

Tudi Rogaška je v poletnih mesecih turistično zadihala. V juniju 2020 (991 nočitev, 2.684 pretežno domačih turistov), ki je bil v letu 2019 najslabši mesec v letu (23.005 nočitev, 3997 turistov), sicer še ne v popolnosti so pa nato v juliju, avgustu in septembru 2020 presegli enako obdobje leta 2019. V teh treh mesecih lanskega leta so namreč v Rogaški Slatini gostili kar dobrih 18 tisoč turistov (od tega le slabih 2 tisoč tujih), ki so opravili dobrih 58 tisoč nočitev. Za primerjavo so v enakem obdobju leta 2019 gostili dobrih 13 tisoč turistov (od tega več kot polovico oz. dobrih 1o tisoč tujih), ki so opravili dobrih 77 tisoč nočitev.

Podobrno kot v Podčetrtku se je turizmu v Rogaški slatini godilo zadnje tri mesece lanskega leta, ko so oktobra še dosegli preko 50 odstotkov lanskega prometa, novembra in decembra pa turistov skoraj ni bilo več. Skupaj so tako oktobra, novembra in decembra 2020 v Rogaški Slatini pozdravili le še 3529 turistov (okoli 95 % teh v oktobru), ki so opravili 12.633 nočitev. V enakem obdobju leta 2019 je v Rogaško Slatino prišlo 16.644 turistov, ki so opravili 75.760 nočitev.

Skupaj je v Rogaško Slatino v letu 2020 prišlo 33.434 turistov (okoli 27 % tujih), ki so opravili skupaj 121.120 nočitev (posamezen turist je lani na tej destinaciji prespal slabe štiri noči). Padec v številu gostov je bil tako v Rogaški Slatini leta 2020, v primerjavi z letom 2019, okoli 40-odstoten, v številu nočitev pa skoraj 60-odstoten.

B.S.