Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Bo morala Občina Šmarje na zahtevo inšpekcije odstraniti že zgrajeno cesto?


Lani začeta dela 2,6 milijonov evrov vrednega projekta, v sklopu katerega se v občini Šmarje v treh izvedbenih fazah ukinjajo številni nivojski železniški prehodi ter urejajo povezovalne ceste, so bila ustavljena v tretji fazi.

Občina Šmarje pri Jelšah je namreč, glede na še nepravnomočno inšpekcijsko odločbo, gradila povezovalno cesto brez ustreznih dovoljenj. Trenutno je zaplet v točki, ko inšpektorji zahtevajo odstranitev že zgrajene ceste v roku šestih mesecev, Občina Šmarje pri Jelšah pa čaka na odločitev glede pritožbe zoper odločbo.

Občina Šmarje pri Jelšah je lani podpisala pogodboza izvedbo projekta ukinitve devetih nivojskih železniških prehodov ter ureditve pripadajočih cest. Že februarja istega leta je izvajalec pričel z deli na 2,6 milijonov evrov vrednem projektu, ki je bil že v začetku razdeljen na različne faze. Te so predvidevale ukinitev nevarnih cestnih nivojskih prehodov, ki križajo regionalne železniške proge Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno ter ureditev novih povezovalnih ceste do naselij in stanovanjskih objektov oz. novih dovoznih poti, namenjenih dostopu lastnikov do njihovih zemljišč.

V prvi fazi je bila tako že izvedena izgradnja 380 metrov dolge povezovalne ceste do objekta Mestinje 3 in nadomestna makadamska cesta zahodno od objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex PET v dolžini 600 metrov. V drugi fazi je bila izvedena izgradnja 265 metrov dolga cesta do čistilne naprave. V tretji fazi pa je potekala izgradnja 1530 metrov dolga cesta od čistilne naprave do objekta Stranje 28 s prestavitvijo in korekcijo obstoječega nivojskega prehoda v bližini objekta Stranje 28 ter izgradnja povezovalna cesta do objekta Kristan Vrh 5 v dolžini 235 metrov.

Projekt je z izjemo nekajtedenske prekinitve zaradi izbruha novega koronavirusa potekal po načrtih. Tako sta bili končani že prva in druga faza projekta, pri tretji fazi, ki obsega izgradnjo povezovalne ceste do Stranja, pa je prišlo do zapletov. Dela v tej fazi je namreč z odločbo, ki sicer še ni pravnomočna, ustavila gradbena inšpekcija. Občina Šmarje pri Jelšah naj bi namreč povezovalno cesto gradila brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Bo morala občina odstraniti zgrajeno cesto?

Kot so za radio Štajerski val pojasnili inšpektorji, je bilo na podlagi razpoložljive dokumentacije ugotovljeno, da gre za gradnjo povezovalne ceste, ki se izvaja zunaj železniškega območja, zato se gradnje ne more uvrščati med vzdrževalna dela v javno korist. Prav tako pa obravnavane gradnje ni mogoče uvrstiti med vzdrževalna dela v javno korist, saj ne gre za izvedbo rekonstrukcije obstoječe javne ceste, temveč za novogradnjo. Slednja pa se z Uredbo o razvrščanju objektov klasificira med lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, za kar bi morala Občina Šmarje pri Jelšah pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Občini je bilo zato z odločbo odrejeno, da mora cesto odstraniti v roku šestih mesecev.

Občina Šmarje pri Jelšah se je na odločbo pritožila, vendar pristojni še niso končali z obravnavo le te. Na občini verjamejo, da bo zaplet kljub vsemu kmalu razrešen in se bo gradnja lahko nadaljevala.

B.S., foto: Občina Šmarje pri Jelšah – cesta v Mestinju (druga faza)