Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Šmarju pri Jelšah ukinjajo nivojske prehode. Očiščeni tudi šmarski potoki


Občina Šmarje je podpisala pogodbo za izvedbo odstranitve devetih nivojskih prehodov čez železniške proge v občini. Dela bodo končana v štirih mesecih.

V sklepni fazi je tudi čiščenje potokov v Šmarju, kar bo pripomoglo k večji poplavni varnosti.

Pogodbo sta podpisala župan Matija Čakš in Marija Možina, direktorica podjetja Rafael.
Pogodbo sta podpisala župan Matija Čakš in Marija Možina, direktorica podjetja Rafael.

Občina Šmarje pri Jelšah je podpisala pogodbo za izvedbo projekta ukinitve devetih nivojskih železniških prehodov. Dela se bodo začela februarja 2020 izvajalo pa jih bo podjetje Rafael iz Sevnice. Ukinili se bodo nevarni cestni nivojski prehodi, ki križajo regionalne železniške proge Imeno–Stranje in Rogatec–Grobelno. Pogodbena vrednost projekta je 2.623.275 evrov.

V sklopu projekta bodo urejene nove povezovalne ceste do naselij in stanovanjskih objektov oz. nove dovozne poti, ki bodo namenjene dostopu lastnikov do njihovih zemljišč.

Projekt ”Reševanje nivojskih prehodov v občini Šmarje pri Jelšah na regionalni železniški progi 33 d.m. Imeno–Stranje in regionalni železniški progi 32 d.m. Rogatec–Grobelno” je razdeljen fazno. V prvi fazi je načrtovana izgradnja 380 metrov dolge povezovalne ceste do objekta Mestinje 3 in nadomestna makadamska cesta zahodno od objekta podjetij Vital Mestinje in Stramex pet v dolžini 600 metrov. V drugi fazi bo zgrajena 265 metrov dolga cesta do čistilne naprave. V nadaljevanju bo zgrajena 1530 metrov dolga cesta od čistilne naprave do objekta Stranje 28, izvedeni bosta še prestavitev in korekcija obstoječega nivojskega prehoda v bližini objekta Stranje 28. V zaključni fazi izvedbe projekta pa bo zgrajena še povezovalna cesta do objekta Kristan Vrh 5 v dolžini 235 metrov.

Projekt financirata Ministrstvo za infrastrukturo (stroški izgradnje povezovalnih cest) in Občina Šmarje pri Jelšah (stroški projektne dokumentacije in odkupa zemljišč).

V sklepni fazi tudi čiščenje potokov

V Šmarju te dni zaključujejo tudi del ukrepov za zagotavljanje večje poplavne varnosti. V zadnjih dneh se je tako zaključilo čiščenje Šmarskega in Dvorskega potoka v Šmarju pri Jelšah, v zaključni fazi pa je tudi je čiščenje Bobovskega potoka skozi naselje Belo. Dela izvaja koncesionar Nivo Eko.

foto: Občina Šmarje