Prijavite lahko škodo, ki je nastala ob močnem decembrskem potresu

21. 1. 2021 17:51

Začenja se popis in ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega decembrskega potresa na Hrvaškem. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi tudi v vseh občinah Kozjanskega in Obsotelja.

Popis bodo v posamezni občini izvajale občinske komisije po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Kakšen je sistem in način popisa?

Oškodovanci naj za popis škode pokličejo na svojo občino, kjer bodo dobili dodatne informacije. Postopek prijave škode sta že naznanili Občina Podčetrtek, Šentjur in Občina Rogaška Slatina.

Občani Rogaške Slatine lahko škodo ter ostale informacije (ime, naslov, lokacija objektov, predmet škode in kontakt) sporočijo na telefonsko številko 03 81 81 703 do vključno 1. februarja 2021. Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom. Občinska komisija bo izvedla popis škode. Občani naj prijavljajo le škodo, ki je dejansko nastala ob potresu in ne poškodb, ki niso posledica potresa. Po sedaj zbranih podatkih zaradi potresa v Občini Rogaška Slatina ni bilo porušenih objektov. Več informacij in obrazce najdete tukaj.

Občani Podčetrtka škodo prijavijo na obrazcu 4, katerega pošljejo (skupaj s slikami poškodb) na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK, ali ga oddajo v nabiralnik pred občinsko stavbo. Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu je potrebno obvezno priložiti fotografije nastalih poškodb, ki jih lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov polona.novak@podcetrtek.si. Po predhodnem dogovoru, na tel. 03 8182784 ali 041 619 910 (Polona NOVAK), lahko obrazce oddajo tudi na občini osebno. Obrazec 4 za prijavo škode na objektih in šifrant B (Izhodišče povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah) sta objavljena na spletni strani Občine Podčetrtek www.podcetrtek.euŠkodo lahko prijavite do petka, 29. 1. 2021. Več informacij in obrazce najdete tukaj.

Občani Šentjurja do petka, 29. 1. 2021, le to prijavijo na sedežu Občine Šentjur, soba 307, v času uradnih ur. Informacije so na voljo na telefonski številki 03/ 747 13 92 – Daniel Čoklc in 03/ 747 13 32 – Jernej Tisel. Oškodovanci morajo ob prijavi škode v izbrani obrazec vpisati naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, parcelno številko, na kateri je zgrajen poškodovan objekt in katastrsko občino, leto zgraditve, vrsto objekta, neto uporabno površino poškodovanega objekta, kulturna dediščina ter priložiti SLIKE NOVONASTALIH POŠKODB oz. jih posredovati na elektronski naslov stab.cz@sentjur.si. Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju. Komisija bo izključno ocenjevala škodo nastalo zaradi potresa 29. 12. 2020 in ne poškodb iz preteklih let. Ocenjevala se bo poškodovanost objektov in ne sanacija poškodovanih objektov, pri oceni škode pa se bo upoštevala tudi življenjska doba objekta. Občinska komisija za popis škode ne bo ugotavljala, ali je objekt varen ali ne, temveč bo samo po predpisani metodologiji ocenila škodo. Lastniki objekta ste dolžni sami poskrbeti za svojo lastnino in naročiti statični pregled objekta. V nadaljevanju bo postopke vodilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Več informacij in obrazce najdete tukaj.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
147 queries in 1,041 seconds.