Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Koliko staršev na KiO in po Sloveniji se poslužuje izrednega varstva otrok v vrtcih


Zaradi poslabševanja stanja epidemije so tudi vrtci 26. oktobra zaprli svoja vrata. Še vedno pa je na voljo izredno varstvo za otroke, katerih starši hodijo v službo, ki je ni mogoče opravljati od doma. Če starši nimajo možnosti koristiti izrednega varstva, vendar pa morajo vseeno zaradi otrok ostajati doma, jim država povrne 80 % plače.

Vlada je sicer sestavila načrt sproščanja ukrepov, po katerem se bodo vrtci znova odprli, ko bo dosežena t.i. “Oranžna faza”. Ta bo dosežena, ko se bo 7-dnevno povprečje dnevnih okužb s koronavirusom ter število hospitaliziranih zaradi bolezni Covid-19 spustilo pod 1.000. Več o načrtu sproščanja ukrepov si lahko preberete tukaj.

ZASEDENOST VRTCEV PO KOZJANSKEM

Za število otrok, ki se poslužuje izrednega varstva, smo povprašali tudi vrtce po kozjanskih občinah.

V Kozjem je v vrtec vpisanih okoli 80 otrok. Pred epidemijo niso imeli večjih odsotnosti, sedaj pa beležijo obisk le okoli 10 otrok, kar je 12,5%. Zaposlene vsak teden menjujejo, trenutno pa vključno s čistilko in kuharico v vrtcu dela 6 oseb.  V tamkajšnjem vrtcu pripravljajo tudi kosila za osnovnošolce ter srednješolce iz socialno ogroženih družin.

V Rogaški Slatini vrtec trenutno obiskuje okoli 14% vseh prijavljenih otrok, v službo pa prihaja dobra četrtina vseh zaposlenih.

V občini Podčetrtek izredno varstvo otrok trenutno poteka na eni lokaciji, v Podčetrtku. V Vrtcu je povprečno prisotnih 26 otrok, kar predstavlja 14 % vseh otrok. Delo poteka v štirih manjših skupinah. Za vsako skupino skrbita po dva strokovna delavca.

V Šentjurju vrtce trenutno obiskuje okoli 96 otrok, kar je dobrih 12 % vseh. Otroci so razporejeni v tri enote. To so enota Pešnica, enota Šentjur ter enota Planina. V enotah so razporejeni še v oddelke, katerih je trenutno skupaj 11. Na delo hodi okoli 37% uslužbencev.

V Šmarju pri Jelšah je izredno varstvo trenutno na voljo v enoti Sonček. Ta teden se tega poslužuje okoli 58 otrok, kar je 14 % vseh otrok. Število otrok, ki potrebuje izredno varstvo, se iz tedna v teden viša. Prva dva tedna se je varstva posluževalo samo okoli 27 otrok (torej 6,5 %), sedaj pa že prej omenjenih 14 %. Na delo trenutno prihaja dobra petina zaposlenih.

V Rogatcu so otroci razdeljeni v štiri oddelke, katere trenutno obiskuje slaba četrtina vseh otrok. V tem tednu na delo prihaja 8 strokovnih delavk, kar znaša nekaj manj kot polovica vseh strokovnih delavcev. Poleg teh v službo prihajata še kuharica in čistilka.

V občini Dobje izredno varstvo obiskuje 21 otrok, kar je četrina vseh vpisanih. Dela pa 6 zaposlenih, kar je 50% vseh uslužbencev.

V Bistrici ob Sotli vrtec trenutno obiskuje 12 otrok, kar je okoli 20% vseh vpisanih, razdeljeni so v dve skupini. Na delo prihaja 35% zaposlenih.

ZASEDENOST VRTCEV IZVEN KOZJANKSEGA

Raziskavo smo naredili tudi v vrtcih celjske mestne občine.

V zasebnem vrtcu Vesela Hiša so nam pojasnili, da njihov vrtec trenutno obiskuje okoli 15 % otrok, prav tako pa na delo prihaja 15% zaposlenih.

V treh javnih vrtcih mestne občine Celje je trenutno prisotnih okoli 140 otrok, kar predstavlja 8.5 % vseh otrok, ki so vključeni v vrtce. Zaradi priporočil NIJZ imajo oblikovane oddelke, v katerih je manjše število otrok kot ponavadi. Tako imajo 13 oddelkov, kjer delo opravlja 26 strokovnih delavcev. Na delu pa so prisotni tudi ostali zaposleni v podpornih službah. To so vodstvo, tehnični delavci, hišniki, čistilke, kuhinjsko osebje in drugi. Skupaj v službo prihaja okoli 15% delavcev.

Raziskava o zasedenosti vrtcev pa je bila izvedena tudi na ravni Slovenije. Ugotovili so, da se je nujnega varstva na začetku posluževalo 5,5 % otrok, čez tedne pa je delež narasel na 13 % otrok, prijavljenih v vrtce. V mestnih središčih na varstvo hodi nekoliko večji odstotek otrok, ta se giba od 15 do 20 %. V Ljubljani pa je v vrtcih 25% otrok, kar je vsak četrti.

D.K.