Župan Kidrič o stolpu: “to bo avtentična zgodba Rogaške Slatine”

15. 9. 2020 19:58

V Rogaški Slatini je potekala prva uradna predstavitev projekta razglednega stolpa Kristal. Na novinarski konferenci je župan mag. Branko Kidrič podal nekaj informacij o samem projektu, ki v Slatini dviguje mnogo prahu.

Lokalna opozicija županu Kidriču je namreč napovedala začetek postopka zbiranja podpisov za referendum o gradnji stolpa, o čemer smo poročali pred dnevi.

Osnovni podatki o stolpu

Stolp bo visok 106 metrov in s tem najvišji mestni razgledni stolp v državi, ter najvišja stavba v Sloveniji.

Osnovni cilj projekta je povečati število turistov, predvsem dnevnih obiskovalcev.

Ocenjena vrednost znaša 2.1 milijona evrov. Po dosedanjih ocenah, sta predvideni dve novi direktni delovni mesti, ter vsaj 15 posrednih zaposlitev. Začetek odprtja in obratovanja stolpa je predviden za oktober 2022.

Ob objektu bodo zgradili tudi 50 parkirnih mest za osebna vozila in 30 za kolesa.

Zakaj Rogaška Slatina potrebuje ta projekt?

  • Poleg tega, da bo najvišja stavba v državi, bo tudi eden izmed ključnih dejavnikov za povečan obisk občine. Župan je poudaril, da bo to na nekakšen način avtentična zgodba Rogaške Slatine.
  • Na letni ravni bo ustvaril približno 300.000 evrov prihodkov in po odbitju odhodkov bo občina lahko vsaj 100.000 evrov namenila za razvoj turizma.
  • Del finančnih virov za izgradnjo stolpa bo zagotovila občina, ki je denar prihranila, ker je za drugi projekt na področju gospodarske infrastrukture prejela nenačrtovana dodatna sredstva. Razliko sredstev bodo zagotovili iz turistične takse, ki jo plačajo gosti in ne občani. Ostali del finančnih virov pa bodo prispevali donatorji.
  • S tem tem projektom bo občina omogočila razvoj še preostalega degradiranega območja starega mizarstva. Ob stolpu pa bodo zgradili tudi parkirišča po sistemu P+R, to pomeni parkiraj in presedi. Celotno območje pa bodo preko nadhoda Sonce povezali z že obstoječim kolesarskim omrežjem in sprehajalnimi površinami zdraviliškega parka.
  • Na stojnicah ob stolpu bo dana možnost prodaje domačih izdelkov. S tem bodo zagotovili nekaj direktnih delovnih mest.
  • Projekt je zapisan kot eden izmed glavnih investicij v strategijo razvoja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020 – 2027, ki jo je soglasno sprejel občinski svet novembra 2019.

Razgledni stolp kot avtentična zgodba Rogaške Slatine

V Sloveniji se nahaja veliko razglednih stolpov, ki so namenjeni pohodnikom in rekreativcem, vendar ponudba takšnih objektov še ni razvita v mestnih središčih. In prav to želijo doseči s tem projektom. Ta objekt bo postavljen znotraj mesta,  obiskovalec pri tem ne bo potreboval velikega fizičnega naprezanja, ker bo stolp opremljen z dvigalom.

Bogata zdraviliška preteklost občine služi kot navdih, ki jo želijo pripraviti z uporabo sodobnih tehnologij, ter s tem zagotoviti urbano ponudbo. Občina se s tem želi zgledovati po večjih svetovnih mestih.

Na vrhu stolpa bo kavarna, kjer bodo lahko obiskovalci spili kozarec mineralne vode iz unikatnega kozarca Steklarne Rogaška.

Obiskovalec bo na vrhu stolpa lahko doživel virtualno resničnost, kjer bo imel možnost vpogleda v različne zgodovinske dogodke in osebnosti, ki so vplivale na razvoj Rogaške Slatine. Prav tako pa bo omogočena obogatena resničnost. V ta namen bodo razvili aplikacijo, ki bo namenjena prepoznavanju naravnih in kulturnih danosti, ter ostale ponudbe v Rogaški Slatini.

Financiranje projekta

Do danes imajo na občini izdelan le arhitekturni elaborat. Na osnovi te dokumentacije je znana ocenjena vrednost investicije in sicer 2.1 milijona evrov.

Eno tretjino sredstev bo zagotovila občina iz lastnih virov. Druga tretjina sredstev bo pridobljena iz turistične takse. Preostanek pa bodo prispevali donatorji. Projekt je pripravljeno podpreti več kot 50 donatorjev. Med osebami, ki vidijo priložnost v tem projektu je Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica Kozmetike Afrodita.

Odgovori na najpogostejša vprašanja o projektu

1. Zakaj se iz sredstev, ki so predvidena za stolp, ne bi zgradila javna razsvetljava ali kanalizacija?

Župan odgovarja, da imajo v vsakoletnem proračunu občine zagotovljena sredstva za gradnjo javne razsvetljave in kanalizacije. V zadnjem letu dni so zgradili javno razsvetljavo v ulicah in tudi naseljih. Teh primerov je skupaj bilo 11.  Večji projekt na področju izgradnje kanalizacije pa pripravljajo v višini1.9 milijona evrov. Prav tako pa sredstev od donatorjev in turističnih taks in od donatorjev, ni možno uporabljati za izgradnjo javne razsvetljave in kanalizacije.

2. Zakaj stolpa občina ne postavi na Janini ali na Bellevue?

Občina ni lastnik nobene izmed lokacij, ki se nahajata znotraj zaščitenega območja naselbinskega spomenika lokalnega pomena. Rogaška Slatina si že tri leta prizadeva, da bi od stečajnega upravitelja odkupila, lokacijo stolpa vključno s sprehajalnimi površinami. To območje je bilo v lasti zdravilišča Rogaška. Lokacija Bellevue je trenutno v solastništvu dveh zasebnikov, ki pa se ne moreta dogovoriti kako bi realizirala obnovo tega objekta.

3. Kaj meni gospodarstvo občine o stolpu?

Opravljena sta bila dva razgovora z nosilci turističnega razvoja Rogaške Slatine, ki so soglasno podprli ta projekt. Prav tako so opravili razgovore z vodilnimi v drugih gospodarskih družbah.

4. Zakaj stolpa ne bi zgradil zasebnik?

Župan mag. Branko Kidrič je povedal, da bi zasebnik lahko zgradil stolp, vendar bi si po ocenah občine, povrnil stroške v približno šestih letih. Po tem obdobju pa bo zasebnik pridobival dobiček. S projektom izgradnje stolpa želijo na občini, dobiček od poslovanja tega projekta, razporediti v njihov proračun in s tem, zagotoviti sredstva za druge turistične razvojne priložnosti.

5. Zakaj za stolp ni mogoče dobiti evropskih sredstev?

Evropska sredstva za stolp bo občina lahko pridobila, saj trenutno potekajo pogajanja med Slovenijo in Evropsko unijo o vsebinah, ki bodo sofinancirane v naslednji finančni perspektivi za obdobje 2021 – 2027.  Vendar je postopek pridobivanja tovrstnih sredstev dolgotrajen.

Predvidene cene vstopnin

Na podlagi analiz podobnih projektov v Sloveniji in širše je predlog cen naslednji: 7€  za posameznika, 5€ za skupine in 3€ za otroke.

A. Z.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X