Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Peter Misja postal predsednik Skupnosti občin Slovenije


Včeraj je v hotelu Sotelia v Podčetrtku potekala 9. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Na seji je med drugim potekala tudi primopredaja predsedovanja SOS.

Novi predsednik SOS je postal župan občine Podčetrtek Peter Misja, ki je lani končal osemletno uspešno vodenje Turistične zveze Slovenije.

Predsedstvo je na seji pozvalo državo, naj omogoči skladnejši regionalni razvoj in zagotovi enak dostop vsem občanom do poštnih in bančnih storitev.

Eden izmed ciljev novega predsednika Misje je tudi povezovanje treh slovenskih občinskih združenj, in sicer SOS – Skupnost občin Slovenije, ZMOS – Zveza mestnih občin Slovenije in ZOS – Zveza občin Slovenije, kar bi občinam omogočilo uspešnejšo predstavljanje in uveljavljanje stališč lokalnih skupnosti pred vlado in parlamentom.

Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcij SOS. 

Na včerajšnji 9. seji predsedstva Skupnost občin Slovenije, ki je potekala v Podčetrtku, je bila uvodoma izvedena primopredaja predsedovanja Skupnosti občin Slovenije. Vodenje SOS je prevzel Peter Misja, župan občine Podčetrtek, ki je nasledil dosedanjega predsednika SOS, dr. Aleksandra Jevška, župana Mestne občine Murska Sobota. Jevšek se je ob primopredaji zahvalil članicam in članom predsedstva za tvorno sodelovanje in izpostavil največje premike dosežene v času predsedovanja predvsem na področju nižanja stroškov za občine in začetega procesa ustanavljanja pokrajin.

Županje in župani so na seji govorili tudi o načrtih Ministrstva za javno upravo in sodelovanju s SOS na področju lokalne samouprave, s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Pošte RS in Združenja bank Slovenije o problematiki zapiranja poštnih poslovalnic in možnih rešitvah za ohranitev in vzdrževanje poštnega omrežja ter problematiki ukinjanja bankomatov. Z Ministrstvom za obrambo pa o Sporazumu o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programskih dokumentih večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programih instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU).

Na seji sodelovali predstavniki ministrstev, Pošte Slovenije in Združenja bank Slovenije

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je na seji pozvalo državo, naj omogoči skladnejši regionalni razvoj in zagotovi enak dostop vsem občanom do poštnih in bančnih storitev. Državo je pozvalo k premisleku o zapiranju poštnih poslovalnic in ukinjanju bankomatov po državi.

Ministrstva za javno upravo in Službe za lokalno samoupravo so med drugim v povezavi s sprejetim rebalansom proračuna RS za leto 2020 poudarili, da za financiranje skupnih občinskih uprav ni bilo zmanjšanja sredstev in da je denar zanje zagotovljen.

Predstavniki Pošte Slovenije so predstavili sistem pogodbene pošte. Na Pošti RS predvidevajo, da se bo trend pogodbenih pošt nadaljeval, zato so povabili občine, da Pošti pomagajo iskati primerne pogodbene partnerje v lokalnih okoljih na način, da bodo zadovoljni tudi občani.

Predstavniki Združenja bank Slovenije pa so predstavili stanje na področju problematike krčenja bankomatske mreže, globalne trende in trende v Sloveniji, razloge za krčenje bankomatske mreže v manjših krajih ter nadaljnje korake in iskanje alternativnih možnosti. Poudarili so, da se navade ljudi oziroma potrošnikov spreminjajo. Ugotavnlajjo, da se število gotovinskih dvigov na bankomatih zmanjšuje, saj iz gotovinskega poslovanja prehajajo na negotovinsko/elektronsko. Zaradi tega trenda bi bilo zato po njihovo potrebno razmišljati o novih konceptih izvajanja storitev.