Dolga Gora kmalu z dvema prenovljenima cestama

24. 4. 2020 11:30

V Dolgi Gori so danes podpisali pogodbi za ureditev dveh cestnih odsekov in pripadajoče infrastrukture. Skupna vrednost del znaša 400 tisočakov in davek.

Tako bosta obnovljena odsek Vrbošek (Gasilski dom Dolga Gora)–občinska meja z občino Šmarje pri Jelšah v dolžini blizu 1 km in odsek lokalne ceste križišče z regionalno cesto–Koštomaj v dolžini 280 metrov.

dolga_gora_2020_april_cesta_pred_obnovo_1Prvi projekt obravnava ureditev oz. rekonstrukcijo lokalne ceste LC Dolga Gora–Sladka Gora znotraj meje obdelave v skupni dolžini cca. 963 m, ki poteka v smeri vzhod/sever. Meja obdelave obravnavane lokalne ceste je od občinske meje z občino Šmarje pri Jelšah na vzhodu ter do Gasilskega doma Dolga Gora na severu. Obstoječa cesta, ki je predvidena za obnovitev, je v asfaltni izvedbi, povprečne širine 3,0m, vendar je dotrajana in močno poškodovana (obsežnejše razpoke, posedki in udarne jame). Potek obstoječe trase ceste je v pogledu prečnega prereza ceste v glavnini v mešanem profilu (vkop/nasip). Ureditev ceste predstavlja 1. fazo ureditve te lokalne ceste.

Drugi projekt obravnava ureditev oz. rekonstrukcijo lokalne ceste LC Dolga Gora–Sladka Gora znotraj meje obdelave v skupni dolžini cca. 280 m. Meja obdelave obravnavane lokalne ceste je od križišča z RC Dole–Ponikva–Loče na severu, do hiše Koštomaj (Dolga Gora 5) na jugu. Obstoječa cesta, ki je predvidena za obnovitev, je v asfaltni izvedbi, povprečne širine 3,5m. Vozišče se bo na željo investitorja, Občine Šentjur, razširilo na širino 5,0m. Ureditev ceste predstavlja nadaljevanje ureditve prometa na tem območju ki se je začela 2016 z izgradnjo novega odseka ceste ob železniški progi.

dolga_gora_2020_april_cesta_pred_obnovo_podpisV sklop ureditve obeh omenjenih odsekov lokalne ceste spadajo razširitev cest in ureditev novih voziščnih konstrukcij ter voznih površin ceste, prav tako ureditve odvajanja meteornih voda s ceste. Omenjeni ureditvi sta tako projektirani z namenom zagotavljanja ustrezne prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za normalno odvijanje prometa na tem delu. Zaključni sloj vozne površine ceste na obeh odsekih bo izveden iz asfaltnih slojev.

Vrednost del za ureditev lokalne ceste Dolga Gora–Sladka Gora je 391.800 evrov (brez DDV). Dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje KIT-AK gradnje d.o.o. iz Rogaške Slatine. Dela se bodo pričela po podpisu pogodbe in bodo predvidoma zaključena v začetku naslednjega leta 2021.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X